Image
opiskelijat
24.05.2024

Opinnäytetyön kautta kohti työelämää - yrityksille tehdyt työt lisäävät merkityksellisyyttä ja avaavat ovia

Kirjoittajat
Tiia Alkkiomäki
Henna Kontola
Vaasan yliopisto on tunnettu tiiviistä yhteydestään työelämään, ja yhteistyömme yritysmaailman kanssa on monipuolista ja tuottaa hyötyä molemmille osapuolille. Hyvänä esimerkkinä yhteistyöstä ovat opiskelijamme, joista monet tekevät valmistumisen kynnyksellä gradun tai diplomityön yritykselle. Yhteistyö yrityksen kanssa tuo työhön merkityksellisyyttä ja motivaatiota, mutta myös esimerkiksi aikataulupaineita. Opinnäyteyhteistyö avaa usein ovia yritykseen ja saattaa poikia jopa vakituisen työpaikan. Kokemus tekee opiskelijoista myös haluttua työvoimaa monilla eri aloilla.

Lauri Laatikainen ja Helmi Hautala ovat kumpikin tehneet opinnäytetyönsä yrityksille, Laatikainen Wärtsilälle ja Hautala Flow Festivalille. 

Hautala on juuri valmistunut maisteriksi markkinoinnin johtamisen maisteriohjelmasta. Hän sai Flow Festivalilta vapaat kädet gradun kirjoittamiseen, joskin lupa-asiat ja tutkimuksen suunnat käsiteltiin yhdessä organisaation kanssa. Onnistuneen brändikumppanuuden prosessia festivaalitapahtumassa tutkivan gradun aihe lähti Hautalan omista mielenkiinnon kohteista.  

Hän on työskennellyt Flow Festivalin markkinointitiimissä, jossa työtehtävät keskittyivät festivaalin yrityskumppanuuksiin ja niiden koordinointiin.  

– Alkuperäinen aihe oli hieman erilainen, mutta senkin taustalla oli osittain työkokemus festivaalilla. Olin aluksi miettinyt vertailevani erilaisia tapahtumalajeja ja niiden päätöksentekoa brändikumppanuuksien suhteen. Sen osalta päädyin kuitenkin vähän umpikujiin, joten päätin yksinkertaistaa aiheen sellaiseen, josta jo tiedänkin jotain. Oli helpompi keskittyä yhteen kumppanuusprosessiin ja vielä sellaiseen, jonka toteutumisen on nähnyt läheltä. 

Image
Markkinoinnin johtamisen maisteriohjelmasta valmistunut Helmi Hautala teki opinnäytetyönsä Flow Festivalille.

Myös Laatikainen sai tänä keväänä diplomi-insinöörin paperit käteen valmistuttuaan Industrial Systems Analytics -ohjelmasta. Hän haki diplomityöntekijän paikkaa useammasta yrityksestä ja päätyi lopulta Wärtsilään. Yrityksestä löytyi sopivia aiheita tekniikan opiskelijalle useampi, ja työn aiheeksi valikoitui Wärtsilän V-SOx rikkipesurin elinkaariarviointi.  

– Päätökseeni diplomityöpaikasta vaikuttivat niin yrityksien tarjoamien aihealueiden ja opintojeni yhteensovittaminen kuin henkilökohtaiset ja käytännölliset tekijätkin. 

Image
Industrial Systems Analytics-ohjelmasta valmistunut Lauri Laatikainen teki opinnäytetyönsä Wärtsilälle.

Työn tekeminen yritykselle lisää motivaatiota 

Lopputyön tekeminen yritykselle tuo luonnollisesti työhön oman mausteensa ja usein myös lisää painetta. Yrityksillä on aikatauluun ja tavoitteisiin liittyen tiettyjä odotuksia, joihin opiskelijan täytyy parhaansa mukaan vastata. Usein asetetut aikataulut ja tavoitteet tuovat kuitenkin kaivattua lisämotivaatiota. 

– Diplomityön tekeminen yritykselle toi työlle merkityksellisyyttä. Kun tiesi, että työn onnistuessa ja asetettujen tavoitteiden täyttyessä työn tuloksista voisi olla monenlaista hyötyä yritykselle, toi se lisämotivaatiota päivittäiseen tekemiseen, Laatikainen sanoo. 

– Gradun tekeminen yritykselle tuntui tosi motivoivalta. Ainakin itselle oli helpottavaa, että oli jotain oikeasti konkreettista ja tosielämän kokemuksiin liittyvää tutkittavaa. Työskentely oli selkeää, kun tiesin mitä esimerkkejä voin löytää ja mistä niitä kannattaa etsiä, Hautala jatkaa.  

Hautala työsti graduaan itsenäisesti, mutta piti säännöllisesti yhteyttä Flow Festivalin väkeen. Graduohjaaja Harri Luomala oli aina tarpeen tullen saatavilla, ja hänen kanssaan työn edistymistä seurattiin raportti-istunnoissa. Hautala kokee tapaamiset tärkeiksi, koska niistä sai arvokasta palautetta kehittää työtä ja päästä mahdollisista ongelmakohdista eteenpäin.  

