Rehtori Minna Martikainen Vaasan yliopiston vuosipäivän juhlassa: ”Olemme keskiössä ratkaisemassa energiamurroksen toteutumista ja hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymistä”

Image
Vaasan yliopiston 56. vuosijuhlaa vietettiin perjantaina 26.1. teemalla ”Energy for the Future”.

Rehtori Minna Martikainen toi puheessaan esiin, että teemalla korostetaan yliopiston uuden, perjantaina julkaistun strategian tärkeintä ydintä – yliopiston tavoitetta olla vahva yliopisto, joka tutkimuksellaan ja opetuksellaan on keskiössä ratkaisemassa energiamurroksen toteutumista ja hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymistä. 

– Tämän globaalin ongelman ratkaisuun tarvitaan kaikkia Vaasan yliopiston tutkimus- ja osaamisalueita eli liiketaloutta, tekniikkaa ja yhteiskuntatieteitä. 

Rehtori Martikainen korosti, että yliopisto tuo omassa roolissaan luontevasti toimijoita yhteen. Tahtotilana on, että Vaasan yliopisto on arvostettu kumppani Euroopan suurimmassa energia- ja ympäristöalan yritysklusterissa. 

– Työskentelemme puhtaan energian, talouskasvun, teollisuuden innovaatioiden sekä vastuullisen kulutuksen ja tuotannon puolesta.

– Olemme todella ylpeitä Vaasan alueen yrityksistä, Vaasan energiaklusterista, yritysten panostuksesta tutkimus ja -kehitystoimintaan ja ennen kaikkea yritysten kyvystä tuottaa tuotteita ja palveluita vientiin. 

Martikainen painotti, että on tärkeää, että kansantalouden kansainvälinen kilpailukyky ja vetovoimakyky säilyvät. Yritykset tarvitsevat osaavaa työvoimaa. Koska korkeakouluputken alkupäässä on pienempi ikäluokka mitä maassamme on korkeakouluopiskelupaikkoja, tarvitsemme enenevästi kansainvälisiä osaajia. Kansainvälisyys Vaasan yliopistossa kasvaa.

– Minulla on takana vuosi rehtorin tehtävässä. Olen entistä vakuuttuneempi siitä, että tärkeät ratkaisut tehdään yhdessä, suunnitellen ja neuvotellen. On tärkeää, että näemme toisemme, kuuntelemme toisiamme ja löydämme yhteiset tavoitteet.

Rehtori Minna Martikaisen juhlapuhe
Rehtori Minna Martikainen - Vaasan yliopiston vuosipäivän juhla "Energy for the Future" 26.1.2024
Katso video

Hannu Mäntymaa: ”Yhdessä pystymme tekemään isomman vaikutuksen”

Wärtsilä Finland Oy:n toimitusjohtaja Hannu Mäntymaa muistutti juhlapuheessaan, että 1/3 Suomen energiateknologiaviennistä tehdään Vaasan alueella. Pohjoismaiden suurin energiateknologian klusteri, EnergyVaasa, sai myös hiljattain tasavallan presidentin myöntämän kansainvälistymispalkinnon.

– Tämä kaikki perustuu pohjalaiseen yrittäjyyteen, positiiviseen tekemisen meininkiin, haluun olla paras ja tehdä asioita yhdessä.

Image
Wärtsilä Finland Oy:n toimitusjohtaja Hannu Mäntymaa.

Mäntymaa kertoi, että Wärtsilä investoi tutkimukseen, uusiin innovaatioihin ja teknologioihin tavoitteenaan olla maailmanlaajuinen edelläkävijä.

– Yksikään yritys ei voi kehittää uusia ratkaisuja yksi. Tarvitsemme yhteistyötä. Yhdessä pystymme tekemään isomman vaikutuksen asioihin.

Mäntymaa peräänkuulutti, että tulevaisuuden energiajärjestelmien kehitys vaatii koko järjestelmän teknillistä ja liiketoiminnallista ymmärrystä.

