Vaasan yliopisto avaa 12 väitöskirjatutkijan paikkaa tohtoripilottiin

Image
Vaasan yliopisto avaa 12 väitöskirjatutkijan työpaikkaa hakuun osana valtakunnallista tohtorikoulutuksen uudistamisen pilottia. Nämä panostukset väitöskirjatutkijoiden paikkoihin liittyvät opetus- ja kulttuuriministeriön tohtorikoulutuksen pilottihankkeeseen, jossa tavoitteena on tohtorikoulutuksen ja tutkimusosaamisen tason nostaminen.

Nyt avoinna olevista väitöskirjatutkijan työsuhteista viisi paikkaa kohdistuu kestävän energia-alan ja liiketoiminnan tutkimusteemaan. Tohtorikoulutuksen pilottihankkeen kautta tullut rahoitus kohdentuu sosiaali- ja terveyshallintotieteeseen ja tekoälytutkimukseen. 

Panostaminen korkeimman tason tutkimusosaamiseen ja asiantuntijuuteen tohtorikoulutusta kehittämällä sekä tarjoamalla rahoitusta entistä useammalle tohtoriopiskelijalle liittyy koko Suomen kilpailukyvyn kehittämiseen. Vaasan yliopiston tohtoripilotin toteutuksessa paikalliset yritykset ovat kiinteästi mukana kehittämisessä ja tarjoamassa tulevaisuuden uravaihtoehtoja tuleville tohtoreille. 

– TKI-panostuksissa on tavoitteena parantaa Suomen kilpailukykyä kohentamalla elinkeinoelämän kansainvälisen kasvun edellytyksiä sekä yritysten ja tutkimuksen tiiviimpää yhteistyötä. Meillä on nyt hieno mahdollisuus avata tohtoriopiskelijoille työsuhteita kiinnostaviin teemoihin ja tärkeille tulevaisuuden aloille, sanoo Vaasan yliopiston tutkimuksen vararehtori ja tutkijakoulun johtaja Mika Grundström

Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut yliopistoille yhteensä 255 miljoonaa euroa tohtorikoulutuksen uusien käytänteiden pilotointiin vuosina 2024–2027. Lisärahoitus suunnataan 1 000 väitöskirjatutkijalle, jotka otetaan yliopistoihin määräaikaisiin, kolmen vuoden työsuhteisiin suorittamaan tohtorin tutkintoa. Vaasan yliopisto on mukana kolmessa konsortiossa, joiden kautta voidaan rahoittaa seitsemän väitöskirjatutkijaa. 

Tohtorikoulutuksessa entistä tiiviimpää yritysyhteistyötä

Vaasan yliopiston tohtorikoulutusta on viime vuosina kehitetty monin eri tavoin. Viime syksynä otettiin käyttöön tohtoriopintoihin jatkuva haku, jonka kautta opiskeluoikeuden on saanut jo yli 20 uutta tohtoriopiskelijaa. Myös ensimmäiset kansainvälisen kumppaniyliopiston kanssa solmittavat yhteisohjauksen sopimukset on tehty syksyn ja kevään aikana. Hakijamäärät tohtoriopintoihin ovat olleet nousussa jo pitemmän aikaa.

Vaasan yliopisto jatkaa määrätietoisesti yritysintegroidumman tohtorikoulutuksen kehittämistä sekä yritysten ja tutkimuksen tiiviimpää yhteistyötä. Yhtenä hyvänä yhteistyön vaihtoehtona on yritysten ja yliopiston CoDoc Vaasa -yhteistyömalli, joka on lanseerattu tänä keväänä. Malli mahdollistaa yrityksille uusinta tutkimustietoa ja innovaatioita, väitöskirjatutkijalle puolestaan useamman vuoden rahoituksen sekä pääsyn lähemmäs yritysten tutkimus- ja kehitystoimintaa.

– Tammikuussa Wärtsilän kanssa solmittu sopimus tutkimuksessa ja koulutuksessa luo CoDoc-yhteistyömallille hyvän pohjan ja syventää entisestään tutkimusyhteistyötä, toteaa Grundström.

Tänä keväänä Vaasan yliopistoon on palkattu ensimmäistä kertaa maisteriopiskelijoita tutkijaharjoittelijoiksi, jolloin he saavat kokemusta tutkimustyöstä. Harjoittelun aikana opiskelijat työstävät väitöskirjansa tutkimussuunnitelmaa, mikä tukee sujuvampaa hakeutumista tohtoriopintoihin. Tavoitteena on, että lupaaville ja lahjakkaille opiskelijoille tarjotaan nopea väylä tohtoriopintoihin jo maisterivaiheen lopussa. 

Tietolaatikko

Lisätiedot

Vaasan yliopiston tutkimuksen vararehtori Mika Grundström, p. 029 449 8786

Mitä mieltä olit jutusta?