Sanna Tuurnas tiedejärjestön johtoon

Image
Vaasan yliopiston julkisjohtamisen apulaisprofessori Sanna Tuurnas on valittu 2. kesäkuuta 2023 Kansainvälisen hallintotieteiden instituutin (IIAS) Suomen osaston puheenjohtajaksi.

– On hienoa ottaa vastaan IIAS:n Suomen jaoston puheenjohtajuus, sillä järjestö on yksi merkittävimmistä toimijoista hallinnon tutkimuksen alalla. Puheenjohtajana tavoitteenani on edelleen vahvistaa toimintaamme Suomessa ja kansainvälisen kattojärjestön suuntaan sekä saada uusia, aktiivisia jäseniä. Aiomme myös jatkaa korkeatasoisten tilaisuuksien järjestämistä yhdessä sidosryhmiemme kanssa, sanoo Sanna Tuurnas.

IIAS on hallinnontutkijoiden, virkamiesten ja päätöksentekijöiden vuoropuhelua edistävä kansainvälinen järjestö, jonka pääkonttori sijaitsee Brysselissä.  IIAS ja sen alaiset järjestöt (EGPA ja IASIA) järjestävät  vuosittain useita tieteellisiä konferensseja ja korkean tason paneeleita hallinnon uudistamisen ja tietoon perustuvan päätöksenteon tiimoilta. IIAS:n Suomen osasto toimii läheisessä yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa.

– Uskon, että puheenjohtajuus tuo myös positiivista näkyvyyttä Vaasan yliopistolle, sillä tällaisten luottamustehtävien kautta paalutamme paikkaamme globaalina ja kansallisena toimijana. Jaoston tehtävänä on edistää virkamiesten, politiikantekijöiden sekä tutkijoiden välistä vuoropuhelua.

Mitä mieltä olit jutusta?