Vaasan yliopisto nimitti ensimmäiset työelämäprofessorit – tuovat vahvaa osaamista yrittäjyydestä, innovaatioista ja osuustoiminnasta

Image
Vaasan yliopisto on tänä vuonna nimittänyt ensimmäiset työelämäprofessorinsa: yrittäjyyden työelämäprofessorin Eero Lehden, tuotantotalouden työelämäprofessorin Glenn Edensin ja osuustoiminnan työelämäprofessori Sami Karhun.

Uudet työelämäprofessorit tuovat Vaasan yliopistoon oman alansa osaamista, hyötyä opetukseen ja tutkimukseen, tärkeitä verkostoja ja muun muassa näkemyksiä siitä, miten yliopiston vuorovaikutusta ja vaikuttavuutta voidaan parantaa.

Työelämäprofessorilta edellytetään Vaasan yliopistossa tohtorin tutkintoa tai yliopiston ulkopuolella saavutettuja erityisen merkittäviä ansioita ja kokemusta yksityisen tai julkisen sektorin organisaatioiden johtamisesta. Tehtävään voidaan nimetä myös kansainvälisiä korkean tason yhteiskunnallisia vaikuttajia. Työelämäprofessorin tehtävät ovat määräaikaisia, ja ne täytetään kutsusta.

Pitkän linjan yrittäjä ja sijoittaja

Kauppaneuvos Eero Lehti toimii yrittäjyyden työelämäprofessorina yliopiston markkinoinnin ja viestinnän akateemisessa yksikössä. Hän perusti Taloustutkimus Oy:n 26-vuotiaana ja rakensi vuosikymmenien aikana Suomen Lehtiyhtymästä runsaan 600 työntekijän sanomalehtitalon, jonka hän myi Keskisuomalaiselle vuonna 2013.

Lehti toimi myös runsaat viisi vuosikymmentä Keravan kunnallispolitiikan johtotehtävissä ja kokoomuksen kansanedustajana vuosina 2007–2019. Luottamustehtäviin ovat kuuluneet lisäksi muun muassa puheenjohtajuus Suomen Yrittäjissä, Euroopan unionin talous- ja sosiaalikomitean jäsenyys ja Fennia Vakuutusyhtiön hallituksen puheenjohtajuus. Lehti on myös Vaasan yliopiston kunniatohtori.

Työelämäprofessorina Lehti haluaa tuoda opiskelijoille yrittäjyydestä ja pitkäjänteisestä sijoittamisesta näkökulmia, jotka auttavat menestymään ja välttämään virheitä.

– Opetan asioita, joita ei ole tutkintovaatimuksissa. Omasta kokemuksestani kuitenkin tiedän, että niitä yrittäjän uralla tarvitaan. Tarvitaan esimerkiksi pitkäjänteistä verkostoitumista ja neuvottelutaitoja. Kyky tehdä yhteistyötä on modernissa työyhteisössä arvaamattoman tärkeää, Lehti sanoo.

Huippuosaamista innovaatioiden kaupallistamiseen

Yliopiston tekniikan ja innovaatiojohtamisen akateemiseen yksikköön tuotantotalouden työelämäprofessoriksi nimitetty yhdysvaltalainen Glenn Edens on tehnyt pitkän ja monipuolisen työuran muun muassa tutkijana, startup-yrittäjänä, pääomasijoittajana ja kasvuyritysten strategisena konsulttina.

Uransa alkupuolella hän työskenteli tutkimus- ja tuotekehityksen johtotehtävissä useissa IT-alan kansainvälisissä suuryhtiöissä, kuten Sun Microsystemsissä, Hewlett Packardissa, AT&T:ssa ja PARCissa (Xerox). Yrittäjänä hän perusti seitsemän startup-yritystä ja oli osakkaana muun muassa Grid Systems Corporation -yrityksessä, joka patentoi vuonna 1982 kannettavan tietokoneen ensimmäisenä maailmassa.

