OP Ryhmä ja Vaasan yliopisto solmivat merkittävän yhteistyösopimuksen

Vaasan yliopisto
Vaasan yliopisto ja OP Ryhmä ovat sopineet kattavan yhteistyösopimuksen, joka vahvistaa yliopiston ja ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutusta sekä välittää osapuolten osaamista ja tarpeita toistensa käyttöön. Samalla OP Ryhmä lahjoittaa 40 000 euroa Vaasan yliopistolle.

OP Ryhmä on erityisen kiinnostunut yhteistyöstä liittyen yliopistolle rakennettavaan Bloomberg Labiin. Bloomberg Lab on opetus- ja tutkimuskäyttöön tarkoitettu luokkahuone, jossa hyödynnetään kansainvälisesti tunnetun Bloombergin tietokantojen, analyysien ja uutisvirran tarjoamia mahdollisuuksia seurata ja simuloida raha-, pääoma- ja hyödykemarkkinoita. Bloombergin tietokannan käyttöosaaminen nostaa Vaasan yliopistosta valmistuvien opiskelijoiden vetovoimaisuutta työmarkkinoilla, sillä se on tärkeä työkalu esimerkiksi varainhoitoon ja talouden ennustamiseen liittyvissä työtehtävissä.

– Vaasan yliopistolla on selkeä liiketoimintaorientaatio ja vahva osaaminen edustamillaan tieteenaloilla. Vaasassa tehdään tärkeää työtä yksityishenkilöiden, yritysten ja yhteiskunnan taloudellisen menestymisen edistämiseksi. OP haluaa tukea tutkimusta ja koulutusta suomalaisen hyvinvoinnin ja menestyksen edistämiseksi, sanoo Timo Ritakallio, OP Ryhmän pääjohtaja.

OP Ryhmän lahjoituksen takana ovat kaksikymmentäneljä Pohjanmaalla toimivaa osuuspankkia sekä OP Helsinki.

– Tässä yhdistyvät osuuspankkien yhteiskuntavastuu toimialueillaan sekä pääkaupunkiseudun tarpeet. Vahvoille osaajille on tarvetta myös Pohjanmaalla, vaikka iso osa Vaasasta valmistuneista opiskelijoista työllistyykin Helsingin seudulle, toteavat Pohjanmaalla sopimuksen puuhamiehinä olleet OP Etelä-Pohjanmaan, OP Vaasan ja OP Keski-Pohjanmaan toimitusjohtajat Olli Tarkkanen, Ulf Nylund ja Jyrki Rantala.

Bloomberg Labin rakentaminen on käynnistynyt ja henkilöstön koulutus sen käyttöön alkaa syksyn aikana.  Bloomberg Lab tullaan liittämään monipuolisesti osaksi opetussisältöjä, harjoitustöitä ja tutkimuksen lähdeaineistoja.  

–  Vaasan yliopisto kiittää lämpimästi OP Ryhmää kumppanuussopimuksesta. Yhteistyön avulla toteutamme strategiaamme ja erityisesti rahoitukseen ja taloudelliseen päätöksentekoon liittyvän tutkimuksen kehittämistä. On hienoa tehdä yhteistyötä kumppanin kanssa, joka tunnetaan laajasti ja joka on myös erittäin vahva alueellinen toimija, sanoo Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli Tarkkanen, OP Etelä-Pohjanmaa, puh. 010 254 7201

Toimitusjohtaja Ulf Nylund, OP Vaasa, puh. 010 256 3833

Toimitusjohtaja Jyrki Rantala, OP Keski-Pohjanmaa, puh. 050 557 5115

Johtaja Tiina Mäkelä, OP Helsinki, puh. 010 255 6101

Rehtori Jari Kuusisto, Vaasan yliopisto, puh. 029 449 8291

Mitä mieltä olit jutusta?