Yliopisto terävöitti avoimen tieteen politiikkaansa

Avoin tiede
Vaasan yliopisto on uudistanut avoimen tieteen politiikkaansa ja periaatteitaan. Politiikka pohjautuu yliopiston uuteen strategiaan, jonka mukaan yliopisto noudattaa aina avoimen tieteen periaatteita.

– Vastuullinen avoin tiede on keskeinen osa tieteellistä toimintaamme. Avoin tiede edistää tieteellisen tiedon leviämistä ja tutkimuksen vaikuttavuutta tiedeyhteisössä ja koko yhteiskunnassa, sanoo politiikkaa valmistelleen yliopiston Avoimen tieteen ohjausryhmän puheenjohtaja, dekaani Helinä Saarela.

Avoin tiede kattaa niin tieteelliset julkaisut, tutkimusaineistot, tutkimusmenetelmät kuin tutkimuksellisen toimintakulttuurinkin. Tutkimustulosten ja -aineistojen avoin julkaiseminen lisää yliopiston tutkimuksen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.

Avoimen tieteen linjaukset näkyvät voimakkaasti Suomen kansallisissa linjauksissa.

– Suomi on valinnut avoimen tieteen linjan omaksi päälinjakseen tuodakseen esille tieteellistä toimintaamme kansainvälisesti. Toteutuksen vastuu tässä tärkeässä linjauksessa jää kuitenkin organisaatioiden vastuulle. Sen vuoksi yliopistomme kantaa tässä tärkeässä työssä kortemme kekoon, sanoo yliopiston tutkimuksen vararehtori Minna Martikainen.

Yliopistot eivät ole yksin siirtämässä tieteen toimintakulttuuria kohti avoimuutta. Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten, kirjastojen ja arkistoiden lisäksi myös tutkimuksen rahoittajat ovat ryhtyneet käyttämään yhä suurempia äänenpainoja avoimen tieteen puolesta.

– Tutkimusrahoittajat, kuten Suomen Akatemia, vaativat, että heidän rahoituksellaan rahoitettu tutkimus on avoimesti saatavilla, kertoo Saarela.

Osuva ja Open Access avoimen julkaisemisen keinoja

Vaasan yliopisto edellyttää vastedes tutkijoiltaan avointa julkaisemista aina, kun se on mahdollista. Tutkija voi rinnakkaistallentaa tieteellisen julkaisun yliopiston omaan avoimeen julkaisuarkisto Osuvaan ja julkaista Open Access -julkaisuissa. Open access -termillä tarkoitetaan tieteellistä julkaisua, joka on luettavissa verkosta ilmaiseksi ja esteettömästi. Yliopiston avoimessa Osuva-julkaisuarkistossa julkaistaan myös kaikki yliopiston väitöskirjat, lisensiaattityöt, diplomityöt ja pro gradu –tutkielmat.

Yliopiston mukaan myös hybridimallinen avoin julkaiseminen on mahdollista välivaiheen ratkaisuna kohti täysin avointa julkaisemista. Niin sanotut hybridilehdet ovat isojen kaupallisten tiedekustantajien tilausmaksullisia lehtiä, joihin voi ostaa yksittäisiä artikkeleita avoimeksi. Yliopisto kertookin varaavansa julkaisemiseen ja avoimuuteen liittyvien kustannusten kattamiseen varoja.

Varsinaisten tutkimusjulkaisujen lisäksi yliopisto kannustaa tutkijoitaan viestimään tutkimuksestaan perinteisiä kanavia laajemmin esimerkiksi ammatillisissa julkaisuissa tai sosiaalisessa mediassa. Tutkijoiden tulee myös hankkia kansainvälinen ORCID-tutkijatunniste, joka tuo näkyvyyttä ja helpottaa tutkijoiden erottamista toisistaan.

Yliopisto kannustaa tutkimusaineistojen avoimuuteen

Yliopisto kannustaa tutkijoitaan tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimeen julkaisemiseen noudattaen avoimen tieteen kansainvälisiä FAIR-periaatteita. Termi tulee sanoista Findable, Accessible, Interoperable ja Reusable eli löydettävissä, saavutettavissa, yhteensopiva ja uudelleenkäytettävä.

– Tutkimusaineistojen avaamisessa on tärkeä huomioida aineiston luottamuksellisuus, turvallisuus sekä yksityisyydensuoja ja tietoturva. Lisäksi tutkimusaineistojen mahdolliseen avaamiseen vaikuttavat myös lait, asetukset ja sopimukset, sanoo päällikkö Virpi Juppo Vaasan yliopiston tutkimuksen palveluista ja tutkijakoulusta.

Yliopisto kannustaa myös tutkimusmenetelmien avaamiseen. Aineistojen julkaisemisessa sekä pitkäaikaissäilytyksessä hyödynnetään kansallisia palveluita.

Kumppanuusajattelu ja kampusuudistus tukevat avoimuutta

Yliopisto toimii aktiivisesti kansainvälisissä ja kotimaisissa huippututkimuksen ja koulutuksen verkostoissa ja kumppanuuksissa. Yliopiston kampusuudistus tuo yhteen yliopistolaiset, yritykset ja yhteistyökumppanit. Tämä edistää yliopiston tutkimuksen infrastruktuurin avoimuutta ja siten myös avoimen tieteen toteutumista.

Yliopisto kertoo huomioivansa avoimen tieteen näkökulmat myös tutkijoiden urapolkuja rakentaessaan ja arvioidessaan tutkijoiden meritoitumista. Avoimen tieteen lisäksi yliopisto tukee ja kehittää myös oppimisen ja oppimateriaalien avoimuutta ja saavutettavuutta.

Tutkija ei joudu Vaasan yliopistossa yksin pohtimaan, miten avointa tiedettä tulisi parhaiten toteuttaa. Sekä yliopisto että tiedekirjasto Tritonia tarjoavat tutkijoille koulutusta ja tukea avoimeen tieteeseen liittyen.

– Politiikka yksin eri riitä, vaan tarvitsee hyvän toteutuksen. Olemme avoimen tieteen ohjausryhmässä parhaillaan valmistelemassa Avoimen tieteen toimenpidesuunnitelmaa. Suunnitelma sisältää aikataulun, tavoitteet, seurantakohteet sekä vastuutahot ja toteuttajat avoimen tieteen eri osa-alueille. Toimenpidesuunnitelmassa on myös konkreettisia mittareita, joilla voidaan tarkastella avoimen tieteen edistymistä Vaasan yliopistossa, kertoo Juppo.

Lisätiedot

Avoimen tieteen toimikunnan puheenjohtaja, dekaani Helinä Saarela, puh. 029 449 8507, helina.saarela@uwasa.fi
Päällikkö, Tutkimuksen palvelut ja tutkijakoulu Virpi Juppo, puh. 029 4498111, virpi.juppo@uwasa.fi
Tutkimuksen vararehtori Minna Martikainen, puh. 029 449 8611, minna.martikainen@uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?