100 000 euron lahjoitus Teknologiateollisuus ry:ltä

Kaupunki jonka yllä näkyy grafiikkaa tietoverkoista.
Teknologiateollisuus ry lahjoittaa yhteensä neljä miljoonaa euroa yliopistoille, joilla on tekniikan alan koulutusvastuu. Lahjoituksellaan se osallistuu yliopistojen varainhankintakampanjaan, jonka perusteella valtio pääomittaa yliopistoja 67 miljoonalla eurolla.

Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto kiittää Teknologiateollisuutta lahjoituksesta.

– Yliopistojen ja yritysten yhteistyöllä on ratkaiseva rooli kun vastaamme globaaleihin muutostrendeihin. Korkealaatuinen tutkimus ja koulutus ovat kansainvälisen kilpailukyvyn perusta ja  innovaatioiden lähde. Vaasan yliopisto tekee myös tiivistä yhteistyötä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Esimerkiksi monitieteiset tutkimusalustamme tarjoavat tehokkaan rajapinnan yhdessä tehtävään tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan.

– Nyt jos koskaan on koulutuksen laatuun ja tutkimukseen investoimisen aika. Osaajapula on haitannut jo pitkään yritysten kestävää kasvua, ja maailmanpolitiikan muuttuneen tilanteen vuoksi vihreän siirtymän sekä siihen liittyvän uuden osaamisen tarve on aiempaakin kriittisempää. Meidän on koko kansakuntana vahvistettava omia kyvyykkyyksiämme, ja teknologinen osaaminen ja edelläkävijyys on Suomi-talon peruskivi, sanoo Teknologiateollisuuden varatoimitusjohtaja Minna Helle.

Teknologiateollisuus ry osallistui varainhankintaan jo vuoden 2021 alussa miljoonan euron lahjoituksella, joka jaettiin tasan kaikkien tekniikan ja ICT:n kouluttajien kesken.

Lisätietoja:

Rehtori Jari Kuusisto, Vaasan yliopisto, p. 029 449 8291
Varatoimitusjohtaja Minna Helle, Teknologiateollisuus ry, p. 050 341 4884

Mitä mieltä olit jutusta?