Sijoituskulttuuria somessa ja digitaalista palvelullistumista teknologiayrityksissä – Heidi Hirston ja Marko Kohtamäen hankkeille Suomen Akatemian rahoitus

Vaasan yliopiston kampus
Vaasan yliopiston strategiaprofessori Marko Kohtamäki ja viestintätieteiden apulaisprofessori Heidi Hirsto ovat saaneet monivuotisille tutkimushankkeilleen merkittävät rahoitukset Suomen Akatemialta. Yliopiston osuus Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan toimikunnan torstaina myöntämästä rahoituksesta oli yhteensä 670 606 euroa.

Viestintätieteiden apulaisprofessori Heidi Hirsto johtaa nelivuotista tutkimushanketta, jossa käsitellään sosiaalisen median ja joukkorahoitusalustojen roolia sijoituskulttuurissa. Kyseessä on talous- ja kulutussosiologinen tutkimus, jossa aiotaan selvittää, miten kuluttajat määrittelevät ja ymmärtävät sijoittamisen, miten sijoittamista oikeutetaan digitaalisissa sijoittajayhteisöissä ja millaisia sijoituskulttuurin diskurssit ovat.

– Olen ollut jo pidempään kiinnostunut siitä, millaisia arvoja ja merkityksiä sijoittamiseen liittyy osana ihmisten elämää ja yhteiskunnallista toimijuutta. Tuoton tavoittelu on vain osa sijoittamista, kuten vaikuttavuussijoittamiseen ja joukkorahoitukseen kohdistuva kiinnostus osoittaa, sanoo Hirsto.

Hirston mukaan sijoittamista on vähitellen alettu hahmottaa myös tapana ilmaista omaa identiteettiä, eettisiä sitoumuksia tai poliittisia periaatteita sekä mahdollisuutena antaa tukea niitä edistäville toimijoille.

– Sosiaalisessa mediassa sijoituspuhe kohtaa esimerkiksi kuluttamiseen, elämäntapaan ja tyyliin liittyviä diskursseja, ja tästä syntyy kiinnostavia yhdistelmiä. Uskomme, että siirtymiä kohti kestävämpää sijoituskulttuuria on havaittavissa ja että näitä siirtymiä on syytä tarkastella sekä mahdollisuuksien näkökulmasta että kriittisesti.

Apulaisprofessori Hirston (tenure track) lisäksi hankkeen tutkimustiimiin kuuluvat viestinnän tutkija Maria Eronen-Valli ja tohtorikoulutettava Cecilia Hjerppe Vaasan yliopistosta sekä Ella Lillqvist Kuluttajatutkimuskeskuksesta ja Merja Porttikivi Aalto-yliopistosta.

– He tuovat hankkeeseen sosiaalisen median tutkimuksen ja digitaalisen retoriikan osaamista sekä kriittistä näkökulmaa.

Hirston johtama ajankohtainen hanke valottaakin muun muassa sitä, millaisia retorisia keinoja joukkorahoitusalustoilla on käytetty sijoittajien houkutteluun koronaviruspandemian aikana ja kuinka niin kutsuttuja sosiaalisen median vaikuttajia on hyödynnetty potentiaalisten sijoittajien tavoittamiseen.

Image
Viestintätieteiden apulaisprofessori Heidi Hirsto, Digital Economy -tutkimusalusta

Teoriaa ja tuoreita ratkaisumalleja digitaaliseen palvelullistumiseen

Professori Marko Kohtamäki Vaasan yliopistosta johtaa puolestaan MIDAS-tutkimushanketta. Hankkeessa analysoidaan teknologiayritysten digitaalista palvelullistumista kohti autonomisia tuote-palvelujärjestelmiä. Kyseessä on konsortiohanke, jossa Vaasan yliopiston lisäksi mukana on Aalto-yliopiston professori Risto Rajalan tutkimusryhmä.  

Kohtamäki kertoo, että valmistavat teknologiayritykset ovat muutoksessa tuote- ja palveluliiketoiminnasta kohti uusia digitaalisuutta painottavia liiketoimintamalleja. Tuotteiden, palveluiden ja softan yhteiskehittämiselle ja integraatiolle asetetaan ennennäkemättömiä vaatimuksia valmistavien yritysten hyödyntäessä softaa yhä enemmän.

