Vaasan yliopiston tutkijat saivat apurahoja Koneen Säätiöltä

Image
Koneen Säätiö on syksyn rahoitushaussaan myöntänyt yhteensä 340 500 euroa apurahoja Vaasan yliopiston tutkijoille. Apurahan saivat tutkijatohtori Kirsi Cheas, väitöstutkija Annu Perälä ja vanhempi tutkija Sammy Toyoki.

Kirsi Cheas sai säätiöltä 164 800 euron apurahan nelivuotiseen projektiin Kohti tunneilmaston muutosta: Vertaileva tutkimus emootioista etä- ja lähiyhteistyössä toteutetussa tutkivassa journalismissa Globaalin Etelän ja Pohjoisen rajaseuduilla. 

– Tutkimukseni keskittyy yhteistyöhön tutkivassa journalismissa, joka selvittää turvapaikanhakijoihin kohdistuvia ihmisoikeusloukkauksia Yhdysvaltain ja Meksikon sekä Haitin ja Dominikaanisen tasavallan rajaseuduilla, Cheas kertoo.

Cheasin mukaan hankkeen keskeinen tavoite on ymmärtää, kuinka Pohjoisen ja Etelän väliset valtasuhteet muokkaavat tunneilmastoja etä- ja lähiyhteistyössä toteutetussa tutkivassa journalismissa ja miten nämä tunneilmastot vaikuttavat tutkivan journalismin laatuun.

Tutkimuksen metodeina ovat etnografia, osallistuva havainnointi ja haastattelut.

Image
Kirsi Cheas

– Näiden avulla verrataan Globaalia Etelää ja Pohjoista edustavien toimittajien, aktivistien, taiteilijoiden ja akateemisten tutkijoiden etä- ja lähiyhteistyöympäristöissä kokemia emootioita sekä heidän näkemyksiään siitä, miten ylirajaisen yhteistyön tunneilmastoja tulisi tulevaisuudessa parantaa.

Cheas sanoo, että tutkimushankkeen merkitys ei rajaudu vain Amerikkoihin. 

– Myös Suomessa toimittajien ja tutkijoiden on yhä enemmän tehtävä ylirajaista yhteistyötä turvapaikanhakijoiden kaltoinkohtelun ja muiden kompleksisten aiheiden, kuten ilmastonmuutoksen vaikutuksen selvittämiseksi. Hanke havainnollistaa, mitä Suomessa voidaan oppia Latinalaisesta Amerikasta, missä tutkiva yhteistyö toimittajien, aktivistien, taiteilijoiden ja akateemisten tutkijoiden välillä on vakiintunut jo kauan sitten.

Cheas on filosofian tohtori, joka on toiminut viime vuodet Vaasan yliopiston Markkinoinnin ja viestinnän akateemisessa yksikössä Suomen Akatemian rahoittamana tutkijatohtorina. Hän on palannut äskettäin Vaasaan pitkältä ulkomaankomennukselta New York Universitystä. Cheas kertoo olevansa tutkijana suuntautunut tieteidenvälisen alue- ja kulttuuritutkimuksen ja journalismin ja mediatutkimuksen välimaastoon.  

Viestintää ilmastonmuutokseen sopeutumisesta ja pahoinvointia koukuttavista älypuhelimista

Image
Annu Perälä

Apurahatutkija Annu Perälä tekee Vaasan yliopistossa viestinnän väitöskirjaa aiheesta Sopeutuvaa viestintää: Ilmastonmuutoksen sopeutumista käsittelevän viestinnän käytäntö ja teoria. Hänellä on aiemmin ollut kolmevuotinen apuraha Koneen Säätiöltä. Tällä kertaa hän sai34 400 euron rahoituksen. 

Vanhempi tutkija, filosofian tohtori Sammy Toyoki sai puolestaan 141 300 euron rahoituksen tutkimukselleen The Hidden Pains of Smartphone Consumption: A Study of Disaffecting Temporal Experience in Digital Consumer Society.

– Tutkin fenomenologisella otteella, kuinka kännykkä- ja digikulttuurin koukuttava, mutta loppujen lopuksi hyvin haitallinen ajallinen kokemus saa meidät voimaan pahoin. Tätä kulutuskulttuurin temporaalista dimensiota ei valvota, ja se on vaarallista. 

Yhteensä yli 55 miljoonaa euroa tieteeseen, taiteeseen ja kulttuuriin

Koneen Säätiö myönsi vuonna 2023 apurahoja, palkintoja ja lahjoituksia kaikkiaan yli 55 miljoonaa euroa. Tästä runsaat 44 miljoonaa euroa myönnettiin syksyn yleisen rahoitushaun perusteella 350 hankkeelle. Tiedehankkeet saivat syksyn rahoituksesta liki 60 prosenttia, taidehankkeet 25 prosenttia, tiedettä ja taidetta yhdistävät hankkeet 15 prosenttia ja muut kulttuurihankkeet 0,6 prosenttia. Syyskuun hakuun tuli yhteensä 6684 hakemusta. Hakijoista 5,2 prosenttia sai apurahan.

Koneen Säätiön tehtävänä on parantaa maailmaa luomalla edellytyksiä vapaalle tieteelle ja taiteelle. Säätiö tukee humanistista, yhteiskuntatieteellistä ja ympäristötieteellistä tutkimusta, taiteellista tutkimusta sekä taiteellista työskentelyä kaikilla taiteen aloilla. 

Mitä mieltä olit jutusta?