Vaasan yliopisto ja Wärtsilä Finland sopivat laajasta strategisesta koulutus- ja tutkimusyhteistyöstä

Image
Vaasan yliopiston 56. vuosijuhlaa vietetään perjantaina 26.1. teemalla ”Energy for the Future”. Teemalla korostetaan yliopiston uuden, tänään julkaistun strategian tärkeintä ydintä – yliopiston tavoitetta olla vahva yliopisto, joka tutkimuksellaan ja opetuksellaan on keskiössä ratkaisemassa energiamurroksen toteutumista ja hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymistä. Tämän globaalin ongelman ratkaisuun tarvitaan kaikkia Vaasan yliopiston tutkimus- ja osaamisalueita eli kestävää liiketaloutta, tekniikkaa ja yhteiskuntatieteitä.

Vuosipäivän juhlan yhteydessä allekirjoitettiin myös Vaasan yliopiston ja Wärtsilä Finland Oy:n laaja strateginen sopimus yhteistyöstä tutkimuksessa ja koulutuksessa. Sopimuksen tavoitteena on edistää yhteistyötä kestävän hyvinvoinnin, kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden vahvistamiseksi. 

– Vaasan yliopiston uudessa strategiassa tavoittelemme vahvasti lisääntyvää ja laajempaa yritysten kanssa tehtävää tutkimus- ja koulutusyhteistyötä. Tulemme tekemään Wärtsilän kanssa yhteistyötä ja luomaan uusia tutkimushankekokonaisuuksia aina, kun se on yhteisesti lisäarvoa tuottavaa. Aktiivisella yhteistyöllä pyrimme myös vahvistamaan, että kaikilla yliopistomme aloilla – liiketaloustieteissä, tekniikassa ja yhteiskuntatieteissä – koulutamme Wärtsilälle osaajia jopa kohdennetusti heidän tarpeisiinsa. Avainsana on jatkuva dialogi, sanoo rehtori Minna Martikainen.

– Monimuotoisen osaamisen kehittäminen ja osaajien houkutteleminen Vaasan seudulle on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää. Esimerkiksi meneillään oleva energiasiirtymä vaatii eri toimijoiden yhteistyötä, ja sitä pyrimme vahvistamaan erityisesti energiatekniikassa ja -järjestelmissä sekä niihin liittyvissä liiketoimintamalleissa. Energiahuoltovarmuus on yksi ajankohtaisista teemoista, johon yhteistyöllämme on paljon annettavaa, sanoo Wärtsilä Finland Oy:n toimitusjohtaja Hannu Mäntymaa.

Vaasan yliopisto ja Wärtsilä ovat tehneet yhteistyötä monella eri saralla jo pitkään. Strateginen sopimus laajentaa, monipuolistaa ja syventää yhteistyötä. Yliopisto ja Wärtsilä sitoutuvat edistämään erityisesti vihreää siirtymää sekä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista monialaisilla kokeiluilla.

Mitä mieltä olit jutusta?