Prosessin selkeys taas toimi sellaisena itsetunnon boostina, kun tuli olo, että minähän osaan ja pystyn tämän gradun kirjoittamaan.
Helmi Hautala

– Minulle kävi ohjaajan kanssa tosi hyvä tuuri siinä, että Harri osasi aina haastaa ja kyseenalaistaa juuri oikealla tavalla. Se taas vei työtäni eteenpäin. Omien sanojensa mukaan tämä aihealue ei ollut hänelle ennestään kovin tuttu, mutta silti tuntui, että sain kyllä Harrin asiantuntijuudesta tosi paljon irti. 

– Prosessin selkeys taas toimi sellaisena itsetunnon boostina, kun tuli olo, että minähän osaan ja pystyn tämän gradun kirjoittamaan. 

Laatikaiselle työn tavoitteet, resurssit ja kontaktiverkosto tulivat Wärtsilästä, kun taas yliopiston ohjaajien kanssa keskityttiin työn teknisiin puoliin, kuten elinkaari-inventaarion datan validoimiseen ja LCIA-laskelmien tekemiseen. 

– Ongelmatilanteissa kommunikoimme ripeästi ja tehokkaasti, minkä avulla saimme ongelmat ratkottua. Tästä saan kiittää Wärtsilän ja yliopiston ohjaajien toimintaa ja tukea. Näkemykset yliopiston ja Wärtsilän ohjaajien välillä olivat pitkälti yksimielisiä. 

Diplomityön tekeminen yritykselle varmasti vaikutti positiivisesti työpaikan saamiseen. Koen, että diplomityöprosessi kehitti osaamistani hyvin kokonaisvaltaisesti.
Lauri Laatikainen

Wärtsilälle opinnäytetöiden ohjaus on arkipäivää, sillä yrityksellä on Suomessa joka vuosi useita opinnäytetöiden tekijöitä. Laatikaisen kohdalla kävi niin, että yritys etsi opiskelijaa, joka voisi tehdä lopputyötä ja samalla työskennellä kyseisessä yksikössä isyysloman sijaisena.  

– Roolini oli toimia Laurin lopputyön ohjaajana mutta myös esihenkilönä. Meillä oli viikoittaisia tapaamisia, joissa pidimme toisemme ajan tasalla opinnäytetyön etenemisestä. Alussa minun roolini oli myös esitellä Lauri organisaatiolle sekä avainhenkilöille, jotka antoivat panoksensa diplomityöhön, sanoo ohjaajana toiminut Carina Nikko, Director, Development & Quality, Wärtsilä. 

Image
Carina Nikko, Director, Development & Quality toimi Wärtsilässä Laurin opinnäytetyön ohjaajana.

Akateemiselle polulle vai työelämään? 

Jalan oven väliin saamisella voi olla tärkeä merkitys tulevaisuuden työnäkymien kannalta. Ainakin Laatikaisen kohdalla diplomityön tekeminen yritykselle kannatti, sillä hän sai Wärtsilästä vakituisen työpaikan diplomityösopimuksen päätyttyä.    

– Diplomityön tekeminen yritykselle varmasti vaikutti positiivisesti työpaikan saamiseen. Koen, että diplomityöprosessi kehitti osaamistani hyvin kokonaisvaltaisesti. Tutkimuksen tekemiseen ja tuloksiin liittyvien oivalluksien lisäksi huomasin, kuinka tärkeää on osata yksinkertaistaa ja esittää monimutkaisia kokonaisuuksia selkeästi. 

Laatikainen haluaa osaamiskäyrän työelämässä jatkuvan, mutta myös akateeminen polku kiinnostaa ja hän väläyttääkin tohtoriopintoihin hakemista yhtenä mahdollisuutena.  

Hautalalla puolestaan oli jo työhistoriaa Flow Festivalilla, ja hän uskoo graduaiheensa auttavan häntä työllistymään alallaan. Opinnäytetyön parissa tulikin tehtyä monta havaintoa itsestä ja oppimisesta. 

– Tekemäni tutkimus oli lopulta tosi liikkeenjohdollinen, ja se voidaan katsoa eduksi laajemmin. Gradun opettamista työelämätaidoista tulee mieleen kaksi hyvin erityyppistä asiaa: aikatauluissa pysyminen ja sisällöntuotanto. Graduprosessini eteni tavoiteajassa, mikä varmaan oli sidoksissa motivaatiooni ja kykyyn työskennellä itsenäisesti. Sisällöntuotannon osalta koen, että taidot kehittyivät entisestään niin, että oikeastaan minkäänlaisten tekstien kirjoittaminen ei enää jännitä. Toisaalta en kyllä koe, että minusta tulee tämän enempää akateemista tutkijaa, koska olen tyyppinä enemmän käsillä tekijä. 

Mitä mieltä olit jutusta?