Suoraväylien kautta tutkinto-opiskelijaksi?

Image
Vaasan yliopiston avoimessa yliopistossa on ns. perinteisen avoimen väylän lisäksi mahdollisuus opiskella suoraväyläopiskelijana. Suoraväyliä on lukuvuonna 2023–2024 tarjolla kolme: kauppatieteiden Vaasa Gateway, tekniikan Gateway sekä suoraan diplomi-insinööriopintoihin johtava DI-opintojen suoraväylä.

Avoimen yliopiston väylä on yksi tie tutkintoon. Tutkintotavoitteisille opiskelijoille tarjolla on ns. perinteisen avoimen väylän lisäksi myös suoraväyliä. Suoraväylät poikkeavat muista väylistä siten, että niiden opiskelijoiksi hakeudutaan erillisellä hakuprosessilla ja väylissä suoritettavat opinnot on ennalta määritelty ja aikataulutettu. Suoraväylissä mukana oleville opiskelijoille luvataan tutkinto-opiskelijan paikka, kunhan määritellyt opinnot on suoritettu annettujen määräaikojen puitteissa vähintään keskiarvolla 3.


Vaasa Gateway - väylä kauppatieteiden tutkintoon


Kauppatieteiden Vaasa Gateway-väylä on tarkoitettu niille, joilla ei ole aikaisempaa korkeakoulututkintoa tai varsinaisen opiskelijan opiskeluoikeutta toisessa korkeakoulussa (amk tai yliopisto).

Ilmoittautumisaika lukuvuoden 2023–2024 kauppatieteiden Gateway-opintoihin alkaa keskiviikkona 2.8.2023 klo 10.00 ja päättyy perjantaina 4.8.2023 klo 23.59. Paikat jaetaan arpomalla ilmoittautumisaikana ilmoittautuneiden kesken ja arvonnassa huomioidaan vain yksi ilmoittautuminen/henkilö. Kauppatieteiden Vaasa Gateway-väylään valitaan lukuvuonna 2023–2024 30 opiskelijaa.

Mukaan päässeet opiskelijat suorittavat pääosin kauppatieteiden ensimmäisen lukuvuoden opintoja 60 opintopisteen verran. Lukuvuoden 2023–2024 kauppatieteiden Vaasa Gateway-väylässä on kriteerit täytettyään mahdollista hakeutua tutkinto-opiskelijaksi johtamisen ja organisaatioiden, markkinoinnin, kansainvälisen liiketoiminnan, digitaalisen markkinoinnin tai talousoikeuden opintosuuntiin. Kauppatieteiden Vaasa Gateway-opiskelijat saavat tutkinto-opiskelijaksi päästyään opiskeluoikeuden sekä kauppatieteiden kandidaatin että maisterin tutkintoihin.

Lisätietoja: Kauppatieteiden Vaasa Gateway

Image
Opiskelijajoukko yliopiston sisäpihalla

Tekniikan Gateway – mukana uusia opintosuuntia!


Lukuvuonna 2023–2024 jo kolmatta kertaa käynnistyvä Tekniikan Gateway on 15 opintopisteen väylä tekniikan kandidaatiksi ja diplomi-insinööriksi. Uutta on se, että nyt opiskelijat voivat valita opintosuunnakseen joko automaation ja tietotekniikan, data-arkkitehtuurin tai sähkö- ja energiatekniikan. Tekniikan Gateway-opiskelijaksi valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä ensisijaisesti 10 sellaista opiskelijaa, joilla ei ole aikaisempaa korkeakoulututkintoa tai varsinaisen opiskelijan opiskeluoikeutta toisessa korkeakoulussa (amk tai yliopisto). Tekniikan Gateway -väylän hakulomake avautuu 2.8.2023 klo 10.00 ja sulkeutuu 11.8.2023 klo 23.59.

Lue lisää Tekniikan Gateway -väylästä.

Diplomi-insinööriksi DI-opintojen suoraväylän kautta


Lukuvuonna 2022–2023 neljän ammattikorkeakoulun kanssa pilotoitu DI-opintojen suoraväylä avataan nyt kaikille kiinnostuneille! DI-suoraväyläopintoja suorittamaan otetaan lukuvuonna 2023–2024 ilmoittautumisjärjestyksessä noin 40 soveltuvaa insinööriopiskelijaa (AMK), tekniikan kandidaattiopiskelijaa tai muuta soveltuvaa tutkintoa suorittavaa tai em. tutkintoihin soveltuvilta aloilta valmistunutta. DI-suoraväyläopinnot (yhteensä 15 op) suoritetaan avoimina yliopisto-opintoina sekä tutkinto-opetukseen integroituina opintoina. DI-suoraväyläopiskelijat hakevat suoraan taustatutkintonsa perusteella soveltuvaan opintosuuntaan, jolloin myös avoimessa yliopistossa opiskeltavat väyläopinnot on rakennettu opintosuunnittain. Hakukelpoisuuden saavuttamiseksi DI-suoraväylän opinnot on suoritettava vähintään keskiarvolla 3,0/5,0.

Haku DI-opintojen suoraväylälle on avoinna 4.9.2023 klo 10.00–17.9.2023 klo 23.59. 

Lue lisää DI-opintojen suoraväylästä.
 

Tutustu myös muihin väylävaihtoehtoihin

Mitä mieltä olit jutusta?