Bloomberg Lab tuo taitoja työmarkkinoille

Opiskelija Noora Ketola Bloomberg Labissa
Datan ymmärtämiselle ja analyysiosaamiselle on yhä enemmän kysyntää työelämässä. Vaasan yliopiston uusi Bloomberg Lab tarjoaa opiskelijoille, opettajille ja tutkijoille pääsyn kansainvälisen taloustietopalvelu Bloombergin reaaliaikaisiin markkina- ja taloustietoihin, uutisiin, analyyseihin ja analyysityökaluihin.

– Kyseessä on opetus- ja tutkimuskäyttöön tarkoitettu ympäristö, jossa hyödynnetään Bloombergin tietokantoja, työkaluja ja uutisvirtaa. Monet kansainväliset yliopistot hyödyntävät vastaavia "laboratorioita", kertoo yliopiston laskentatoimen ja rahoituksen akateemisen yksikön dekaani Helinä Saarela.

Datan ymmärtäminen ja analyysitaidot ovat yhä tärkeämpiä taitoja tulevaisuuden työelämässä. Esimerkiksi tulevaisuuden tutkimusta tekevä Institute for Future listasi viime vuonna raportissaan kyvyn ymmärtää laaja-alaista dataa ja tekoälyä viiden tärkeimmän tulevaisuuden työelämätaidon joukkoon.

Bloombergin päätteitä ja palvelua käyttävät rahoitusalan ammattilaiset ympäri maailmaa. Päätteiden käytön osaaminen onkin merkittävä etu, joka voi auttaa opiskelijoita työpaikan saannissa. Bloomberg Labia tullaan käyttämään Vaasan yliopistossa laajasti opetuksessa ja tutkimuksessa. Opiskelijoilla on  mahdollisuus käyttää tilaa kurssiaikojen ulkopuolella esimerkiksi harjoitustöiden ja lopputöiden tekemiseen.

Viime kevät ei vielä mahdollistanut luokan täysimääräistä käyttöä koronapandemian vuoksi, mutta rahoituksen yliopisto-opettaja John Kihn ehti keväällä pitää jo Fixed Income Analysis and Arbitrages -kurssin harjoituksia Bloombergin päätteitä käyttäen.

– Kurssin osallistujamäärä oli pieni, joten tämä sujui hyvin koronarajoituksien sallimissa rajoissa, Kihn kertoo.

Opiskelijoilla on myös mahdollisuus suorittaa Bloomberg Market Concepts -verkkokurssi maksutta yliopiston Bloomberg Labissa. Kurssilta saatava todistus on sekin valuuttaa työmarkkinoilla ja osoittaa, että opiskelijalla on taito käyttää Bloombergin päätteitä ja hallussaan talouden ja rahoituksen peruskäsitteet.

– Bloombergin päätteiden kautta saatavat reaaliaikaiset markkina- ja taloustiedot, analyysit ja uutiset ovat hyödynnettävissä yliopiston kaikilla aloilla – niin kauppatieteissä, tekniikassa, hallintotieteissä kuin viestinnässäkin, arvioi Saarela.

Gradu syntyy Bloombergin uutisvirran avulla

Bloomberg Lab sijaitsee yliopiston päärakennus Tervahovissa. Sieltä löydän rahoitusta viidettä vuotta opiskelevan Noora Ketolan. Hän istuu päätteen ääressä ja kerää aineistoa gradutyöhön.

– Tutkin, miten ESG- eli vastuullisuusuutiset vaikuttavat yrityksen osakkeen arvoon pohjoismaisilla markkinoilla Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa ja Norjassa, Ketola kertoo. Lyhenne ESG tulee vastuullisuuden eri muotoja kuvaavista sanoista environmental, social ja governance.

– Bloombergissa saa määriteltyä hyvin uutisten hakukriteerit. Voin valita yrityksen nimen, kuten Kone, ja vaikkapa ympäristöuutiset ja esimerkiksi vain negatiiviset uutiset. Saan rajattua aikavälin ja pystyn valitsemaan, mistä lähteistä uutisia haetaan.

Ketola työskentelee Aktiassa. Mahdollisuus kerryttää Bloomberg-osaamista jo yliopistossa on hänen mielestään ”tosi hyvä juttu opiskelijoille”.

– Siitä voisi mainita cv:ssäkin, että Bloomberg-tietokannan osaaminen on hallussa. Varsinkin, jos ajattelee kansainvälistä uraa, Ketola sanoo.

Uniikkia vetovoimaa

Dekaani Helinä Saarela kertoo, että Vaasan yliopisto on vasta toinen Suomessa toimiva yliopisto, jolla on Bloomberg Lab käytössään.

– Kyse on erottautumistekijästä, joka auttaa yliopistomme houkuttelevuuden kasvattamisessa, oli kyse sitten uusista opiskelijoista, työntekijöistä kuin mahdollisista yhteistyökumppaneista.

Esimerkiksi yliopiston kanssa yhteistyösopimuksen tehnyt OP Ryhmä on kertonut olevansa kiinnostunut yhteistyöstä etenkin Bloomberg Labiin liittyen.

Saarelan mukaan Bloomberg Lab toimii myös meriittinä akkreditoinnin eli koulutuksen kansainvälisten laatuleimojen saamisessa.

– Se nostaa meiltä valmistuvien opiskelijoiden työelämävalmiuksia, tuo käytännön simulointimahdollisuudet osaksi opetusta ja edustaa myös kansainvälisyyttä koko maailmaa koskevalla laajalla tietomäärällään.

Uusi oppimisympäristö on myös osa Vaasan yliopiston uutta strategiaa, jossa nousevat esiin digitaalisuus, kansainvälisyys, monitieteisyys, opetuksen kehittäminen ja työelämälähtöisyys.

Teksti ja kuva RIIKKA KALMI

Tietolaatikko

Julkaistu aiemmin Vaasan yliopistolehti Vox cordisissa. Lehden 1/2021 teemana on Data & digi.

Lue koko Vox cordis -lehti näköislehtenä: Vox cordis 1/2021

Image
Mitä mieltä olit jutusta?