Apurahoja Vaasan yliopiston tutkijoille – tutkimusten aiheina muun muassa pörssiyhtiöiden viherpesu ja journalismituotteen kehittäminen

Image
Vaasan yliopiston tutkijat ja tohtoriopiskelijat ovat saaneet keväällä apurahoja ja tutkimusrahoitusta OP Ryhmän Tutkimussäätiöstä, Media-alan tutkimussäätiöstä, Etelä-Pohjanmaan kulttuurirahastosta ja Vaasan Aktia-säätiöstä.

OP Ryhmän Tutkimussäätiö myönsi 25 000 euroa Vaasan yliopiston hankkeelle, jossa tutkitaan viherväittämien esiintymistä eurooppalaisten pörssiyhtiöiden vastuullisuusraportoinnissa sekä arvioidaan Euroopan unionin Vihreät väittämät -direktiivin vaikutuksia yhtiöihin. Tutkimusryhmässä ovat mukana Vaasan yliopiston tutkijat Mikko Ranta, Essi Nousiainen, Marika Salo-Lahti, Marko Järvenpää ja Mika Ylinen.

– Tutkimushankkeessa keskitytään viherväittämien ja viherpesun syvälliseen analysointiin käyttäen hyväksi edistyneitä suuria kielimalleja ja generatiivista tekoälyä. Hanke täydentää aiempaa tutkimusta viherpesusta ja kielimalleista sekä vastaa uuden lainsäädännön tuomiin haasteisiin, tutkijat kertovat.

OP Ryhmän tutkimussäätiöiltä saivat rahoitusta myös ympäristönsuojeluun liittyvistä investoinneista väitöstutkimusta tekevä Ulviyya Pekkarinen (29 000 euroa) sekä vastuullisuutta kehittyvillä markkinoilla tutkiva, nuorempi apulaisprofessori Nebojsa Dimic (2000 euroa). 

Millainen journalistinen tuote puhuttelisi 30–50-vuotiaita?

Media-alan tutkimussäätiö on myöntänyt 70 000 euron rahoituksen Vaasan yliopiston vetämälle hankkeelle "Journalismituotteen kehittäminen ja markkinointi 30–50-vuotiaille käyttäjäymmärryksen perusteella". Mukana hankkeessa ovat myös SeAmk ja Ilkka-Pohjalainen. Tavoitteena on selvittää, millainen journalistinen tuote puhuttelisi tätä kohderyhmää niin, että he pitäisivät sitä maksamisen arvoisena.

– Aluksi selvitetään, mikä estää käyttäjäryhmää kuluttamasta journalismia. Onko se kiire, aiheet, tottumus, hinta, kieli, valikoima vai muut syyt? Kohderyhmälle järjestetään palautteenantotyöpajoja, kysely sekä haastatteluja. Hankkeessa tutkitaan myös, millaisen brändin paikallisen journalismin markkinointi vaatisi toimiakseen ja miten pitkä tilaus ja millainen hinnoittelu olisi kohderyhmästä toimivin, kertoo projektipäällikkö Hanna Hietikko Vaasan yliopistosta.

Palautetyöpajoja järjestään kuluvalla viikolla Seinäjoella ja Kurikassa, ensi viikolla Isossakyrössä ja Vaasassa. Kohderyhmään kuuluvat voivat vastata myös hankkeen journalismikyselyyn verkossa. Haastattelujen ja selvitysten jälkeen muodostetaan toimittajien ja yliopiston opiskelijoiden kanssa 3–5 journalismiformaattia, joita testataan Ilkka-Pohjalaisessa.

Etelä-Pohjanmaan kulttuurirahastolta tukea väitöstutkimuksiin

Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahasto on jakanut useita apurahoja Vaasan yliopiston väitöstutkijoille. KTM Mireka Caselius sai 7 500 euron apurahan väitöstutkimukseen, jossa hän tutkii suomalaisten ekspatriaattiperheiden lasten ulkomaankokemuksia ja aikuisuuden kansainvälistä uraorientaatiota. VTM Maija Kantola sai puolestaan 15 000 euroa terveellisempien ruokatuotteiden markkinointikeinoja käsittelevään väitökseen. Lisäksi rahasto myönsi M.Sc. Meysam Pashaeille 15 000 euroa keskitetyn suojausjärjestelmän toteutuksen haasteita ja mahdollisuuksia laitteiston silmukassa käsittelevään väitöskirjatyöhön sekä MBA Muhammad Sarfrazille 30 000 euroa työperäisten maahanmuuttajien kotouttamista käsittelevään väitöskirjatyöhön. 

HTT Mikko Karhu ja FT Maria Lehtimäki saivat rahoitusta väitöksen jälkeiseen tutkimukseen. Karhu sai 34 000 euron apurahan tutkimukseen, joka käsittelee ilmatilan merkityksen kasvamista ja sen alueellisia vaikutuksia Etelä-Pohjanmaalla. Lehtimäki sai puolestaan 34 000 euroa peruskoulun yläluokkien opettajien ja oppilaiden globalisaatiokäsityksiä käsittelevään tutkimukseen.

Etelä-Pohjanmaan rahasto tuki myös kolmen Vaasan yliopiston tutkijan ja tohtoriopiskelijan Suomen kielen opintoja Puhu rohkeasti suomea! -apurahoilla.

Vaasan Aktia-säätiöltä tukea tutkimukselle

Vaasan Aktia-säätiö myönsi apurahoja Vaasan yliopistossa tehtävään tutkimukseen sekä 10 000 eurolla stipendejä jaettavaksi Vaasan yliopiston opiskelijoille. Kielikeskus Linginnon johtajan, professori Nina Pilkkeen tutkimus korkeakouluopiskelijoiden kielitaidoista sai 6 000 euron apurahan, ja professori Merja Koskelan johtama hanke tietoturvan ja sisällöllisen saavutettavuuden välisestä jännitteestä sai samaten 6 000 euron apurahan.

– Hanke on osa Annikki Hyppösen väitöskirjaa, jossa tutkitaan pankkien verkko- ja mobiilipalveluiden sisällöllistä saavutettavuutta. Tietoturvan ja sisällöllisen saavutettavuuden jännite tarkoittaa sitä, että mitä turvallisemmaksi pankkipalvelujen saatavuus verkossa tehdään, sitä vaikeammaksi tulee saavutettavuus niille, joilla on jonkinlaisia toimintarajoitteita, kertoo professori Koskela.

Nina Pilkkeen johtama Linginnon tutkimusprojekti liittyen toisena kotimaisena kielenä opiskeltaviin ruotsin ja suomen syventäviin kursseihin suomalaisissa korkeakouluissa sai puolestaan Svenska kulturfondenilta 75 000 euron rahoituksen.

Mitä mieltä olit jutusta?