Useita apurahoja ja avustuksia Pohjanmaan korkeakoulutukseen, tutkimukseen ja hankkeisiin

Image
Vaasan yliopistosäätiö, Kauppias Gustaf Svanljungin lahjoitusrahastot sekä Pohjanmaan kauppakamarin hallinnoimat Vaasan kauppakamariosaston rahastot jakoivat apurahoja, avustuksia ja lahjoituksia Vaasan yliopistossa pidetyssä tilaisuudessa torstaina 30. toukokuuta 2024.

Vaasan yliopistosäätiön apurahat

Vaasan yliopistosäätiö sai 41 hakemusta. Säätiö myönsi lukuvuodelle 2024–2025 neljä kuuden kuukauden apurahaa.

  • Tiina Petrelius, Vieraalla maalla: yksin saapuvan turvapaikanhakijalapsen edusta ja oikeudesta perhe-elämään Maahanmuuttoviraston ja hallinto-oikeuksien päätöskäytännössä (12 000 euroa)
  • Evy Saputri, Perception of Minority: A Case Study of Migrant Women in Helsinki and Turku (12 000 euroa)
  • Vahid Shahbazbegian, Towards Sustainable Energy Systems in Finland: Optimal Operation of Multi-Energy Systems (12 000 euroa)
  • Timo Ristiluoma, Computational Modelling of Hydride Materials for Hydrogen Storage (12 000 euroa)

Vuonna 1961 perustettu Vaasan yliopistosäätiö tukee Vaasan yliopiston kehittämistä ja sen piirissä harjoitettavaa tieteellistä tutkimusta ja opetusta. Merkittävän osan tutkimukseen suunnatusta tuesta muodostavat väitöstutkimusta tekeville opiskelijoille myönnetyt apurahat.

Image
Kuvassa Vaasan yliopistosäätiön asiamies Ilpo Ojala ja apurahan saaneet väitöstutkijat Timo Ristiluoma, Tiina Petrelius ja Evy Saputri.

Vaasan kauppakamariosaston rahastot

Pohjanmaan kauppakamari ja sitä myötä sen edustama alueen yrityselämä on merkittävä koulutuksen tukija. Pohjanmaan kauppakamarin Vaasan kauppakamariosaston hallinnoimista rahastoista jaettiin apurahoja erilaisille hankkeille, joista suurimmat apurahat saivat Åbo Akademi Vaasan diplomi-insinöörikoulutuksen kehittämiseen (10 000 euroa), Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta kaksikieliseen juristikoulutukseen (5 000 euroa), Vaasan yliopisto Kauppakamarin palkintoon (5000 euroa),  Nuorten yrittäjyys ja talous NYT (5000 euroa), Yrkeshögskolan Novia ja Vaasan ammattikorkeakoulu tandem-kielikylpytoimintaan (3 000 euroa). Lisäksi ulkomaalaistaustaisten korkeakouluopiskelijoiden työharjoitteluun myönnettiin 7 000 euroa sekä kaikille Vaasan ja Mustasaaren 3. ja 7. luokille myönnettiin EnergyVaasa-stipendi edelleen jaettavaksi matematiikan ja luonnontieteiden kiinnostuksen lisäämiseksi.

Kaikkiaan apurahoja jaettiin 21 kappaletta yhteensä 64 800 euroa. Lista kaikista apurahan saajista löytyy Pohjanmaan kauppakamarin sivuilta: Apurahat

Image
Pohjanmaan Kauppakamarin johtaja Mikael Hallbäck ja Vaasan kauppakamariosaston rahastojen apurahansaajia yhteiskuvassa.

Kauppias Gustaf Svanljungin lahjoitusrahastosta jaettiin 99 000 euroa apurahoja

Suurimmat apurahat olivat seuraavat: Svenska Handelshögskolan sai 20 000 euron lahjoituksen uudelle maisteriohjelmalle yhteistyössä Uumajan yliopiston kanssa. Vaasan Yliopisto sai 20 000 euroa meriteollisuuden kestäviin energiajärjestelmiin liittyvään projektiin, Helsingin yliopisto sai 10 000 euroa juristikoulutukseen Vaasassa. Åbo Akademi puolestaan sai 10 000 euroa it-alan koulutukseen Vaasassa. Lisäksi Yrkeshögskolan Novia sai 12 000 euroa uuteen agrologi- ja metsätalousinsinöörikoulutukseen.  

Apurahoja myönnettiin yhteensä 13 kappaletta. Kaikki lahjoitusrahastoista myönnetyt avustukset löytyvät säätiön kotisivuilta: www.gustafsvanljung.fi.

Vaasassa asunut ja vaikuttanut kauppias Gustaf Svanljung kirjoitti testamentissaan, että säätiön tuotto käytetään ”edistämään kaupankäyntiä, teollisuutta ja maataloutta Pohjanmaalla, erityisesti Vaasan kaupungissa, kuitenkaan ei osuustoiminnan hyväksi”.

Image
Kauppias Gustaf Svanljungin lahjoitusrahaston asiamies Tom Westermark ja Vaasan yliopiston vararehtori Mika Grundström. Vaasan yliopisto sai rahastolta 20 000 euron apurahan meriteollisuuden kestäviin energiajärjestelmiin liittyvään projektiin.
Mitä mieltä olit jutusta?