Kevään 2023 avoimen yliopiston väylän valintaperusteet on julkaistu

Opiskelijat juttelevat yliopistokampuksella
Avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi? Jos tutkintotavoitteinen opiskelu kiinnostaa, voi avoimen yliopiston väylä olla yksi vaihtoehto matkalla yliopisto-opiskelijaksi. Kevään 2023 avoimen väylän valintaperusteet on nyt julkaistu - tutustu esimerkkiopintoihin ja kysy lisää!

Avoimen yliopiston väylän kautta voi hakeutua tutkinto-opiskelijaksi, kun riittävä määrä tutkintoon vaadittavia opintoja on suoritettu. Valintaperusteet vaihtelevat opintosuunnittain, mutta pääsääntöisesti hakijalta vaaditaan 50-60 op yliopisto-opintoja, joista haetun opintosuunnan eli pääaineen opintoja pitää olla vähintään 25-30 op. Opintomenestyksen tulee olla opintosuunnan osalta hyvää (arvosana vähintään 3/5), minkä lisäksi eri hakukohteissa voidaan edellyttää myös kieli- tai menetelmäopintoja sekä muita tavoitetutkintoon soveltuvia opintoja. Pääsääntöisesti avoimen väylän haussa huomioitavat opinnot voivat olla enintään 10 vuotta vanhoja.

Vaasan yliopistossa avoimen väylän kautta haetaan suoraan haluttuun opintosuuntaan

Eri yliopistoilla on toisistaan poikkeavia käytäntöjä siinä, haetaanko avoimen väylän kautta suoraan opintosuuntaan vai yleisemmin, esimerkiksi kauppatieteisiin tai hallintotieteisiin. Vaasan yliopistossa avoimen yliopiston väylän kautta haetaan suoraan opintosuuntaan. Tarkista hakumenettely, hakuohjeet ja hakemukseen vaadittavat liitteet kunkin opintosuunnan osalta. Avoimen yliopiston opintojen perusteella hakevia otetaan tutkinto-opiskelijaksi harkinnan perusteella. Opinto-oikeutta myönnettäessä otetaan huomioon käytettävissä olevat opetusresurssit. Mikäli karsintaa joudutaan suorittamaan, valintaperusteena on opintomenestys ja opintojen laajuus sekä opintojen rakenne ja sopivuus haetun opintosuunnan mukaiseen ohjelmaan.

Täytä hakulomake 15.-30.3.2023, täydennä opintojasi toukokuun -23 loppuun!

Kevään 2023 avoimen väylän hakuaika on 15.3.2023 klo 8.00 – 30.3.2023 klo 15.00. Hakulomake tulee olla täytettynä hakuajan puitteissa. Hakijoiden on kuitenkin hyvä huomata, että esimerkiksi kauppatieteissä, hallintotieteissä ja viestintätieteissä hakuperusteena olevia opintoja on mahdollista täydentää vielä huhti-toukokuun ajan. Kaikkien hakuperusteena olevien opintojen on oltava valmiita ja merkittyinä opintorekisteriin sekä liitettynä hakemukselle 31.5.2023 klo 15.00 mennessä. Näin opiskelija voi suorittaa vielä kevään aikana lisäopintoja ja parantaa mahdollisuuksiaan avoimen väylän valinnassa. Hakijan tulee tarkistaa määräaika liitteiden jättämiselle ja opintojen suorittamiselle kunkin väylän osalta Opintopolun hakutiedoista.

Esimerkkipaketteja väylien vaatimiin opintoihin

Olemme jälleen koonneet Vaasan yliopiston avoimen yliopiston lukuvuoden 2022-2023 opintotarjonnasta esimerkkipaketteja eri väylien vaatimiin opintoihin. Listatut opinnot täyttävät ns. minimikriteerit avoimen väylään, mutta eivät välttämättä vielä riitä valituksi tulemiseen. Esimerkkiopintojen avulla opiskelijan on kuitenkin helpompi hahmottaa väylässä vaadittuja opintoja ja suunnitella omaa opiskeluaan. Suosittelemme, että mikäli tutkintotavoitteinen opiskelu on tavoitteenasi, ota yhteyttä opintoneuvojiimme tarkemman suunnitelman laatimiseksi.

Tutustu esimerkkiopintoihin:

Kauppatieteet

Hallintotieteet

Viestintätieteet

Energia- ja informaatiotekniikka sekä Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede


Kaikki kevään 2023 valintaperusteet löydät Opintopolusta sekä kootusti verkkosivuiltamme.

Mitä mieltä olit jutusta?