Kalle Määttä

Professori, vero-oikeus

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi

Olen toiminut vero-oikeuden osa-aikaisena (15 %) ja määräaikaisena professorina Vaasan yliopistossa vuodesta 2020 alkaen. Lisäksi toimin vierailevana tutkijana Luonnonvarakeskuksessa. Olen oikeustaloustieteen dosentti (Itä-Suomen yliopisto), veropolitiikan dosentti (Lapin yliopisto) ja ympäristöjohtamisen dosentti (Jyväskylän yliopisto). Aikaisemmin olen toiminut muun muassa oikeustaloustieteen professorina Itä-Suomen yliopistossa ja Lapin yliopistossa, vierailevana professorina Tarton yliopistossa, Lainsäädännön arviointineuvostossa, sekä Kilpailu- ja kuluttajavirastossa.

Osallistun vero-oikeuden opetukseen erityisesti opiskelijoiden ja jatko-opiskelijoiden opinnäytetöiden ohjauksessa. Tämän ohella olen mukana tutkimushankkeissa.

Tutkimukseni ovat koskeneet muun ohella vero-oikeutta, kuten arvonlisäverotusta, tuloverotusta ja valmisteveroja, taloudellisia ohjauskeinoja energia- ja ympäristöpolitiikassa, oikeustaloustiedettä, kilpailuoikeutta, kuluttajansuojaa sekä yleisemmin yritysoikeutta. Selvityksiä olen tehnyt ministeriöille, virastoille ja elinkeinoelämälle.

Olen kirjoittanut tai toimittanut yli 50 monografiaa sekä kirjoittanut yli 120 artikkelia.