Keskon Anni Ronkainen: "Neuvonantajilta vinkkejä tutkimuksen fokusointiin"

Anni Ronkainen, Kesko
Keskon digitaalisten palvelujen johtaja Anni Ronkainen on tyytyväinen, että Vaasan yliopiston Digital Economy -tutkimusalustan neuvonantajaryhmän jäsenenä hän voi antaa omaa asiantuntemustaan ja kokemuksiaan bisnesmaailmasta entisen opinahjonsa hyväksi.

– Toivon, että neuvonantajien näkemykset helpottavat esimerkiksi valintojen tekemistä työn alle otettavista tutkimusaiheista. Digitalisaation kenttä on todella laaja, ja olemme nostaneet esille yritysten kannalta ajankohtaisia teemoja, sanoo Ronkainen.

– Esimerkiksi digitaalisuuteen oleellisesti liittyvä alustatalous ja sen vaikutukset omaan liiketoimintaan ovat aihe, jota kaikki yritykset nyt pohtivat. On hyvä, että näitä asioita yliopistossa tutkitaan, Ronkainen sanoo.

Digital Economy -tutkimusalustalla käsitellään tutkimusaihepiirejä eri digitalouden näkökulmilta. Ronkaisen mielestä on hyvä, että tutkimusaiheet on saatu niputettua kokonaisuuksiksi tutkimusohjelmien alle.

– Fokusointi ja tutkimusaiheiden paketointi kokonaisuuksiksi auttaa myös niiden viestinnässä sidosryhmille.

Ronkaisen mielestä on ollut kiinnostavaa tutustua eri tieteenalojen näkökulmiin uusien teknologioiden mahdollistamista innovaatioista ja niiden vaikutuksista elinkeinoelämään ja koko yhteiskuntaan. Häntä itseään kiinnostaa digitalisaatio laajasti ja erityisesti, kuinka teknologia, data ja analytiikka voidaan valjastaa yritysten ja yhteiskunnan hyödyksi.

– Keskusteluista tekee antoisia yritysten ja tutkimusmaailman hieman erilaiset lähestymistavat. Yrityksissä korostuvat tuloshakuisuus ja varsin tiukat ohjeistukset, mitä tehdään ja mitä ei. Professoreilla ja tutkijoilla on puolestaan tietty vapaus miettiä ja rajata tutkimusalueitaan.

Olemme nostaneet esille yritysten kannalta ajankohtaisia teemoja.

Teksti: Matti Remes

Tietolaatikko

Anni Ronkainen

Anni Ronkainen on Vaasan yliopiston alumni ja koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Hän työskentelee Keskon digitaalisten palvelujen johtajana. Ennen Keskoa Ronkainen on toiminut työurallaan muun muassa Googlen maajohtajana Suomessa ja mainostoimistokonserni McCann Helsinki Groupin toimitusjohtajana. Tivi-lehti valitsi Ronkaisen vuonna 2020 vuoden digijohtajaksi.

Digital Economy -tutkimusalustan advisory boardiin kuuluvat Keskon digitaalisten palveluiden johtaja Anni Ronkainen, entinen liikenne- ja viestintäministeri, hallitusammattilainen Anne Berner, OP Henkivakuutuksen toimitusjohtaja Sari Heinonen sekä Kansainvälisen ohjelmistoyhtiö SAPin EU-suhteiden ja globaalien sidosryhmäsuhteiden johtaja Corinna Schulze.

Mitä mieltä olit jutusta?