Ruokahävikki haltuun peleistä tutuin keinoin

Image
Ruokahävikin vähentäminen on ruoka-alan kohoavien kustannusten myötä ajankohtaisempaa kuin koskaan. Vaasan yliopisto, Luonnonvarakeskus Luke ja Lapuan kaupunki vastaavat haasteeseen PAJATSO-alustalla. Kyseessä on entistä helpompi ja hauskempi tapa ottaa ruokahävikki haltuun pelillisyyttä, yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä hyödyntäen.

– Tutkittua tietoa ja työkaluja ruokahävikin vähentämiseksi on kyllä olemassa, mutta usein haasteena on relevantin tiedon löytäminen ja vieminen käytäntöön omassa ammattikeittiöympäristössä. Halusimme kehittää ravitsemispalveluiden ammattilaisille helpon ja houkuttelevan tavan ottaa hävikki haltuun työnteon ohessa. Samalla halusimme lisätä yhteistyötä eri alojen välillä ratkaisuiden löytymiseksi, kertoo Vaasan yliopiston tutkija Lotta Alhonnoro.

PAJATSO-alustan kokonaisuuden muodostavat ravitsemispalveluille suunniteltu Ruokahävikki haltuun! -kurssi, ruokahävikin vähentämistä edistäviä ideoita ja ratkaisuja vauhdittava yhteistyöverkosto sekä kiinnostavimmista oppaista ja ruokahävikkitiedosta koottu materiaalipankki, jota käyttäjät pääsevät täydentämään omilla lähteillään.

PAJATSO-alusta vastaa osaltaan Suomen tavoitteeseen puolittaa hävikki 2030 mennessä.  Valtakunnallista Hävikkiviikkoa vietetään 12.-18. syyskuuta.

Verkkokurssi hyödyntää pelillistämistä

Ruokahävikki haltuun! -verkkokurssilla oppimisen apuna hyödynnetään pelillistämistä. Kurssin suorittajat etenevät tarinallistetuissa tilanteissa tasolta toiselle monipuolisiin oppimisaineistoihin, kuten tietoiskuihin tutustuen ja erilaisia tehtäviä suorittaen.

– Tehtäviä ratkotaan paitsi verkossa, myös oikeassa työympäristössä keittiössä ja ravintolassa. Kurssimateriaalina on myös kuunneltavia podcasteja, ja keittiöammattilaiset pääsevät jakamaan omia kokemuksia ja vinkkejä toisilleen, sanoo hankkeessa työskentelevä Kirsi Silvennoinen Luonnonvarakeskuksesta.

Vastaavanlaista koulutuskokonaisuutta hävikin vähentämiseen ravitsemispalvelujen ammattilaisille ei aiemmin ole ollut tarjolla. Digitaalista koulutusmuotoilua hyödyntävä kurssi sopii loistavasti myös alan opiskelijoille.

Yhteistyö verkossa tuo tarjonnan ja kysynnän yhteen: huonokin omenasato löytää ottajansa

Ruokahävikki on viheliäinen ongelma, jonka vähentämisessä ja saamisessa hyötykäyttöön tarvitaan yhteistyötä myös muiden kuin oman työyhteisön jäsenten kanssa. PAJATSO-alustan yhteistyöverkoston kautta pyritäänkin rakentamaan laajasti yhteistyötä paitsi ruokaketjussa, myös eri alojen toimijoiden välillä.

– Kyse on paljon siitä, että toimijat löytävät toisensa. Digitaalinen PAJATSO-alusta on uusi väline tähän tarjonnan ja kysynnän kohdentamiseen. Esimerkiksi puutarhurin huonolaatuiselle omenasadolle voisi löytyä hyödyntäjä toisaalla ruoka- tai biotalousketjussa. Toisaalta haluamme tuoda eri taustaisia ihmisiä yhteen. Esimerkiksi koneoppimista tai uusia digitaalisia ratkaisuita voidaan hyödyntää hävikin ennustamisessa. Näitä on pilotoitu myös osana PAJATSO-hanketta, kun Lapuan yläkoululla on kehitetty ruokahävikin ennustemallin prototyyppiä, kertoo Vaasan yliopiston tutkija Juha Arrasvuori.

Yhteistyöverkoston tavoitteena on myös levittää tietoisuutta jo olemassa olevista ratkaisuista ja edistää uuden ideointia.

Image

PAJATSO-alusta

PAJATSO-alusta on kaikkien vapaasti käytettävissä ja löytyy osoitteesta luke.fi/pajatso. Alusta on toteutettu osana Ruokahävikin liiketoimintaekosysteemiä rakentamassa eli PAJATSO-hanketta, jossa mukana ovat Vaasan yliopisto, Luonnonvarakeskus (Luke) ja Lapuan kaupunki. Hanketta on rahoittanut Euroopan aluekehitysrahasto EAKR. Hanke on jatkoa Vaasan yliopiston Waste Insight -tutkimustiimin työlle ruokahävikin vähentämiseksi. PAJATSO-alusta on demoversio, joka on kehitetty yhdessä Claned Groupin ja Seppo.io:n kanssa. Demoversiolla kerätään käyttökokemuksia PAJATSO-hankkeen päättymiseen asti, vuoden 2022 loppuun.

Lisätietoja

Lotta Alhonnoro, tutkija, Vaasan yliopisto
+358 44 302 0385, lotta.alhonnoro@uwasa.fi

Kirsi Silvennoinen, erikoistutkija, Luke
+358 29 532 6540, kirsi.silvennoinen@luke.fi

Juha Arrasvuori, yliopistotutkija, Vaasan yliopisto
+358 50 486 7978, juha.arrasvuori@uwasa.fi

Tietolaatikko

PAJATSO-alustaa esitellään työpajassa Hävikkiviikolla

PAJATSO-alustaa esitellään ja käytetään PAJATSO- ja BIOKIERTOMODUULI- (Biokiertotaloustyökalu – Liiketoimintaa hajautettuun ruokajärjestelmään) hankkeiden järjestämässä työpajassa valtakunnallisella Hävikkiviikolla, tiistaina 13.9.2022 Seinäjoella. Työpaja on suunnattu erityisesti ruoka-alan yrityksille, ravitsemispalveluille ja näiden sivuvirtoja hyödyntäville kiertotaloustoimijoille.

Mitä mieltä olit jutusta?