Väitös: Miten pankkien likviditeetin luominen vaikuttaa pankkijärjestelmän vakauteen?

Sara Yasar
Pankkien likviditeetin luominen voi vähentää yksittäisten pankkien riskisyyttä ja pankkijärjestelmän yleistä haurautta, ilmenee Vaasan yliopistossa väittelevän Sara Yasarin rahoituksen alan väitöstutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan yhdysvaltalaisten pankkien likviditeetin luominen vähentää yksittäiseen pankkiin liittyvää riskisyyttä, mutta voi toisaalta samanaikaisesti kasvattaa pankkien systeemistä yhteyttä rahoitusmarkkinashokkeihin.

Likviditeetin luominen on yksi pankkien päätehtävistä. Likviditeetillä tarkoitetaan yleensä jonkin omaisuuserän muuttamista rahaksi. Pankit luovat tyypillisesti likviditeettiä taseisiinsa rahoittamalla vähemmän likvidejä varoja, kuten vaikkapa yrityslainoja suhteellisen likvideillä veloilla, kuten vaikkapa pankkitalletuksilla.

Keskiviikkona 8. joulukuuta Vaasan yliopistossa väittelevä Yasar on tutkinut myös pankkien likviditeetin luomisen vaikutuksia teknologisiin innovaatioihin Yhdysvalloissa. Tulosten mukaan osavaltiokohtaiset erot pankkien luoman likviditeetin määrässä heijastuvat yritysten innovatiivisuuteen.

Yasarin tutkimustulokset osoittavat, että pankkien likviditeetin luomisen vaikutus yhdysvaltalaisten yritysten saamien patenttien määrään ja laatuun on pääosin negatiivinen. Tämä vaikutus riippuu tutkimuksen mukaan kuitenkin siitä, millaisella toimialalla yritys toimii ja kuinka paljon yrityksellä on aineellista omaisuutta.

Väitöskirjassa tarkastellaan myös erilaisten valvontakäytäntöjen vaikutusta pankkien likviditeetin luomiseen. Yasar tutki käytäntöjä 27 Euroopan maassa ja havaitsi, että perinteinen pankkivalvonta, joka vahvistaa sääntelyviranomaisten valvontavaltaa, yleensä vähentää pankkien likviditeetin luomista. Pankkivalvonnan strategia, joka vahvistaa pankkien yksityistä seurantaa, voi puolestaan pienentää pankkien likviditeettiriskiä.

– Kaikkien pankkien asettaminen yhteisten sääntely- ja valvontakäytäntöjen piiriin on vaikeaa, sillä tietyissä ympäristöissä toimivat pankit voivat altistua suuremmille riskeille, sanoo Euroopan keskuspankissa työskentelevä Sara Yasar.

 Väitöskirja

Sara Yasar (2021) Essays on Bank Liquidity Creation. Acta Wasaensia 470. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.

Julkaisun pdf: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-987-7

Väitöstilaisuus

KTM Sara Yasarin väitöstutkimus “Essays on Bank Liquidity Creation” tarkastetaan keskiviikkona 8.12.2021 klo 14 Vaasan yliopistossa.

Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteyden kautta: https://uwasa.zoom.us/j/61017077868?pwd=cmhIRSttam1MdTFmbkk4K2R5aUpUUT09

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Gonul Colak (Svenska Handelshögskolan Hanken) ja kustoksena professori Sami Vähämaa.

Lisätiedot

Sara Yasar, puh. 044 238 6407, sähköposti sara.yasar@uwasa.fi

Sara Yasar on syntynyt vuonna 1989 Kazeroonissa, Iranissa. Hän on suorittanut kauppatieteiden maisterin tutkinnon Vaasan yliopistossa. Yasar työskentelee tällä hetkellä tutkijana Euroopan keskuspankin Makrovakauspolitiikan ja rahoitusjärjestelmän vakauden pääosastolla.

Mitä mieltä olit jutusta?