Kymmenen vinkkiä etätyöskentelyyn

nainen etätöissä laptopin kanssa kuva Lauri Alkkiomäki
Korona on istuttanut monet kotiin etätyöskentelemään. Miten työntekoa voisi sujuvoittaa, ja mitä mahdollisuuksia virtuaaliset työkalut antavat? Vinkkejä etätyöhön antoivat digitaalisen opetuksen valmentaja Sanna Eronen, tutkijatohtori Liisa Kääntä ja projektitutkija Heini Pensar.

1. Harkitse, mitkä uudet digitaaliset työkalut otat käyttöön. Priorisoi, mikä sopii omaan tilanteeseesi ja mihin resurssit riittävät. Kaikkea ei tarvitse ottaa haltuun kerralla.

2. Verkostoidu rohkeasti kauemmas. Nyt on hyvä hetki kutsua kiinnostava asiantuntija vierailemaan tiimipalaverissa, aktivoitua asiantuntijana Twitterissä tai pitää vertaismentorointihetki kaukaisen kollegan kanssa.

3. Flippaa kokoukset. Kokoukset ja opetusmonologit mustille ruuduille uuvuttavat. Jaa taustamateriaali etukäteen ja satsaa etätapaamisissa kohtaamiseen, tavoitteelliseen dialogiin ja osallistujien aktivointiin. Osallista kaikkia heti alkuun rennosti virikechatin avulla.

4. Virtuaalinen valkotaulu on näppärä väline, joka sopii ideointiin, suunnitteluun ja asioiden hahmottamiseen samalla tavoin kuin fyysinen fläppi- tai liitutaulu. Innosta ryhmäsi aivoriiheen! 

5. Pidä yhteyttä edes yhteen kollegaasi säännöllisesti. Saat tunteen yhteisöön kuulumisesta, pysyt kärryillä työpaikan tilanteesta ja pääset välillä oman kotikuplan ulkopuolelle.

6. Treenaa vuorovaikutusta monikanavaisesti. Voit käydä keskustelua esimerkiksi kirjoittamalla keskustelufoorumilla tai puhumalla etätapaamisissa. Muista etäpalavereissa chatit ja reaktiot.

7. Pidä välitunti ja liiku! Langattomat kuulokkeet vapauttavat irti työtuolilta, puhelinpalaveri pihalla piristää, ja pienetkin jumppatauot palauttavat. Mitäs jos lopetetaan kokous etuajassa ja pidetään välitunti? Parhaat jumppatyylit, lumiukot ja pulkkamäkikuvat jakoon.

8. Videopalaverit ja virtuaalikahvit luovat etätyöhön fyysisen läsnäolon tunnetta. Ilmeet ja eleet antavat vihjeitä osapuolten tunteista ja voinnista. Jos videon päällä pitäminen häiritsee keskittymistä, voi sen kytkeä päälle vain palaverin alussa ja lopussa. 

9. Arjen organisointiin kannattaa ottaa käyttöön tehtävänhallintatyökalu, esimerkiksi Trello tai Basecamp. Päivittäiset ja pidemmän aikavälin tehtävät saa läpinäkyvästi jäsennettyä ja aikataulutettua, jolloin myös seuranta helpottuu.

10. Lopeta etätyöpäivä tietoisesti. Sulje laitteet, siirry toiseen tilaan tai tee happihyppely. Innostu vapaaajalla sellaisesta, joka vie ajatukset pois työstä.

Teksti TIINA RANTAKOSKI

Tietolaatikko

Julkaistu Vaasan yliopistolehti Vox cordisissa marraskuussa 2020.

Mitä mieltä olit jutusta?