Opintojen etenemistä voi edistää kesäajan opiskelulla

Opintojen etenemistä voi edistää kesäajan opiskelulla - Students can promote their study progress by summer studies

Kesäajan opinnot -verkkosivulta löydät listan opintojaksoista, jotka on mahdollista suorittaa kesän 2022 aikana. Ilmoittaudu opintojaksoille Pepissä. Tarkemmat opintojaksokohtaiset tiedot löydät opinto-oppaasta ja Lukkarikoneesta

Perustutkinto-opiskelija voi hakea puoltoa suorittaakseen valmistumista edistäviä ja yliopiston koulutusprofiilin mukaisia opintoja Vaasan kesäyliopistossa ja Vaasan yliopiston avoimessa yliopistossa tai muussa yliopistotasoisia opintoja tarjoavassa yksikössä (muut avoimet yliopistot, kesäyliopistot). Puolto on aina haettava ennen opintojen alkamista. Lisätietoja kohdasta Opinnot > Moduuli- ja sivuaineopinnot > Opintomaksujen korvaaminen avoimen tai kesäyliopiston opinnoista.

Olethan yhteydessä omaohjaajaasi, jos sinulla on kysymyksiä suunnittelemiesi kesäopintojen soveltuvuudesta tutkintoosi. Selvitä etenkin opintojen hyväksilukuun liittyvät asiat, jos suoritat toisen yliopiston opintoja. 

Tietoa kesäajan opintotuesta löydät Kelan verkkosivuilta kohdasta Henkilöasiakkaat > Opiskelijat > Opintotuki > Opintotukiaika > Kesäopinnot.

Mitä mieltä olit jutusta?