Osuvasti avointa tiedettä – vuoden 2020 ladatuimmat julkaisut

osuva julkaisuarkisto
Vaasan yliopiston avoin julkaisuarkisto Osuva tuo avoimesti luettavaksi suurimman osan yliopiston omista julkaisuista sekä rinnakkaistallennettuja artikkeleja. Katso tästä vuoden 2020 ladatuimmat julkaisut ja väitökset.

Yliopiston avoimen Osuva-julkaisuarkiston vuoden 2020 ladatuin julkaisu oli toista vuotta peräkkäin tutkijoiden Martta Ylilaurin ja Anja Yli-Viikarin toimittama julkaisu Kohti luonnollista hyvinvointia: Näkökulmia luontoperustaisen toiminnan kehittämiseen. Julkaisu kokoaa yhteen 35 suomalaisen Green Care -tematiikasta kiinnostuneen tutkijan, kehittäjän sekä ammatillisen asiantuntijan puheenvuorot. Listan kakkossijalla oli julkisjohtamisen emeritusprofessori Ari Salmisen opetusjulkaisu Mikä kirjallisuuskatsaus? ja kolmossijalla viestinnän jatko-opiskelija Mona Khattabin ajankohtainen rinnakkaistallennettu tutkimusartikkeli TikTokista eli Synching and performing: body (re)-presentation in the short video app TikTok, joka on alun perin julkaistu akateemisessa WiderScreen-verkkojulkaisussa.

Osuvan ladatuimpien julkaisujen joukossa oli tutkimuksia, raportteja, väitöstutkimuksia ja muita opetusjulkaisuja. Ladatuimpien rinnakkaistallennettujen artikkelien joukossa oli laaja ajankohtaisten aiheiden kirjo eri tieteenaloilta. Väitöstutkimusten ladatuimpien kärkeen nousivat puolestaan etenkin johtamisen, sosiaali- ja terveyshallintotieteen ja julkisoikeuden väitökset.

Ladatuimmat julkaisut (kaikki) top 10

 1. Kohti luonnollista hyvinvointia: Näkökulmia luontoperustaisen toiminnan kehittämiseen/ toim. Ylilauri, Martta; Yli-Viikari Anja
 2. Mikä kirjallisuuskatsaus? Johdatus kirjallisuuskatsauksen tyyppeihin ja hallintotieteellisiin sovelluksiin/ Salminen, Ari
 3. Synching and performing: body (re)-presentation in the short video app TikTok / Khattab, Mona
 4. Ikkunoita henkilöstövahvuuden muutokseen/ Hakonen, Anu; Viitala, Riitta; Kääntä, Liisa
 5. Osaamisen johtaminen esimiestyössä/ Viitala Riitta
 6. From a moral consumption ethos to an apolitical consumption trend : the role of media and celebrities in structuring the rise of veganism/ Lundahl, Outi
 7. Testing for cumulative abnormal returns in event studies with the rank test/ Luoma, Terhi; Pynnönen, Seppo
 8. Quick guide for Industrial Management thesis works/ Helo, Petri; Tuomi, Ville; Kantola, Jussi; Sivula, Ari
 9. Studier i svensk språkhistoria 14/ Red. Lönnroth, Harry; Haagensen, Bodil; Kvist, Maria; Sandvad West, Kim
 10. Hyvinvoinnin toivottu tulevaisuus : tarkastelussa kompleksisuus, antisipaatio ja osallisuus/ Pernaa, Hanna-Kaisa

Ladatuimmat rinnakkaistallennetut tieteelliset artikkelit top 10

 1. Synching and performing : body (re)-presentation in the short video app TikTok  /  Khattab, Mona (2020)
 2. Using colour semiotics to explore colour meanings / Kauppinen-Räisänen, Hannele; Jauffret, Marie-Nathalie (2018)
 3. The evolution of the financial technology ecosystem : an introduction and agenda for future research on disruptive innovations in ecosystems / Palmié, Maximilian; Wincent, Joakim; Parida, Vinit; Caglar, Umur (2020)
 4. Linking Managerial Coaching and Leader-Member Exchange on Work Engagement and Performance / Tanskanen, Jussi; Mäkelä, Liisa; Viitala, Riitta (2018)
 5. Supplier development and buyer-supplier relationship strategies-a literature review / Sillanpää, Ilkka; Shahzad, Khuram; Sillanpää, Elina (2014)
 6. Structuring servitization-related research / Rabetino, Rodrigo; Harmsen, Willem; Kohtamäki, Marko; Sihvonen, Jukka (2018)
 7. The Concept of Alternative Facts / Lehtonen, Tommi (2018)
 8. Moninaisuus työelämässä ja johtamisessa - erityisherkät persoonat työssä / Ollila, Seija; Kujala, Anne (2020)
 9. Talent Management in Multinational Corporations / Björkman, Ingmar; Ehrnrooth, Mats; Mäkelä, Kristiina; Smale, Adam; Sumelius, Jennie (2017)
 10. "Enemmän tulosta vähemmällä väellä?": työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden väliset haasteet kuntasektorilla esimiesten, henkilöstöammattilaisten ja henkilöstön kokemana / Lehto, Kirsi; Viitala, Riitta (2016)

Ladatuimmat väitöskirjat top 10

 1. Osaamisen johtaminen esimiestyössä / Viitala, Riitta (2002)
 2. From a moral consumption ethos to an apolitical consumption trend: the role of media and celebrities in structuring the rise of veganism / Lundahl, Outi (2017)
 3. Hyvinvoinnin toivottu tulevaisuus: tarkastelussa kompleksisuus, antisipaatio ja osallisuus / Pernaa, Hanna-Kaisa (2020)
 4. Sijaishuoltopaikasta luvatta poistuminen ja sinne palaamatta jääminen poliisin lastensuojeluviranomaiselle antaman virka-avun näkökulmasta / Isoniemi, Sami (2019)
 5. Kynnyksen yli: julkisoikeudellinen tutkimus vanhuspalvelujen saamisen edellytyksistä / Perttola, Laura (2019)
 6. "Me ollaan kaikki samassa veneessä ja soudetaan yhdessä samaan suuntaan”: esimiesten ja henkilöstön käsityksiä hyvästä muutosjohtajuudesta / Laurila, Marianne (2017)
 7. Persoonallinen ajattelu päättelyssä ja päätöksenteossa / Alho, Tapio (2020)
 8. Transformational leadership and leading creativity / Uusi-Kakkuri, Piia (2017)
 9. Työuran merkitykselliset tapahtumat ja kasvu johtajaksi sairaalaorganisaatiossa / Vistbacka, Stiina (2019)
 10. Osaamisen strategisen johtamisen hallinta sosiaali- ja terveysalan julkisissa ja yksityisissä palveluorganisaatioissa: johtamisosaamisen ulottuvuudet työnohjauksellisena näkökulmana / Ollila, Seija (2006)

Vaasan yliopiston julkaisuarkisto Osuva otettiin käyttöön vuonna 2018, jolloin arkistoon tallennettiin yliopiston julkaisusarjojen julkaisuja ja rinnakkaistallenteita. Vuoden 2019 elokuussa käyttö laajeni siten, että myös opiskelijoiden pro gradu -työt tallennetaan Osuvaan. Tutustu Osuvan kaikkiin julkaisuihin täällä.

Vaasan yliopisto edistää avoimen tieteen tekemistä. Yliopiston julkaisu- ja datapolitiikka tukee tieteellisen tutkimustiedon leviämistä tiedeyhteisössä ja koko yhteiskunnassa. Lue lisää avoimesta tieteestä Vaasan yliopistossa.

Mitä mieltä olit jutusta?