Edens on työskennellyt useiden kasvuyrityksiä rahoittavien pääomasijoitusyhtiöiden johtotehtävissä ja toiminut yritysten strategisena konsulttina. Viime vuodet Edens on toiminut Arizona State Universityyn kuuluvan Thunderbird School of Global Management -kauppakorkeakoulun työelämäprofessorina.

Vaasan yliopistossa Edensin erityisala tuotantotaloudessa on "transformation design" eli muutoksen muotoilu, joka keskittyy disruptiivisiin, alan vakiintuneita toimintamalleja murtaviin innovaatioihin. Hän pitää myös opiskelijoille kurssia aiheesta yhdessä apulaisprofessori Jouni K. Juntusen kanssa. Maisteri- ja tohtoriopiskelijoiden opetuksen ohella Edens edistää yliopistossa myös näihin teemoihin liittyvää tutkimusta ja kansainvälistä verkostoitumista.

– Painopisteeni on innovaatiotoiminnassa, jossa ideat muutetaan kaupallisiksi tuotteiksi ja palveluiksi, Edens sanoo.

Hänen mukaansa innovaatioiden kaupallistamisessa on kyse vaiheittaisesta prosessista, jossa tulee ottaa huomioon lukuisia asioita, kuten kasvuyrityksen tuotteet, asiakkaat, kilpailijat ja talouden suhdanteet.

– Näkökulmani innovaatioihin on laaja-alainen. Pystyn jakamaan osaamistani esimerkiksi rahoituksen saamisessa kasvuyrityksille, neuvotteluissa sijoittajien kanssa ja uusien ideoiden läpiviennissä suurten yhtiöiden sisällä.

Vahvaa kokemusta osuustoimintaliikkeestä

Osuustoiminnan työelämäprofessoriksi yliopiston markkinoinnin ja viestinnän akateemiseen yksikköön on nimitetty Sami Karhu, joka on tehnyt pitkän työuran suomalaisessa osuustoimintaliikkeessä. Hän työskenteli 27 vuotta osuustoimintakeskus Pellervossa muun muassa tutkijana, tiedotus- ja järjestöpäällikkönä, osuustoimintajohtajana ja Pellervon toimitusjohtajana vuosina 2012–2022.

Vaasan yliopistossa Karhu keskittyy osuuskuntamuotoiseen yritystoimintaan liittyvään opetukseen, tutkimukseen ja kehittämistyöhön. Yhteistyö yliopistojen kanssa on hänelle tuttua Pellervosta.

– Osuustoiminnallisen elinkeinoelämän ja yliopistojen välinen yhteistyö on osoittautunut erittäin hedelmälliseksi. Osuustoiminta tarvitsee sitä älyllistä kapasiteettia, mitä yliopistoilla on. Onhan koko liiketoimintamalli alun perin yliopistoväen innovaatiosiirtoa Suomeen.

Karhu tuo yliopistoon laajan tietämyksensä osuustoiminnallisesta yritysmallista, sen historiasta, nykypäivästä ja tulevaisuuden mahdollisuuksista, oli sitten kyse kuluttajien, tuottajien, yrittäjien tai työntekijöiden osuustoiminnasta.

– Minulla on laajat kontaktit osuustoiminnalliseen elinkeinoelämään. Uskon, että minulla on ymmärrys siellä vallitseviin ajattelutapoihin ja tarpeisiin. Tunnen myös valtaosan osuustoimintatutkijoista.

Vaasan yliopisto on saanut tukea varainhankintakampanjaansa Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan osuustoiminnallisilta yhteisöiltä, ja lisäksi osa on tukenut myös osuustoiminnan työelämäprofessuurihanketta suoraan.  Yliopistoa ovat eri tavoin tukeneet muun muassa Etelä-Pohjanmaan osuuskauppa, Lähi-Tapiola Etelä-Pohjanmaa, Lähi-Tapiola Pohjanmaa, Osuuskauppa KPO, Etelä-  ja Keski-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan osuuspankit.

Tietolaatikko
Mitä mieltä olit jutusta?