Väitös: Talousjohtaja liiketoiminnan strategisena kumppanina jää unelmaksi

Virpi Ala-Heikkilä, kuva Heidi Glader
Työnantajat korostavat brändäyksessään talousjohtajan strategista roolia, mutta todellisuudessa talousjohtaja jää operatiivisen roolinsa vangiksi. Rooliin liitetty maskuliinisuus uhkaa yritysten tavoittelemaa sosiaalista vastuullisuutta ja monimuotoisuutta. Tämä hidastaa yrityksiä tuottavuustavoitteidensa saavuttamisessa, käy ilmi KTM Virpi Ala-Heikkilän väitöstutkimuksesta. 

Virpi Ala-Heikkilän väitöstutkimuksen mukaan talousjohtajien imagossa ja ihanneroolissa on tapahtunut iso muutos 20 vuoden aikana. Numeronpyörittäjästä on muututtu kohti strategista liiketoiminnan kumppania, joka tuntee hyvin liiketoiminnan, osaa talousasiat sekä hallitsee yhteistyö- ja vaikuttamistaidot.

– Työnantajat etsivät työpaikkailmoituksissa strategiaorientoituneita ihmemiehiä, toteaa Vaasan yliopistossa 11. helmikuuta väittelevä Ala-Heikkilä.

Väitöstutkimuksen mukaan ihannerooli on kuitenkin osin työnantajabrändäystä, ja työpaikkailmoituksilla on siinä tärkeä asema.

Ihanneroolista kohti operatiivisempia työtehtäviä

Ihannerooli kuulostaa houkuttelevalta ja liiketoiminnan kannalta tärkeältä, mutta käytännössä työ on paljon operatiivisempaa. Talousjohtajien osaaminen ja ominaisuudet rajoittavat strategisena kumppanina toimimista, työkalut ja järjestelmät ovat puutteellisia ja ei-toivotut rutiinit vievät paljon aikaa.

Liiketoimintajohdon ristiriitaiset odotukset sekä talousjohtajien voimaton asema suhteessa liiketoimintajohtajiin loitontavat roolia kauemmas strategisesta kumppanuudesta.

Talousjohtajan maskuliininen imago ristiriidassa monimuotoisuutta korostavien tavoitteiden kanssa

Tutkimustulosten perusteella talousjohtajat mielletään maskuliinisiksi.

– Tämä synnyttää ristiriidan yritysten itsensä asettamien sosiaalista vastuullisuutta ja monimuotoisuutta korostavien tavoitteiden kanssa ja johtaa räikeimmillään naisjohtajien poissulkemiseen yrityksen ylimmästä johdosta, kertoo Ala-Heikkilä.

Ala-Heikkilä muistuttaa, että monimuotoisen ja tasa-arvoisemman työyhteisön saavuttaminen auttaa yrityksiä hyödyntämään koko potentiaaliaan.

Tutkimukseen käytettiin globaalin teknologiayrityksen laajaa aineistoa sisältäen 100 työpaikkailmoitusta. Tutkimukseen osallistui myös 31 talous- ja liiketoimintajohtajaa edustaen 14 eri kansallisuutta.

Väitöskirja

Ala-Heikkilä, Virpi (2022) Evolving Role of Management Accountant – Dreaming of the Perfect Controller. Acta Wasaensia 480. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.

Julkaisun pdf: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-395-009-2

Väitöstilaisuus

KTM Virpi Ala-Heikkilän laskentatoimen väitöskirja Evolving Role of Management Accountant – Dreaming of the Perfect Controller tarkastetaan Vaasan yliopistossa 11.2.2022 klo 12:00. Vastaväittäjänä toimii professori Kari Lukka (Turun kauppakorkeakoulu) ja kustoksena professori Marko Järvenpää (Vaasan yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen.

Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteyden kautta: https://uwasa.zoom.us/j/63326317610?pwd=UjRtck9Ma2N0eDdCWTROejF5aXJvdz09
Password: 980993

Lisätiedot

Virpi Ala-Heikkilä, puh. +358 50 334 3141, sähköposti virpi.alaheikkila (@) gmail.com

KTM Virpi Ala-Heikkilä valmistui kauppatieteen maisteriksi Vaasan yliopistossa vuonna 1998. Opintoja hän on tehnyt myös FH Aachenissa Saksassa, IMD Business Schoolissa Sveitsissä, Copenhagen Business Schoolissa Tanskassa ja Oxfordin yliopistossa Isossa-Britanniassa.

Ala-Heikkilä on kansainvälisesti menestynyt talousjohtaja. Hänellä on pitkä talous- ja johtamiskokemus globaalista teknologialiiketoiminnasta. Hän on asunut ja työskennellyt niin Suomessa, Yhdysvalloissa, Norjassa kuin Saksassa ja puhuu suomea, ruotsia, norjaa, englantia ja saksaa. Tällä hetkellä hän toimii Hitachi Energyllä talouden globaalina transformaatiojohtajana. 

Kuva: Heidi Glader

Mitä mieltä olit jutusta?