Vaikuttavatko yhteiskunnalliset ilmastoasenteet yritysten ympäristövastuullisuuteen?

Soundcloud
Mitä mahtaa tapahtua yritysten ympäristövastuulle, jos ympäröivä yhteiskunta ja paikalliset ihmiset suhtautuvat epäilevästi ilmastonmuutokseen eivätkä usko ilmastotutkijoiden tieteeseen perustuvaan käsitykseen ilmastonmuutoksen syistä? Vaasan yliopiston laskentatoimen ja rahoituksen professori Sami Vähämaa kertoo aiheesta Vaasan yliopiston Oivalluksia-podcastissa.

Oivalluksia-podcast: Ilmastoskeptiset kansalaiset - vastuuttomat yritykset

Professori Sami Vähämaa tutki yhdessä Hankenin tutkijatohtori Mansoor Afzalin ja Sussexin yliopiston professorin Gonul Colakin kanssa, miten ympäröivän yhteiskunnan ilmastonmuutosasenteet vaikuttavat yritysten ympäristövastuullisuuteen, kestävyyskäytäntöihin ja ympäristötekoihin. 

–  Tarkastelimme, miten ympäröivä yhteiskunta omilla asenteillaan vaikuttaa siihen, miten vastuullisia tai vastuuttomia yritykset ovat. On tärkeää tutkia tekijöitä, jotka mahdollisesti vaikuttavat yritysten ympäristövastuullisuuteen ja sitä kautta laajemmin ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen. Lisämotivaationa oli myös Yhdysvaltain polarisoitunut keskusteluilmapiiri ja kahtiajakautuneisuus ilmastonmuutokseen liittyvissä kysymyksissä, kertoo Vähämaa.

Yhdysvalloissa lähes kolmasosa kansalaisista ei usko tieteeseen perustuvaan käsitykseen ilmastonmuutoksesta ja ilmastonmuutoksen syistä. 

Vähämaa tarkastelikin tutkimuksessa yhdysvaltalaisia yrityksiä ja yhdysvaltalaisten ilmastonmuutosasenteita. Aineistona oli yhdysvaltalaisia pörssilistattuja yrityksiä vuosina 2012–2022, lisäksi tutkijat hyödynsivät Yalen yliopiston tekemiä kyselytutkimuksia yhdysvaltalaisten ilmastonmuutosasenteista.

Image
Professori Sami Vähämaa.

Ilmastonmuutosskeptisyys kovinta Yhdysvaltain keski- ja eteläosissa

Vähämaan tekemässä tutkimuksessa luotiin kyselytutkimuksen kysymysten ja vastausten avulla yhdistelmämittari mittaamaan ilmastonmuutosasennetta piirikuntatasolla Yhdysvalloissa. Vähämaan mukaan ilmastonmuutoksen kieltäminen tai ilmastoskeptisyys oli laajamittaisinta Yhdysvaltain keski- ja eteläosissa ja alhaisinta Yhdysvaltain koillisosissa (Massachusetts, Connecticut, New York) sekä rannikkoseuduilla. Erityisen alhaista ilmastoskeptisyys oli Bostonin lähistöllä, jossa sijaitsee lukuisia huippuyliopistoja.

Yritysten ympäristövastuullisuuden mittaamiseen käytettiin puolestaan useita eri mittareita. Päämittarina olivat MSCI:n tuottamat luokitukset yritysten ympäristövastuullisuudesta.

– Ympäristövastuullisuuden mittaaminen perustuu muun muassa hiilidioksidipäästöjen määrään, ympäristölle haitallisten aineiden käyttöön ja haitallisiin päästöihin, energiaratkaisuihin ja energiatehokkuuteen, veden käyttöön ja yrityksen toiminnasta aiheutuvan jäteveden määrään ja käsittelyyn. Lisäksi hyödynsimme yritysten tekemiä todennettuja ympäristörikkeitä ympäristövastuullisuuden mittaamiseen, kertoo Vähämaa.

Vastuuttomimmat yritykset löytyivät ilmastoskeptisiltä alueilta

Tutkimuksessa Vähämaa löysi vakuuttavia todisteita siitä, että ympäröivän yhteiskunnan ilmastonmuutosasenteet vaikuttavat siihen, miten yritykset toimivat suhteessa ympäristöön.

– Yritykset, jotka sijaitsivat laajamittaisesta ilmastoskeptisyydestä kärsivillä alueilla, olivat heikompia lähes kaikilla ympäristövastuullisuuden mittareilla. Nämä yritykset tuottavat enemmän hiilidioksidipäästöjä, tekevät enemmän ympäristörikkeitä ja aiheuttavat suurempia ympäristökustannuksia yhteiskunnalle.

Vähämaan mukaan onkin tärkeää huomioida esimerkiksi ilmastopoliittisia toimia suunnitellessa, että yritystä ympäröivän yhteisön ja yksittäisten ihmisten käsityksillä ja uskomuksilla voi olla merkittävä vaikutus yritysten tekemiin päätöksiin, koska yritysten päätöksenteko kytkeytyy tavalla tai toisella yhteiskunnallisiin arvoihin.

– Paikalliset uskomukset ja käsitykset ilmastonmuutoksesta voivat siis vaikuttaa yritystason kestävyyskäytäntöihin ja ilmastotekoihin.

**

Afzali, M., Colak, G. & Vähämaa, S. Climate Change Denial and Corporate Environmental Responsibility. J Bus Ethics (2024). https://doi.org/10.1007/s10551-024-05625-y

Tietolaatikko

Oivalluksia-podcast

Oivalluksia on Vaasan yliopiston tiedepodcast, joka tarjoaa uutta tieteellistä tietoa, oivalluksia ja havaintoja. Podcastin jaksoissa tartutaan ajankohtaisiin teemoihin ja kiinnostaviin ilmiöihin. Keskustelemassa ovat eri alojen tutkijat. Heitä jututtaa toimittaja Anssi Marttinen Radio Vaasasta.

Oivalluksia-podcastia voit kuunnella:

Mitä mieltä olit jutusta?