Maskuliinisten pankinjohtajien johtamat pankit ovat muita riskisempiä

Image
Pankinjohtajien henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten maskuliiniset kasvonpiirteet ja komea ulkonäkö, heijastuvat pankkien riskinottoon ja johtajien palkkioiden muodostumiseen, ilmenee Shaker Ahmedin Vaasan yliopistoon tekemästä väitöskirjasta.

Shaker Ahmed on tutkinut väitöstutkimuksessaan, vaikuttavatko pankkien toimitusjohtajien ja talousjohtajien henkilökohtaiset ominaisuudet pankkien päätöksentekoon ja tuloksiin. Ahmedin saamien tuloksien mukaan maskuliiniselta näyttävien toimitusjohtajien johtamiin pankkeihin liittyy suurempi riskinotto.

– Työmarkkinoilla kyse ei ole vain johtajien taidoista, kyvyistä ja lahjakkuudesta, vaan myös muista henkilökohtaisista ominaisuuksista, kuten ulkonäöstä. Tulokseni viittaavat siihen, että sijoittajat voivat käyttää kasvonpiirteitä vihjeenä pankinjohtajan strategisesta suuntautumisesta – kuten hänen halukkuudestaan ottaa riskiä, sanoo perjantaina 24. marraskuuta Vaasan yliopistossa väittelevä Ahmed.

Jos miehekkäistä piirteistään tunnettu Chuck Norris johtaisi pankkia, olisiko pankki hyvin riskihakuinen?

Image

Biologian ja psykologian tutkimuskirjallisuus osoittaa, että miesten kasvonpiirteiden maskuliinisuus on yhteydessä korkeisiin testosteronitasoihin. Korkeampi testosteronitaso on puolestaan yhteydessä maskuliinisiin käyttäytymispiirteisiin, kuten lisääntyneeseen riskinsietokykyyn, aggressiivisuuteen ja sensaatiohakuisuuteen.

Ahmedin väitöskirjassa tutkitaan yhteyttä kasvonpiirteiden maskuliinisuuden ja yksilöiden riskinottohalua heijastavien ominaisuuksien välillä ja selvitetään, liittyykö toimitusjohtajan maskuliinisuus pankkien riskinottoon käyttämällä aineistona dataa suurista pörssilistatuista yhdysvaltalaisista pankeista.

Maskuliinisten pankinjohtajien pankkien osaketuotot heiluvat voimakkaammin 

Ahmed käyttää väitöskirjassaan kasvojen leveyden ja korkeuden suhdetta kasvojen maskuliinisuuden mittarina. Empiiristen havaintojen mukaan niiden pankkien johtajien, joilla on maskuliinisemmat kasvonpiirteet – eli leveämmät poskipäät verrattuna ylähuulen ja kulmakarvojen väliseen korkeuteen, johtamat pankit ovat osaketuotoiltaan muita volatiilisempia eli heiluvampia. Tarkempi analyysi osoittaa, että näillä pankeilla on myös suurempi pankkikohtainen riski.

Onko toimitusjohtajien päätösten ja sijoittajien mielikuvien välillä kuilu?

Vaikka maskuliinisten johtajien pankkien osaketuottojen heilahtelu on suurempaa, pankkien vakavaraisuuteen liittyvä riskisyys ei välttämättä ole muita suurempi.

Shaker Ahmedin mukaan nämä havainnot voidaan tulkita siten, että osakemarkkinoiden toimijat pitävät maskuliiniset kasvonpiirteet omaavien pankinjohtajien johtamia pankkeja riskialttiimpina, vaikka näihin pankkeihin ei välttämättä liity muita suurempaa maksukyvyttömyysriskiä.  Sijoittajien johtopäätösten ja käsitysten sekä maskuliinisten pankinjohtajien todellisten toimien ja päätösten välillä voi ollakin epäsuhta liittyen pankin riskipitoisuuteen.

Pankinjohtajien kasvonpiirteiden on myös havaittu vaikuttavan palkitsemiseen. Ahmedin väitöskirjassa esitetyt tulokset osoittavat, että komeat yhdysvaltalaispankkien toimitusjohtajat ansaitsevat keskimäärin miljoona dollaria enemmän vuodessa kuin vähemmän hyvännäköiset kollegansa.

Väitöstilaisuus

KTM Shaker Ahmedin väitöstutkimus ”Essays on Executive Characteristics, Risk-taking, and Compensation in the Banking Industry” tarkastetaan perjantaina 24.11.2023 klo 12 Vaasan yliopiston Nissi-auditoriossa.

Väitöstilaisuutta on mahdollista seurata myös etäyhteyden kautta (Zoom, salasana: 185786

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii emeritusprofessori Michael Bowe (University of Manchester) ja kustoksena professori Sami Vähämaa.

Väitöskirja

Ahmed, Shaker (2023) Essays on Executive Characteristics, Risk-taking, and Compensation in the Banking IndustryActa Wasaensia 520. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.

Julkaisun pdf

 

Tietolaatikko

Lisätiedot

Shaker Ahmed

Shaker Ahmed on syntynyt Netrokonassa, Bangladeshissa. Suoritettuaan kandidaatin tutkinnon Bangladeshissa hän muutti Suomeen ja valmistui kauppatieteiden maisteriksi Vaasan yliopistosta. Ahmed aloittaa rahoituksen lehtorina Surreyn yliopistossa Iso-Britanniassa tammikuussa 2024.

Mitä mieltä olit jutusta?