Virtuaalinen todellisuus voi parantaa tapaturmien ehkäisyä teollisuudessa

Image
Teollisuusyritysten tulisi ottaa 3D-mallinnus ja virtuaalinen todellisuus (VR) osaksi työturvallisuusjohtamista. Tämä auttaisi yrityksiä tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisyssä, ilmenee Ebo Kwegyir-Affulin tuotantotalouden väitöstutkimuksesta.

VR-teknologian avulla voidaan tehdä virtuaalinen kopio mistä tahansa tuotantolaitoksesta, tilanteesta ja prosessista arviointia tai koulutusta varten. Tehokkaasti käytettynä VR voi vähentää yritysten toiminnan riskejä opettamalla käyttäjille parempia toimintatapoja sekä vahvistamalla vaaratilanteiden tunnistamista ohjeiden avulla.

– Tällaiset ominaisuudet ovat elintärkeitä tapaturmien ehkäisemiseksi, sillä perinteiset teollisuuden työturvallisuuden koulutusmenetelmät ovat olleet usein yksitoikkoisia ja pitkästyttäviä. Niissä ei ole ollut riittävästi vuorovaikutteisuutta oppimisen ja muistamisen edistämiseksi. Nykyinen työntekijäsukupolvi on tottunut peleihin, laitteisiin ja ohjelmiin. Oppiminen näiden avulla on heille mieluisampaa, sanoo Ebo Kwegyir-Afful, joka väittelee Vaasan yliopistossa perjantaina 28. lokakuuta.

Ebo Kwegyir-Afful perustaa väitteensä vuosina 2017–2022 tehtyjen tutkimusten tuloksiin. Vaasan yliopiston, Vaasan ammattikorkeakoulun ja Novian yhteisessä Technobothnia-tutkimuskeskuksessa tehdyissä tutkimuksissa haluttiin havainnollistaa VR-teknologian potentiaalia tapaturmien ennaltaehkäisyssä tuotantoprosessien ja kunnossapidon aikana laitoksen konseptointivaiheessa. Tutkimuksissa hyödynnettiin kahta 3D-mallia: litiumioniakkuja valmistavaa tehdasta ja kaasuvoimalaa.

Saatujen tulosten mukaan VR voi tehostaa työturvallisuuskoulutusta, vaarojen tunnistamista ja riskinarviointia (HIRA) sekä hätätilanteiden valmiusmenettelyjä ja toimintasuunnitelmia (EPR) koskevia aloitteita, jotka ovat Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen standardin (ISO 45001: 2018) mukaan työtapaturmien ehkäisyn kolme keskeistä osa-aluetta.

– Virtuaalitodellisuutta hyödyntämällä yritykset voivat parantaa turvallisuuttaan muuttamalla turvallisuuskoulutusta, vaaratilanteiden tunnistamista ja riskinarviointia sekä hätätilanteisiin varautumista ja reagointia vuorovaikutteisemmiksi ja osallistavammiksi, jolloin koko organisaation turvallisuusjohtamisjärjestelmästä tulee tehokkaampi, sanoo Kwegyir-Afful väitöstutkimuksensa perusteella.

Väitöstilaisuus

KTM Ebo Kwegyir-Affulin tuotantotalouden alaan kuuluva väitöstutkimus ”Simulation-Based Countermeasures Towards Accident Prevention: Virtual Reality Utilization in Industrial Processes and Activities” tarkastetaan perjantaina 28.10.2022 klo 12 Vaasan yliopiston Kurtén-auditoriossa.

Väitöstilaisuutta on mahdollista seurata myös etäyhteyden kautta (Zoom, salasana: 379145)

Vastaväittäjinä tilaisuudessa toimivat professori Jouni Kivistö-Rahnasto (Tampereen yliopisto) sekä dosentti, TkT Arto Reiman (Oulun yliopisto) ja kustoksena professori Jussi Kantola.

Väitöskirja

Kwegyir-Afful, Ebo (2022)Simulation-Based Countermeasures Towards Accident Prevention: Virtual Reality Utilization in Industrial Processes and Activities. Acta Wasaensia 492. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.

Väitöskirja (pdf) on saatavilla julkaisuarkisto Osuvassa.

Lisätiedot

Ebo Kwegyir-Afful, puh.  040 157 7970, sähköposti: ekwegyir(@)uwasa.fi

Ebo Kwegyir-Afful asuu Vaasassa. Hän on suorittanut insinöörin tutkinnon Vaasan ammattikorkeakoulussa (VAMK) ja kauppatieteiden maisterin tutkinnon Vaasan yliopistossa. Hän on syntynyt vuonna 1970 Ghanassa.

Mitä mieltä olit jutusta?