– Uusiutuvien energialähteiden lisääminen ja energiaomavaisuuden varmistaminen on suunta, johon Suomi ja koko maailma tulee askeleittain siirtymään. Tämän muutoksen tulette te opiskelijat tekemään loppuun asti – teissä on intoa ja energiaa, joita valtaviin muutoksiin tarvitaan. 

Hannu Mäntymaa, Wärtsilä - Vaasan yliopiston vuosipäivän juhla "Energy for the Future" 26.1.2024
Katso video
Image
Vuosipäivää juhlittiin Vaasan kaupungintalolla.

Microsoft Oy:n toimitusjohtaja Mervi Airaksinen nosti juhlapuheessaan esiin tulevaisuuden menestyksen avaimet: digitalisaatio, vihreä siirtymä ja innovaatiot.

Mervi Airaksinen, Microsoft - Vaasan yliopiston vuosipäivän juhla "Energy for the Future" 26.1.2024
Katso video

Tilaisuudessa esittäytyivät myös yliopiston uudet professorit, Xiaoshu Lü, Maciej Mikulski, Niina Mäntylä ja Miadreza Shafie-khah.

Professor Xiaoshu Lu - University of Vaasa anniversary celebration 26 Jan 2024
Katso video
Professor Maciej Mikulski - University of Vaasa anniversary celebration 26 Jan 2024
Katso video
Professor Niina Mäntylä - University of Vaasa anniversary celebration 26 Jan 2024
Katso video
Professor Miadreza Shafiekhah - University of Vaasa anniversary celebration 26 Jan 2024
Katso video

Vaasan ylioppilaskunnan tervehdyksen toi ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Emma Lehtonen.

-Tämän päivän opiskelijat ovat huomisen tekijöitä. On pidettävä huoli, että osaavia tekijöitä, tutkijoita ja asiantuntijoita on myös tulevaisuudessa.

Emma Lehtonen, VYY:n hallituksen puheenjohtaja - Vaasan yliopiston vuosipäivän juhla 26.1.2024
Katso video
Image

Vaasan yliopisto ja Wärtsilä Finland sopivat laajasta strategisesta koulutus- ja tutkimusyhteistyöstä

Vuosipäivän juhlan yhteydessä allekirjoitettiin Vaasan yliopiston ja Wärtsilä Finland Oy:n laaja strateginen sopimus yhteistyöstä tutkimuksessa ja koulutuksessa. Sopimuksen tavoitteena on edistää yhteistyötä kestävän hyvinvoinnin, kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden vahvistamiseksi. Lue lisää.

Image
Vaasan yliopiston rehtori Minna Martikainen ja Wärtsilä Finland Oy:n toimitusjohtaja Hannu Mäntymaa.

Vaasan yliopisto palkitsi vuoden tutkimus- ja opetusteot

Vuosipäivän juhlassa palkittiin myös viime vuoden tutkimus- ja opetusteot. Vuoden tutkimusteko -palkinnon vuodelta 2023 saivat laskentatoimen professori Annukka Jokipii ja sosiaali- ja terveyshallintotieteen professori Harri Jalonen. Vuoden opetusteko -palkinnon sai puolestaan kansainvälisen liiketoiminnan kandidaattiohjelman koulutusohjelmavastaava, strategisen johtamisen tutkijatohtori Aušrinė Šilenskytė. Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan Hyvä opettaja -palkinto myönnettiin henkilöstöjohtamisen yliopisto-opettaja Heini Pensarille. Lisäksi kansainvälisen liiketoiminnan yliopisto-opettaja Tahir Ali sai kunniamaininnan laadukkaasta opinnäytetyöohjauksesta. Lue lisää.

Image
Silenskyte ja Jokipii
Strategisen johtamisen tutkijatohtori Aušrinė Šilenskytė ja laskentatoimen professori Annukka Jokipii.
Image
Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan Hyvä opettaja -palkinto myönnettiin henkilöstöjohtamisen yliopisto-opettaja Heini Pensarille.
Mitä mieltä olit jutusta?