Apuraha pro gradu -tutkielman/diplomityön tekijöille

Vaasan yliopiston opiskelijoita

Suomen Ulkomaankaupan Edistämisrahasto -säätiö (SUE) jakaa apurahoja yritysten ja elinkeinoelämän kansainvälistymistä tukevien pro gradu -tutkielmien/diplomitöiden tekijöille. Tavoitteena on alueen yritysten paremmat mahdollisuudet kansainväliseen yritystoimintaan.

Säätiö jakaa apurahan vuosittain 2–4 Vaasan yliopiston opiskelijalle.

Apuraha on kullekin tutkielmalle 2 500 €, josta puolet maksetaan tutkielman tekijälle, kun SUE:n hallitus on hyväksynyt tutkielman tukemisen, ja puolet kun tutkielma on hyväksytty dekaanin päätöksellä.

Tutkielman tulee valmistua suositellussa pro gradu -tutkielmien aikataulussa tutkimussuunnitelman hyväksymisestä (noin 1 vuosi). Lisäksi tavoitteena on, että tutkielman tutkimustulokset esiteltäisiin alueen yritystilaisuudessa ja alueen medioissa.

Tutkielman tulee soveltua yhteen seuraavista kriteereistä:

  • tutkielma liittyy Vaasan alueen yritysten kansainvälistymiseen tai vientiin
  • tutkielma liittyy Suomen elinkeinoelämän kansainvälistymiseen tai vientiin.

Kuinka apurahaa haetaan?

SUE:n hallitus tekee päätökset apurahan saajista helmikuun ja toukokuun kokouksissaan. Ehdotukset apurahan saajiksi pyydetään 8.2.2023 tai 4.5.2023 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: leena.larimo@uwasa.fi.

Ehdotukseen tarvitaan tutkielman tutkimussuunnitelma (3–5 sivua) sekä ohjaajan suositus.

Lisätietoja voit kysyä opintoasioiden asiantuntija Leena Larimolta (etunimi.sukunimi@uwasa.fi).

Mitä mieltä olit jutusta?