Vaasan yliopisto ja Merinova kehittävät moniarvoisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta edistäviä työkaluja pk-yrityksille

Image
Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus eli niin sanotut DEI-teemat (diversity, equality, inclusion) näkyvät yhä vahvemmin yritysmaailmassa. Vaasan yliopistossa alkavan EU-rahoitteisen DEI4SME-hankkeen tavoitteena on luoda työkaluja, jotka auttavat pieniä ja keskisuuria yrityksiä edistämään monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Hankkeessa kehitettävät, avoimesti saatavilla olevat työkalut ja materiaalit tarjoavat yrityksille ja opiskelijoille mahdollisuuden soveltaa DEI-teemoja liiketoiminnassa.

Miten yliopistojen ja yritysten välinen yhteistyö voi edistää monimuotoisuutta? 

– Hankkeessa kehitettävien digitaalisten DEI-työkalujen avulla yritys voi tehostaa liiketoimintaansa pitkällä aikavälillä. Yhteistyö yliopiston ja alueen yritysten välillä luo parempia valmiuksia vastata DEI-teemoihin.  Työkalujen kehittäminen yhdessä rakentaa myös uusia kansainvälisiä verkostoja yritysten ja akateemisen maailman välille, sanoo Vaasan yliopiston rehtori Minna Martikainen.

Martikaisen mukaan digitaalisilla työkaluilla voidaan suunnitella ja seurata DEI-arvojen toteutumista pk-yrityksissä. Niiden avulla voidaan myös lisätä yritykselle koituvaa liiketaloudellista hyötyä. 

Yrityksille kohdistuu lakisääteisiä vaatimuksia raportoida ympäristö-, sosiaali- ja hallintovastuunsa (ESG). DEI4SME-hankkeessa kehitettävät käytännölliset työkalut auttavat näiden asioiden raportoinnissa ja hallinnoinnissa. Kehitettävien materiaalien ja käytäntöjen avulla parannetaan yritysten osaamista sosiaalisen kestävyydessä ja DEI-periaatteiden suhteen.

Sidosryhmät ovat mukana DEI-työkalujen kehittämisessä

– Monimuotoisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja osallisuuteen liittyvät kysymykset ovat yrityksille haastavia ESG-raportoinnissa. Voimme kehittää eri sidosryhmille sopivia ratkaisuja yhteistyössä yritysten, yhdistysten, korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten kanssa, sanoo DEI4SME-projektin johtaja Aušrinė Šilenskytė Vaasan yliopistosta.

DEI4SME järjestää sidosryhmilleen haastatteluja, kyselyjä, hackathoneja, webinaareja ja keskustelutilaisuuksia. Hankkeessa kehitettäviin työkaluihin, oppimateriaaleihin ja muihin sisältöön on avoin pääsy, ja ne tuodaan korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten sekä pk-yritysten saataville. Projektin tuloksia ja aktiviteetteja jaetaan hankkeen sosiaalisen median sivuilla.

– Hanke tarjoaa pk-yrityksille konkreettisia työkaluja ja hyödynnettäviä materiaaleja, jotka helpottavat sosiaalisen vastuun toteuttamista ja raportointia. Kouluttajille hanke tarjoaa avoimia materiaaleja sosiaalisen kestävyyden ja DEI-teemojen opetukseen, sanoo tutkijana hankkeessa toimiva Leena Kunttu Vaasan yliopistosta.

Yrityksiä, koulutusorganisaatioita ja opiskelijoita toivotaan mukaan hankkeeseen

Kolmevuotinen DEI4SME-hanke on saanut 400 000 euron rahoituksen EU:n Erasmus+ -ohjelmasta. Hankekonsortio koostuu ​​organisaatioista, joilla on kokemusta erilaisiin monimuotoisuuteen ja johtamiseen liittyvistä hankkeista. Konsortion jäseniä ovat Vaasan yliopisto ja Merinova Suomesta, Kaunasin teknillinen yliopisto Liettuasta, IHK-Projektgesellschaft MbH Saksasta sekä Wirtschaftskammer Steiermark ja E.N.T.E.R. Itävallasta.

–Toivomme, että yritykset, koulutusorganisaatiot ja opiskelijat lähtevät innolla mukaan hankkeemme toimintaan. Avoimet koulutussisällöt on helppo toteuttaa missä vain, ja niitä voi räätälöidä sopimaan erilaisiin oppimistarpeisiin, sanoo hankkeen tutkija Sniazhana Diduc Vaasan yliopistosta.

Image
Hankkeessa harjoittelijoina työskentelevät Tiphaine Delecour, Shariful Chowdhary ja hankkeen johtaja Aušrinė Šilenskytė.
Tietolaatikko

#DEI4SME

Image

Hanketta rahoittaa Erasmus+, Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma.

*

Lisätiedot

DEI4SME-projektin johtaja, tutkijatohtori Aušrine Šilenskyte, Vaasan yliopisto, puh. 029 449 8295, sähköposti ausrine.silenskyte@uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?