Strategic Business Development -maisteriohjelman parhaan pro gradun tunnustus Lukumanu Iddrisulle

Image
Vaasan yliopiston Strategic Business Development (SBD) -maisteriohjelma on päättänyt antaa opiskelijoille tunnustusta heidän ahkerasta työstään opinnäytetöiden parissa ja valita vuosittain parhaan pro gradu -tutkielman.

Ohjelma on yhteisesti päättänyt antaa tunnustuksen vuoden 2022 parhaasta pro gradu -tutkielmasta KTM Lukumanu Iddrisulle. Pro gradussaan hän tutki työnantajabrändin kehittämiseen ja toteuttamiseen liittyviä käytäntöjä monikansallisessa teknologiayrityksessä.

Viidestä valitusta ehdokkaasta kaksi pro gradua olivat saaneet arvosanan 5 jokaisessa arviointikriteeristön kohdassa. Lopullinen päätös näiden kahden tutkielman välillä tehtiin tutkielman akateemisen painoarvon perusteella.

– Lukumanun tutkielma oli niin hyvin laadittu, että sitä voisi jatkokehittää akateemiseksi artikkeliksi. Akateeminen painoarvo oli tärkeä tekijä arvioitaessa, mille pro gradulle tämä tunnustus myönnetään, sanoo koulutusvastaava, yliopistotutkija Jukka Partanen johtamisen yksiköstä.

Lukumanun pro gradu on monitapaustutkimus, joka koostuu kolmesta monikansallisesta teknologiayrityksestä ja kahdesta konsulttiyrityksestä.

– Minulle oli tärkeää etsiä merkityksellinen aihe, ja panostin oikean aiheen etsimiseen paljon. Lopulta tutkimusidea tuli todellisen tarpeen kautta yrityksestä, jossa olin siihen aikaan töissä, Lukumanu kertoo.

Koko graduprosessi taustatyöstä kirjoittamiseen tehtiin kunnianhimoisella asenteella.

– Vaatii pitkäjänteisyyttä ja luonnetta pysyä näin määrätietoisena koko graduprosessin ajan. On ollut erittäin hienoa nähdä, miten Lukumanu on rakentanut taitoja, joita tarvitaan kansainvälisessä ympäristössä menestymiseen. Tämä pro gradu on erittäin tärkeä askel hänen matkallaan, sanoo opinnäytetyön ohjaaja, professori Marko Kohtamäki.

Vuonna 2022 Strategic Business Development -maisteriohjelmasta valmistui noin 30 opiskelijaa, ja määrän odotetaan kasvavan tänä vuonna. Lukumanulle SBD-ohjelma on antanut uudenlaisen näkökulman liiketoiminnan kriittiseen analysointiin. On selvää, että opinnot SBD-ohjelmassa sekä opinnäytetyön tekemisen aikana hankittu tieto ovat antaneet tarvittavaa asiantuntemusta tehdä strategista työtä tehtävässä, jossa hän voi hyödyntää taitojaan.

Lue Lukumanu Iddrisun pro gradu -tutkielma (2022): Employer Branding: Model for Employer Branding Practices in a Multinational Technology Company. https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/14748

Mitä mieltä olit jutusta?