Riskinä työyksinäisyys?

Soundcloud
Etätyön ja hybridityön myötä riski yksinäisyyden kokemiselle työssä on kasvanut. Millaisia seurauksia työyksinäisyys tuo ja mitä asialle voidaan tehdä? Vaasan yliopiston työhyvinvointiin erikoistunut tutkija Jussi Tanskanen kertoo aiheesta yliopiston Oivalluksia-podcastissa.

Korona-aika siirsi nopeasti todella monet suomalaiset työpaikoilta kotiin etätöihin. Muutos oli iso myös sosiaalisessa mielessä: lähijohtaja muuttui etäjohtajaksi ja kahvihuoneessa rupatelleet työkaverit Teams-kokousten asiakeskeisiksi asiantuntijoiksi.

Vaikka koronarajoitukset ovat väistyneet,  ja työpaikoille ollaankin jo osittain palattu, etätyö ja hybridityö ovat tulleet jäädäkseen. Samalla etätyön myötä riski yksinäisyyden kokemiselle työssä on kasvanut. 

Jussi Tanskanen on vastaava tutkija Vaasan yliopiston työyksinäisyyttä etätyössä käsittelevässä hankkeessa, jota Työsuojelurahasto on rahoittanut vuonna 2022. Tanskanen kertoo, että yksinäisyys ylipäätään on yhdistetty terveyshaittoihin, jotka liittyvät varsinkin mielenterveyteen, mutta myös fyysiseen terveyteen. Myös työyksinäisyys voi vaikuttaa terveyteen ja työhyvinvointiin negatiivisesti.

 – Voi olla stressiä ja työuupumusta, matalampaa työn imua ja heikompaa työtyytyväisyyttä, hän luettelee.

Työyksinäisyys voi vaikuttaa henkilön itsensä lisäksi myös organisaatioon. Työyksinäisen suoriutuminen voi olla heikompaa, samaten sitoutuminen työpaikkaan. Työyksinäinen saattaa myös pohtia lopputilin ottamista.

Image
Työhyvinvointiin erikoistunut tutkija Jussi Tanskanen tutki työyksinäisyyttä etätyössä Työsuojelurahaston rahoittamassa hankkeessa.

Nuorilla ja uusilla työntekijöillä kohonnut työyksinäisyyden riski

Tutkimushankkeessa selvitettiin muun muassa, mitä työyksinäisyydelle kävi pandemia-aikana. Kun pandemia-aika vain piteni ja etäsuositukset jatkuivat, niin lisääntyivätkö yksinäisyyden kokemukset?

 – Suuri osa vastaajista, eli reilut puolet heistä, kertoivat, että työyksinäisyys pysyi pandemia-ainana matalalla eikä muuttunut mihinkään. Tämä oli oikein hyvä uutinen. Mutta toisaalta löytyi myös pienempi ryhmä, jossa työyksinäisyys koko ajan kasvoi vähän, kertoo Tanskanen.

Hälyyttävänä Tanskanen pitää sitä, että näiden kahden lisäksi löytyi myös ryhmä, jossa työyksinäisyys oli pian etätyösuositusten jälkeen korkealla tasolla.

 – Tällainen kymmenen prosentin ryhmä löytyi, jolla työyksinäisyys oli korkealla tasolla melkein heti, kun pandemia-aikana siirryttiin etätöihin. Tässä ryhmässä työyksinäisyys on vain kohonnut sen jälkeen. Ryhmään kuuluu varsinkin nuoria ja uusia työntekijöitä.

Tanskasen mukaan nuoret ja varsinkin etätyövaiheessa työyhteisöön tulleet uudet työntekijät ovat riskissä kokea yksinäisyyttä työssä. 

 Sosiaalinen tuki vähentää työyksinäisyyttä

Työyksinäisyyden kokemista voi onneksi myös estää ja lieventää. Suuressa roolissa on kollegoilta saatu tuki, joka voi vähentää merkittävästi työyksinäisyyden kokemista. Tutkimustulosten mukaan myös laadukas esimiestyö ja hyvä vuorovaikutus esimiehen kanssa auttaa. Merkitystä on myös itsensä johtamisen taidoilla ja organisaatiossa laadituilla etätyökäytänteillä.

 – On myös havaittu, että pikaviestimillä, Whatsappilla ja videoneuvotteluilla, on positiivinen vaikutus. Ne näyttävät antavan suojaa työyksinäisyyden kehittymiseltä, sanoo Tanskanen.

Työyksinäisyyden torjunta ei ole vain esihenkilön vastuulla

Tanskanen muistuttaa, että työyksinäisyyden estäminen ei ole vain esihenkilön vastuulla.

– Kyllä se kuuluu koko työyhteisölle, painottaa Tanskanen.

Mitä työyhteisössä sitten tulisi tehdä? Tanskanen vinkkaa, että yksi hyvä tapa voisi olla tietoisuuden lisääminen - puhuttaisiin, mitä työyksinäisyys oikein on ja millaisia negatiivisia tunteita siihen liittyy ja miten niitä voidaan kohdata ja käsitellä.

– Organisaatiossa voitaisiin myös miettiä, miten lisätä kohtaamisen mahdollisuuksia työssä ja mahdollisuuksia epäviralliselle viestinnälle ja merkityksellisten ihmissuhteiden luomiseksi myös työssä. Tykypäivä, jossa tehdään kerran vuodessa porukalla jotain mukavaa, on hyvä juttu, mutta en usko, että se riittää.

Tanskasen mukaan myös etä- ja hybridityössä olisi tärkeää, että olisi mahdollisuuksia myös työhön liittymättömälle viestinnälle.

– Jos kokouksiin saataisiin aikaa myös muiden kuulumisten vaihtamisille, voisi myös olla virtuaaliolohuoneita, joissa voitaisiin keskustella.

Lisätiedot

Jussi Tanskanen

Tietolaatikko

Oivalluksia-podcast

Oivalluksia on Vaasan yliopiston uusi tiedepodcast, joka tarjoaa uutta tieteellistä tietoa, oivalluksia ja havaintoja. Podcastin jaksoissa tartutaan ajankohtaisiin teemoihin ja kiinnostaviin ilmiöihin. Keskustelemassa ovat eri alojen tutkijat. Heitä jututtaa toimittaja Anssi Marttinen Radio Vaasasta.

Oivalluksia-podcastia voit kuunnella:

Mitä mieltä olit jutusta?