– Hankkeemme pureutuu tämän muutosprosessin haasteisiin pohtien tuotekehityksen, palvelukehityksen ja softakehityksen integroinnin haasteita kehittäen teoriaa ja tuoreita ratkaisumalleja, kertoo Kohtamäki.

Kohtamäen mukaan hanke on osa Vaasan yliopiston pitkää tutkimusperinnettä.

– Tutkimusryhmämme on kehittänyt palveluliiketoiminnan ja digitaalisen palveluliiketoiminnan tutkimuskenttää ja yritysyhteistyötä pitkälle yli kymmenen vuotta. Jatkamme tämän tutkimusperinteen kehittämistä uudessa hankkeessa yhdessä professori Rajalan tutkimusryhmän sekä kumppaniyritysten kanssa. Oma erityisosaamisemme liittyy etenkin digitaalisen palveluliiketoiminnan muutosprosessiin ja strategiakäytäntöihin.

Image
Professori Marko Kohtamäki

Rahoitusta vain harvoille

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan toimikunnan myöntämää rahoitusta haki moni, mutta harva sen sai – eli tällä kertaa vain 13,6 prosenttia hakijoista. Heidi Hirsto onkin hyvin iloinen siitä, että yhteistyössä valmisteltu hanke sai rahoitusta.

–  Tuntuu uskomattomalta. Olen ollut monessa hyvässä hakemuksessa mukana, ja vähitellen on alkanut tuntua siltä, että rahoitusta on lähes mahdotonta saada. Pätkätyöt ja rahoituksen epävarmuus ovat akateemisen työn vitsaus. Nyt tuntuu hyvältä, että hankkeen kautta voi tarjota mahdollisuuden tutkimustyöhön muutamalle hyvälle tutkijalle ja tutkijakoulutettavalle.

Myös Marko Kohtamäki kiittää Suomen Akatemiaa mahdollisuudesta viedä tutkimusta eteenpäin.

– Saatu rahoitus mahdollistaa arvokkaiden aineistojen keräämisen, analysoinnin, tutkimuksen ja tutkimusperäisen kehittämisen. Kiitän myös Vaasan yliopistoa tutkimusryhmämme työn pitkäaikaisesta tukemisesta.

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta myönsi torstaina lähes 30 miljoonan euron rahoituksen 59 akatemiahankkeelle. Tutkimussuunnitelman korkean tieteellisen laadun ohella toimikunta painottaa rahoituspäätöksissä erityisesti sellaisia akatemiahankkeita, joissa korkea laatu yhdistyy vahvaan akateemiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja/tai tieteen uudistumiseen.

Hankkeet

Sijoituskulttuurin siirtymiä digitaalisissa tiloissa

Hakija: Heidi Hirsto, Vaasan yliopisto
Rahoituskausi: 1.9.2021–31.8.2025
Rahoitus Suomen Akatemialta: 472 181 euroa

MIDAS-konsortiohanke – Seuraavan teollisen vallankumouksen hallinta: Tuote-palveluratkaisuista kohti autonomisia järjestelmiä

Johtaja: Marko Kohtamäki, Vaasan yliopisto
Partneri: Risto Rajala, Aalto-yliopisto
Rahoituskausi:  1.9.2021–31.8.2024
Rahoitus Suomen Akatemialta: 198 425 euroa (Vaasan yliopisto) ja 221 575 euroa (Aalto-yliopisto)

Lisätiedot

Professori Marko Kohtamäki, puh. 029 449 8459, sähköposti: marko.kohtamaki (@) uwasa.fi, tutkimusryhmä: https://www.uwasa.fi/fi/tutkimus/ryhmat/sbd
Apulaisprofessori Heidi Hirsto, puh. 029 449 8260, sähköposti: heidi.hirsto (@) uwasa.fi, Digital Economy -tutkimusalusta: https://www.uwasa.fi/fi/tutkimus/tutkimusalustat/digital-economy

Mitä mieltä olit jutusta?