Teuvo Maunula työelämäprofessoriksi – tuo vahvaa osaamista polttomoottoreiden ekologisuuden kehittämiseen

Image
Tekniikan tohtori Teuvo Maunula on aloittanut Vaasan yliopiston ja Oulun yliopiston yhteisenä työelämäprofessorina erityisalanaan katalyyttiset jälkikäsittelyjärjestelmät. Kolmivuotinen tehtävä sijoittuu tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikköön.

Maunula tuo osaamista yliopistolle liittyen haitallisten päästöjen vähentämisessä käytettyihin katalyyttisiin järjestelmiin, ympäristöteknologiaan, kokeelliseen suunnitteluun ja simulaatiomenetelmiin. Hän tulee osallistumaan erilaisiin hankkeisiin yhdessä useiden yrityskumppaneiden kanssa. Hänen tehtäviinsä kuuluu tutkimusprojektien lisäksi myös opiskelijoiden ja tutkijoiden ohjaamista. 

Maunula on väitellyt kemiantekniikan tohtoriksi Aalto-yliopistosta vuonna 2007 aiheenaan ”Typen oksidien pelkistys hiilivedyillä ja vedyllä metallioksidi- ja zeoliittikatalyyteillä laihaolosuhteissa”. Vuonna 2016 hän sai Aalto-yliopiston dosentuurin aihealueenaan ”Katalyysi ja reaktiotekniikka ympäristötekniikassa”.

Maunula on monipuolinen osaaja, jolla on vankka kokemus niin yrityselämästä kuin tutkimusmaailmasta ja yliopistoyhteistyöstä. Hän on toiminut kaupallisten katalyyttijärjestelmien tutkimus- ja kehitystehtävissä sekä asiakasprojekteissa pääasiassa Kemirassa, Ecocat Oy:ssä ja Dinex Finland Oy:ssä vuodesta 1987 sekä sitä ennen kaksi vuotta Ahlström Oy:n tutkimuskeskuksessa. 

Lisäksi hän oli vierailevana katalyyttitutkijana Japanin kauppa- ja teollisuusministeriön laboratoriossa vuosina 1994–1995. Maunula aloitti kehitystyön autoteollisuuden tarvitsemiin tuotantomittakaavan tuotteisiin bensiiniautojen 3-toimikatalysaattoreista, jatkaen dieselmoottoripäästöjen katalyytteihin (hapetus-, SCR-, DPF-, NOx-trap-, ASC-katalyytit), joiden kehitystyö ja projektijohtaminen on ollut Maunulan päätyö yritysmaailmassa viimeisten 25 vuoden aikana. Katalyyttiset menetelmät typen oksidien poistamiseen ja reaktiotekniikka on hänen erityisosaamisalueensa.

– Energiamurros on Vaasan yliopiston strategian ytimessä. Teuvo Maunula tuo kokemuksellaan hienoja mahdollisuuksia yliopistolle, kun kehitetään uusia ratkaisuja kohti nollapäästöisiä polttomoottoreita. Hänen taustansa täydentää nykyistä energiatekniikan osaamisprofiilia ja odotamme innolla työskentelyä hänen kanssaan. Maunulan laajat yritysverkostot mahdollistavat esimerkiksi uusien tutkimushankkeiden käynnistämisessä teollisuuden kanssa, kertoo tekniikan ja innovaatiojohtamisen akateemisen yksikön dekaani Raine Hermans tulevasta yhteistyöstä. 

– Odotan innolla, että pääsen hyödyntämään osaamistani yhteistyössä Vaasan yliopiston moottori- ja palamistekniikan sekä yrityskumppanien asiantuntijoiden kanssa. Yhteistyö Oulun yliopiston ympäristö- ja kemiantekniikan tutkimusyksikön kanssa on osa tehtävääni, kun tavoitellaan vihreiden polttoaineiden (vety, ammoniakki, e-hiilivedyt) käyttämistä tulevaisuuden moottoreissa ilman terveydelle haitallisia päästöjä, kertoo Maunula. 

Lisätiedot

Dekaani Raine Hermans, 029 449 8622
Työelämäprofessori Teuvo Maunula, 029 449 8431

Mitä mieltä olit jutusta?