Vastuullinen ylellisyyskuluttaminen nuorten aikuisten keskuudessa -kysely

Uutisen oletuskuva

Arvoisa vastaanottaja, teen Vaasan yliopistossa markkinoinnin johtamisen pro gradu -tutkielmaa.

Tutkimukseni tarkoituksena on ymmärtää nuorten aikuisten ajatuksia luksuksen kuluttamisesta. Tarkastelun kohteena ovat myös nuorten aikuisten asenteet ja arvomaailmat luksuskuluttamisen ja vastuullisuuden risteymäkohdissa.

Tutkielmani empiiristä osiota varten ystävällisesti pyydän apuasi tämän kyselyn vastausten merkeissä. Kyselyyn pyydetään vastaajiksi nuoria aikuisia ikähaarukassa 21–35 vuotta.

Kyselyyn huolellisesti vastaamiseen kuluu noin 10 minuuttia. Jokainen vastaus on arvokas ja tärkeä tilastollisen vertailtavuuden ja täten myös tutkimuksen onnistumisen kannalta. Vastaamalla tähän kyselyyn autat osaltasi Vaasan yliopiston tutkimustyötä yhteiskunnallisesti tärkeän asian parissa.

Tutkimustuloksia käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja anonyymisti Vaasan yliopiston tietosuojaselosteen mukaisesti. Pro gradu -tutkielman ohjaajana toimii yliopistonlehtori Minna-Maarit Jaskari. Kyselyllä on Vaasan yliopiston myöntämä tutkimuslupa.


Ystävällisesti pyydän sinua vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mutta kuitenkin viimeistään 11.12.2022

LINKKI KYSELYYN  

Suuri kiitos vastauksestasi jo etukäteen!

Mikäli sinulle heräsi tutkimuksesta kysymyksiä tai haluat tarkentavia tietoja, olethan yhteydessä minuun.

Ystävällisin terveisin,  
Kasperiina Kuurma 
kasperiina.kuurma(at)student.uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?