Pohjanmaan korkeakoulutukseen, tutkimukseen ja hankkeisiin useita apurahoja ja avustuksia

Image
Vaasan yliopistosäätiö, Kauppias Gustaf Svanljungin lahjoitusrahastot sekä Pohjanmaan kauppakamarin hallinnoimat Vaasan kauppakamariosaston rahastot jakoivat apurahoja ja avustuksia Vaasan yliopistossa pidetyssä tilaisuudessa keskiviikkona 3. toukokuuta 2023.

Vaasan yliopistosäätiön apurahat

Vaasan yliopistosäätiö sai 42 hakemusta. Säätiö myönsi lukuvuodelle 2023–2024 yhden yhdeksän kuukauden, kaksi kuuden kuukauden ja yhden kolmen kuukauden apurahan.

  • Elina Palovuori, Kiltteyden johtaminen sote-alalla (18 000 euroa)
  • Jonas Widlund, Tiedustelu oikeusvaltiossa: julkisoikeudellinen tutkimus Suomen tiedustelulainsäädännöstä (12 000 euroa)
    Mikko Luomala, The Modern Science of Security: Phenomena of Cyber Criminality and Metrics for Measuring Efficiency of Security Controls (12 000 euroa)
  • Quadrat Ullah, Power Electronics Enabled Advance Microgrids for Distributed Generations (6 000 euroa)

Vuonna 1961 perustettu Vaasan yliopistosäätiö tukee Vaasan yliopiston kehittämistä ja sen piirissä harjoitettavaa tieteellistä tutkimusta ja opetusta. Merkittävän osan tutkimukseen suunnatusta tuesta muodostavat väitöstutkimusta tekeville opiskelijoille myönnetyt apurahat.

Vaasan kauppakamariosaston rahastot

Pohjanmaan kauppakamari ja sitä myötä sen edustama alueen yrityselämä on merkittävä koulutuksen tukija. Pohjanmaan kauppakamarin Vaasan kauppakamariosaston hallinnoimista rahastoista jaettiin apurahoja erilaisille hankkeille, joista suurimmat apurahat saivat Åbo Akademi Vaasan diplomi-insinöörikoulutuksen kehittämiseen (10 000 euroa), Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta kaksikieliseen juristikoulutukseen (5 000 euroa), Vaasan yliopisto Kauppakamarin palkintoon (5000 euroa),  Taloudellinen tiedotustoimisto (5000 euroa), Yrkeshögskolan Novia ja Vaasan ammattikorkeakoulu tandem-kielikylpytoimintaan (3 000 euroa). Lisäksi ulkomaalaistaustaisten korkeakouluopiskelijoiden työharjoitteluun myönnettiin 7 000 euroa.

Image

Kaikkiaan apurahoja jaettiin 18 kappaletta yhteensä 46 800 euroa. Lista kaikista apurahan saajista löytyy Pohjanmaan kauppakamarin sivuilta: Apurahat

Kauppias Gustaf Svanljungin lahjoitusrahasto

Kauppias Gustaf Svanljungin lahjoitusrahastosta jaettiin apurahoja yhteensä 81 000 euroa.

Suurimmat apurahat olivat seuraavat: Svenska Handelshögskolan sai 10 000 euron lahjoituksen Hanken Business Labiin. Helsingin yliopisto sai 11 000 euroa juristikoulutukseen Vaasassa. Åbo Akademi puolestaan sai 10 000 euroa it-alan koulutukseen Vaasassa, 10 000 euroa hyvinvointialojen professuuriin ja 10 000 euroa energiateknologian laboratorioon. Lisäksi Österbottens Svenska Lantbrukssällskap sai 10 000 euroa Beredskap i Österbotten -hankkeeseen.   

Image

Apurahoja myönnettiin yhteensä 12 kappaletta. Kaikki lahjoitusrahastoista myönnetyt avustukset löytyvät säätiön kotisivuilta: www.gustafsvanljung.fi.

Vaasassa asunut ja vaikuttanut kauppias Gustaf Svanljung kirjoitti testamentissaan, että säätiön tuotto käytetään ”edistämään kaupankäyntiä, teollisuutta ja maataloutta Pohjanmaalla, erityisesti Vaasan kaupungissa, kuitenkaan ei osuustoiminnan hyväksi”.

Mitä mieltä olit jutusta?