Ville Manninen

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Viestintätieteet
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Yliopistonranta 10, 65200 Vaasa
Fabriikki F453

Tutkimusalat
Verkkojournalismi, yleisön ja journalismin suhde, luottamus, median moninaisuus

Tutkimusprojektit
Mediamaiseman levottomuus
Ilmakuvausjournalismin uudet ulottuvuudet

Aiemmat projektit ja muu akateeminen kokemus
The Media Pluralism Monitor (2015-2019)
Media- ja viestintäpolitiikan nykytila ja mittaaminen (2017-2018)
Mobile data journalism (2016-2018)
Todenmukainen journalismi (2014)
Kirjoittaja Journalism Research News -palveluun (2014-2020)
Tentaattori Jyväskylän avoimessa yliopistossa (2016-2018)

Ammatillinen kokemus
Toimittaja seitsemässä suomalaisessa sanomalehdessä, viimeisenä Länsi-Savo 2015.

ORCID: 0000-0001-5362-582X
Google Scholar: Ville J. E. Manninen
Esittely: Meet the InnoLabbers: Ville Manninen

Julkaisuja

Manninen, V. 2019. If only they knew. Audience Expectations and Actual Sourcing Practices in Online Journalism. Journalism Practice. DOI: 10.1080/17512786.2019.1625719

Ala-Fossi, M. ym. 2018. Media- ja viestintäpolitiikan nykytila ja sen mittaaminen. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 4/2018. Saatavilla verkossa: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160714

Manninen, V. 2018. Audience expectations and trust in online journalism. Mediální Studia – MediaStudies, 2/2018, 8-27.

Manninen, V. 2018. Media Pluralism Monitor 2017 - Results: Finland. Saatavilla verkossa: http://cmpf.eui.eu/wp-content/uploads/2018/11/Finland_MPM2017_country-report.pdf

Manninen, V. 2017. Sourcing practices in online journalism: an ethnographic study of the formationof trust in and the use of journalistic sources. Journal of Media Practice. DOI: 10.1080/14682753.2017.1375252

Manninen, V. 2016. Media Pluralism Monitor 2016 - Results: Finland. Saatavilla verkossa: http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2016-results/finland/

Manninen, V. & Kuutti, H. 2016. Media Pluralism in Finland: A Test Implementation of the Media Pluralism Monitor 2015. [Annexe to the report: Monitoring Media Pluralism in Europe: Testing andImplementation of the Media Pluralism Monitor 2015] Saatavilla verkossa: http://monitor.cmpf.eui.eu/mpm2015/results/finland/

Manninen, V. 2015. Todenmukainen verkkojournalismi. Teoksessa  Heikki Kuutti (toim.) Todenmukainen journalismi. Jyväskylän yliopisto, 177–201.

Manninen, V. 2014. Journalismin uusi luotettavuus internetin aikakaudella. Teoksessa Kalle Virtapohja (toim.) Journalismi ajassa. Jyväskylän yliopisto, 180–194.

Kuutti, H. & Manninen, V. 2013. Verkon pelisäännöt hukassa medialta. Media & Viestintä, 36(1),81–87.