Vaasan yliopisto lanseerasi ainutlaatuisen uramallin

Työntekijät yhdessä
Vaasan yliopisto on kehittänyt uuden innovatiivisen uramallin, jolla henkilöstö voi pätevöityä monipuolisesti. Uuden uramallin taustalla on Vaasan yliopiston kansainvälisen asiantuntijaryhmän (Scientific Board) asettama tavoite luoda maailman paras akateeminen uramalli. Näin laajaa, kolme yliopiston erilaista urapolkua tunnustavaa uramallia ei ole käytössä muissa yliopistoissa Suomessa.

Yhtenä osana Vaasan yliopiston strategiaa yliopistoa kehitetään avoimena ja tasavertaisena yhteisönä, joka vetää puoleensa ja johon halutaan kuulua.

– Haluamme tarjota mahdollisuuden menestyksekkään ja monipuolisen yliopistouran rakentamiseen sekä itsensä kehittämiseen kansainvälisessä ja inspiroivassa yhteisössä, sanoo rehtori Jari Kuusisto.

Akateemisiin polkuihin kuuluvat professorin pätevyyteen johtava tenure track -polku, projekti- ja tutkimustoimintaan painottuva polku sekä opetuspainotteinen urapolku.

– Uutta ajatteluamme kuvaa se, että henkilöt voivat siirtyä asetetut kriteerit täytettyään joustavasti miltä tahansa polulta toiselle myös sisäisen siirtymähaun kautta. Tällä tähdätään henkilöiden eri uravaiheiden joustavuuden ja kannustavuuden lisäämiseen, kuvailee vararehtori Minna Martikainen.

Uutta urarakenteessa on myös muun muassa käyttöön otettavat urarakenteen ulkopuoliset akateemiset nimikkeet, kuten työelämäprofessori, Executive in Residence sekä University of Vaasa Fellow. Näillä nimikkeillä halutaan lisätä muiden organisaatioiden ja yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä.

Lisätietoja:
Rehtori Jari Kuusisto, p. 029 449 8291

Mitä mieltä olit jutusta?