Vaasan yliopiston digitaalisen talouden tutkimus saa sparraajiksi digialan huippunaiset

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopisto ja sen digitaalisen talouden tutkimusalusta saavat tukea tutkimuksen ja toiminnan kehittämiseen elinkeinoelämän ja yhteiskunnan vaikuttajilta.

Digital Economy -tutkimusalustan uuteen neuvonantajaryhmään eli advisory boardiin on kutsuttu digialan johtajia eri toimialoilta. Mukana ovat Keskon Chief Digital Officer Anni Ronkainen, SAPin EU-suhteiden ja globaalien sidosryhmäsuhteiden johtaja Corinna Schulze, Ciscon Suomen ja Baltian toimitusjohtaja Mervi Airaksinen, OP Ryhmän henkilöasiakkuuksista ja digitaalisesta myynnistä vastaava johtaja Sari Heinonen sekä SEBin hallituksen jäsen ja Vallila Interiorin omistaja Anne Berner.
Anne Berner, Sari Heinonen, Mervi Airaksinen, Anni Ronkainen sekä Corinna Schulze (ei kuvassa) ovat Digital Economy -tutkimusalustan neuvonantajaryhmä. Kuva: Matti Remes

Anni Ronkainen sanoo, että Vaasan yliopiston kasvattina hänelle oli erityinen ilo saada kutsu neuvonantajaryhmään.

– Tutkimuksen ja yritysmaailman on kuljettava samaan suuntaan, ja digitaalisen talouden tutkimuksen aiheet ovat merkityksellisiä myös yritysten näkökulmasta. Voimme nostaa esille erityisesti yritysten tarpeita ja haasteita.

Brysselissä työskentelevällä Corinna Schulzella on pitkä kokemus eurooppalaisesta lainsäädännöstä. Hän tuo neuvonantajaryhmään osaamista ja ajankohtaista tietoa EU-tason sääntelystä ja lainopillisista asioista.

– Erityinen fokus on tietosuojaan ja kyberturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Myös tekoälyyn ja koneoppimiseen liittyvät lailliset ja eettiset kysymykset ovat ajankohtaisia.

Mervi Airaksisen mielestä Suomen kaltaisen pienen maan ehdoton kilpailuvaltti tulee olla älykäs tutkimus ja sitä kautta syntyvä maailmanluokan osaaminen valituilla toimialoilla.

– Tämä on hieno mahdollisuus päästä vaikuttamaan ja sparraamaan tutkimusta liike-elämän näkökulmasta.

Sari Heinonen kertoo tuovansa neuvonantajaryhmään kuluttajabisneksessä toimivan suuren toimijan näkökulman.

– Olen ollut yliopistolla aiemmin töissä, ja mielestäni yritysten ja korkeakoulujen tulisi tehdä entistä enemmän yhteistyötä Suomessa.

Anne Berner lähti mukaan neuvonantajaryhmään, koska hän halusi antaa näin oman osaamisensa ja kokemuksensa yliopiston käyttöön.

– Advisory Board on myös erinomainen paikka seurata, miten digitalisaatiota koskeva tutkimus ja sen soveltaminen käytäntöön kehittyy Suomessa ja laajemminkin.

Hedelmällistä vuorovaikutusta ympäröivän yhteiskunnan kanssa

Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto sanoo, että neuvonantajaryhmä edistää tutkimusalustan ja koko yliopiston hedelmällistä vuorovaikutusta ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

– Yliopiston tavoitteena on niin tutkimustoiminnan laadun kuin myös määrän kasvattaminen.  Entistäkin tiiviimpi verkottuminen ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa on tärkeää.

Digital Economy -tutkimusalustan johtaja, professori Heidi Kuusniemi huomauttaa, että neuvonantajaryhmässä on digiajan johtajia eri taustoista: ICT-alalta, finanssisektorilta, liikenne- ja viestintäalalta, kaupan alalta sekä sääntely- ja tietosuoja-alalta.

– Neuvonantajat auttavat yliopistoa ja tutkimusalustaa valitsemaan yhteiskunnallisesti tärkeimpiä digitaalisen talouden tutkimusalueita, verkostoitumaan kansallisesti ja kansainvälisesti, avaamaan ovia digitalisaation kärkiorganisaatioihin sekä visioimaan tulevia tutkimus- ja kehitystarpeita.

Kuusniemen mukaan neuvonantajaryhmän jäsenten osaamista tullaan hyödyntämään myös näkyvyyden ja vaikuttavuuden kasvattamiseen.

Vaasan yliopiston Digital Economy -tutkimusalusta on avoin tutkimusympäristö, jossa tutkitaan uusiin teknologioihin nojaavia innovaatiota ja niiden vaikutuksia yksilöihin, organisaatioihin, teollisuuteen ja koko yhteiskuntaan eri tieteiden näkökulmasta. Tutkimuskohteita ovat esimerkiksi tekoäly, koneoppiminen, digiajan sääntely ja digitalisaation vaikutukset tapoihin työskennellä ja kommunikoida.

Vaasan yliopistolla on tällä hetkellä kolme monitieteistä ja ilmiölähtöistä tutkimusalustaa: energian ja kestävän kehityksen tutkimusalusta VEBIC (Vaasa Energy Business Innovation Centre), digitaalisen talouden tutkimusalusta Digital Economy ja innovaatioiden ja yrittäjyyden tutkimusalusta Innovation and Entrepreneurship InnoLab. Myös kahdella muulla tutkimusalustalla on omat advisory boardit, joissa on jäseninä yliopiston sidosryhmien edustajia. Ilmiölähtöiset tutkimusalustat täydentävät Vaasan yliopiston tieteenalakohtaista tutkimusta ja avaavat yliopiston ovia ympäröivään yhteiskuntaan.

Vaasan yliopiston Digital Economy -tutkimusalustan sivut: /fi/sites/digitaleconomy/

IMG_0947 medium Heidi Kuusniemi Jari Kuusisto advisory board.jpg

Kuva: Projektikoordinaattori Anna Kietz, Apulaisprofessori (Tenure track) Catharina von Koskull, Vallila Interiorin hallituksen puheenjohtaja Anne Berner, Digital Economy -alustan johtaja, professori Heidi Kuusniemi, Rehtori Jari Kuusisto, OP Ryhmän johtaja Sari Heinonen, Apulaisprofessori (Tenure track) Petri Välisuo, Keskon Chief Digital Officer Anni Ronkainen ja Ciscon Suomen ja Baltian maajohtaja Mervi Airaksinen. Kuvaaja: Matti Remes.

Lisätiedot

Jari Kuusisto, Vaasan yliopiston rehtori, puh. 029 449 8291, jari.kuusisto(at)uwasa.fi
Heidi Kuusniemi, professori, Vaasan yliopiston Digital Economy -tutkimusalustan johtaja, puh. 029 449 8504, heidi.kuusniemi(at)uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?