Vaasan yliopisto palkitsi vuoden tutkimus- ja opetusteot

Image
Vaasan yliopisto on palkinnut viime vuoden tutkimus- ja opetusteot vuosipäivän juhlassa 26. tammikuuta. Vuoden tutkimusteko -palkinnon vuodelta 2023 saivat laskentatoimen professori Annukka Jokipii ja sosiaali- ja terveyshallintotieteen professori Harri Jalonen. Vuoden opetusteko -palkinnon sai puolestaan kansainvälisen liiketoiminnan kandidaattiohjelman koulutusohjelmavastaava, strategisen johtamisen tutkijatohtori Aušrinė Šilenskytė. Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan Hyvä opettaja -palkinto myönnettiin henkilöstöjohtamisen yliopisto-opettaja Heini Pensarille. Lisäksi kansainvälisen liiketoiminnan yliopisto-opettaja Tahir Ali sai kunniamaininnan laadukkaasta opinnäytetyöohjauksesta.

Professorit Annukka Jokipii ja Harri Jalonen saivat Vuoden tutkimusteko -palkinnon Vaasan yliopiston johtamasta IRWIN-hankkeesta. Kyseessä on Suomen Akatemian rahoittama poikkitieteellinen hanke, jossa tutkittiin tiedon huoltovarmuutta kompleksisessa ympäristössä. 

Hankkeessa kehitettiin osallistava kansallisen varautumisen malli, jossa päätöksentekijät, kansalaisyhteiskunta ja elinkeinoelämä tuottavat tilannetietoisuutta ja toimivat yhteistyössä kriisivalmiuden edistämiseksi. 

– Olemme eläneet koko 2020-luvun erilaisten kriisien aikaa. Kriiseissä on tärkeää, että päätöksentekijöillä ja myös meillä kansalaisilla on osapuilleen jaettu ymmärrys tapahtuneista asioista, niihin vaikuttaneista olosuhteista ja tapahtumien mahdollisista kehitysvaihtoehdoista. Tieto ei poista kriisejä mutta auttaa niissä selviytymistä. Laadukkaaseen tietoon perustuva päätöksenteko vahvistaa myös yhteiskunnallista luottamusta, sanoo professori Harri Jalonen.

Image
Annukka Jokipii

Korkeatasoisten tieteellisten julkaisujen lisäksi hankkeessa on saatu aikaan vahvaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta. 

– Vaasan yliopistossa on tehty hankkeeseen liittyen yli 20 vertaisarvioitua artikkelia sekä kymmeniä esiintymisiä konferensseissa ja muilla foorumeilla. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden osalta olemme ylpeitä siitä, että tiedon huoltovarmuus on löytänyt tiensä kansalliseen mediaan ja päätöksentekijöiden puheisiin, Jalonen sanoo.

Professori Annukka Jokipiin mukaan hanke on onnistunut tieteidenvälisessä ja poikkitieteellisessä lähestymistavassa.

– Tutkimustulokset ovat sovellettavissa suoraan suomalaisen yhteiskunnan ja turvallisuuden kehittämiseen. Tulokset eivät ole rajoittuneet vain tieteellisiin foorumeihin ja julkaisukanaviin, vaan olemme panostaneet voimakkaasti julkiseen viestintään sekä tuottaneet aktiivisesti materiaalia päätöksentekijöille, kuten eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle.

Jokipiin ja Jalosen lisäksi Vaasan yliopistosta hankkeessa olivat mukana Petri Uusikylä, Harri Raisio, Juha Lindell, Aino Rantamäki ja Ville-Pekka Niskanen. IRWIN-hankkeen konsortioon kuuluivat Vaasan yliopiston lisäksi Itä-Suomen yliopisto, Laurea-ammattikorkeakoulu ja Maanpuolustuskorkeakoulu. Jalonen ja Jokipii kokevatkin, että nyt saatu tunnustus kuuluu koko tutkimuskonsortiolle.

– Tunnustuksen saaminen on merkittävä saavutus. Se on samalla osoitus siitä, miten erilaiset tieteelliset näkökulmat ja tutkimustiimit eri korkeakouluista voivat työskennellä menestyksekkäästi yhteiskuntamme turvallisemman tulevaisuuden tavoittelemiseksi, sanoo Jokipii.

Vuoden opetusteko monipuolisesta ja kansainvälisestä koulutuksen kehittämisestä

Image
Aušrinė Šilenskytė

Koulutusohjelmavastaava, tutkijatohtori Aušrinė Šilenskytė sai Vuoden opetusteko -palkinnon laaja-alaisesta opetuksen ja koulutuksen kehittämisestä Vaasan yliopistossa sekä kansainvälisillä areenoilla. Hän on kehittänyt niin kandidaatti- kuin maisteritason ohjelmia ja opetusta. Lisäksi hän on edistänyt ja luonut kansainvälistä koulutusyhteistyötä ja tuonut tutkimusmahdollisuuksia yliopistolle.

Šilenskytė on toiminut arvostetun Academy of International Business (AIB) Teaching and Education Shared Interest Groupin puheenjohtajana. Ryhmän tavoitteena on edistää kansainvälisen liiketoiminnan koulutuksen laatua ja parhaita opetuskäytäntöjä maailmanlaajuisesti. Lisäksi hän on edustanut Vaasan yliopistoa AIB-CIBERin tohtoriakatemiassa ja ollut yksi sen perustajaneuvoston aktiivisimmista jäsenistä. 

Lisäksi Šilenskytė on tehnyt korkealaatuisia julkaisuja ja kirjaprojekteja opetuksen kehittämiseen liittyen. Opetuksen laadun parantamiseen tähtäävien julkaisujen lisäksi Aušrinė on kehittänyt useita opetustapauksia ja opetusmateriaaleja, muun muassa kouluttajan oppaan yhteen kansainvälisen liiketoiminnan alan myydyimmistä oppikirjoista. Hän on viime vuoden aikana saanut merkittävää kansallista ja EU-rahoitusta kansainvälisen koulutuksen kehittämiseen.

Vaasan yliopistossa Šilenskytė on vastaa kansainvälisen liiketoiminnan kandidaattiohjelmasta. Hän on kehittänyt ohjelmia ja opetusta, ohjannut lopputöitä ja pitänyt useita hyvät arviot saaneita kursseja.

– Olen erittäin tyytyväinen siihen, että yliopistossamme arvostetaan opetuksen ja koulutuksen laatua. Vaikka yliopistomme on tutkimuspainotteinen yliopisto, opetuksen korkea laatu on aivan yhtä tärkeää. Yliopistomme tarjoaa opettajille hyvän ympäristön ja mahdollisuudet kehittää ja innovoida opetusta sekä tehdä koulutuksen laatuun liittyvää tutkimusta. 

Monipuolisia menetelmiä ja laadukasta opinnäytteiden ohjausta

Image
Heini Pensar

Hyvä opettaja -palkinto myönnetään vuosittain opetustyössään onnistuneelle ja opiskelijoita innostaneelle henkilölle Vaasan yliopistossa. Palkinnon tänä vuonna saanut yliopisto-opettaja Heini Pensar on Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan mukaan hyödyntänyt kursseillaan monipuolisia opetustapoja. Hän on kannustava opettaja, joka keskustelee aktiivisesti opiskelijoiden kanssa. 

Kunniamaininnan sai yliopisto-opettaja Tahir Ali laadukkaasta opinnäytetöiden ohjauksesta. Häntä kiiteltiin tehokkaasta ohjauksesta aiheen rajaamisessa ja kannustuksesta koko prosessin aikana.

Mitä mieltä olit jutusta?