Väitös: Suomen energiamurroskeskustelua hallitsevat jatkuvasta talouskasvusta kumpuavat myytit

Petra Berg, kuva Riikka Kalmi
Suomalaisessa energiamarkkinointijärjestelmässä jalansijaa pitävät kilpailun, hierarkian ja jatkuvan talouskasvun uskomukset sekä niistä ammentavat ajatusmallit, ilmenee Petra Bergin Vaasan yliopiston markkinoinnin alan väitöstutkimuksesta.

– Ajatusmallimme kulkevat totuttua polkua ja ovat juurtuneet vallitsevaan yhteiskunnalliseen maailmankuvaan. Kestävän kehityksen mukaisen energiamurroksen toteutumiseksi tarvittaisiin kuitenkin uudenlaista ajattelua, jolle ei tällä hetkellä tehdä tilaa yleisissä keskusteluissa ja jota pidetään jopa vähän hölmönä, sanoo perjantaina 23. huhtikuuta väittelevä Petra Berg.

Berg on väitöskirjassaan tutkinut energiaan liittyviä uskomuksia, ajatusmalleja ja ideologioita diskurssianalyysin keinoin. Hän paljastaa, miten nämä mallit ilmenevät kollektiivisina myytteinä suomalaisella energia-agoralla.  

Bergin kehittämä viitekehys, eli energia-agora, viittaa antiikin ajan toriin, jossa puitiin ennen kaikki yhteiskunnalliset asiat. Energia-agoralla toimijat kohtaavat eri rooleissaan ja pyrkivät vaikuttamaan toistensa ajatteluun. Viitekehyksessä asiaa tarkastellaankin systeemisestä näkökulmasta, jossa ovat mukana eri yhteiskunnan tasot päättäjistä yrityksiin ja kansalaisiin.

– Energiamurrosta hallitsevat erilaiset polkuriippuvuudet. Tutkimuksessani tarkastellaan, miten niitä ylläpitävät ajatusmallit ovat juurtuneet kulttuurisidonnaisiin syviin uskomuksiin, jotka taas ammentavat voimansa ajattomista mytologioista, Berg kertoo.

Energiatodellisuudet ja myyttiset juonet

Suomen agoralta löytyy kolme energiatodellisuutta: perinteinen malli, murrosmalli ja ilmastohätätilamalli. Energiatodellisuudet taistelevat vallasta noudattamalla erilaisia myyttisiä juonia. Näitä ovat energiamenneisyyttä romantisoiva Kivenkova, tulevaisuudelle maltillisesti avoin Isoveli, teknologiauskoinen Älykäs ja Joustava, murrosvisioita pilkkaava Ruraali Resilienssi ja ihmiskunnan tuhoa pelkäävä Globaali Kylä.

Eri tasojen puhujat toistavat samoja myyttejä. Myytit taas juontavat juurensa yhteisiin syviin uskomuksiin todellisuutemme rakentumisesta. Tutkimuksen havaintojen mukaan myytit muokkaavat energiamarkkinointijärjestelmää. Suomen torilla määräävät ne, joiden myytit ammentavat kilpailun, hierarkian ja jatkuvan talouskasvun hallitsevasta maailmankatsomuksesta.

Väitöskirja tarjoaakin oivalluksia ja työkaluja päätöksentekijöiden ja murrosjohtajien tukemiseen paljastamalla hallitsevia myyttejä ja niiden maailmankuvallisia juuria.

– Päättäjien, yritysten, murrosjohtajien on oltava tietoisia, mitkä nämä ajatusvinoumat ja omat sokeat pisteet ovat ja mikä ylläpitää kestämätöntä polkuriippuvuutta. Murroksen johtaminen vaatii joustavaa ajattelukykyä, jossa on ymmärrettävä, mihin uskomuksiin oma maailmankuva perustuu, sanoo Berg.

Maapallo lämpenee, ympäristö saastuu ja luonnon monimuotoisuus vähenee. Ratkaisuja siis tarvitaan. Berg on huomannut, että yhteiskunnassa puhutaan kyllä paljon kestävyydestä, mutta silti ajatellaan edelleen vanhalla tavalla.

– Kestävää murrosta estävistä ajattelumalleista on haastavaa irtautua, koska olemme syntyneet osaksi vallitsevaa, nykymuotoisen talouskasvun todellisuutta. Tukemalla ajattelun monimuotoisuutta ja luomalla tilaa tuntemattomalle on kuitenkin mahdollisuus murtaa tämän hetkisiä vallitsevia ajatusmalleja.

Bergin väitöskirja koostuu yhdestä empiirisestä luvusta ja kahdesta empiirisestä esseestä. Esseissä on käytetty laadullista diskurssianalyysimenetelmää. Kyseessä on raakadata, joihin on kirjattu ja litteroitu erilaisia ​​energiaan liittyviä tapahtumia ja keskusteluja Suomessa. Kolmessa erillisessä tutkimustapauksessa on erilaiset näkökulmat toimijoiden eri roolien mukaan, kuluttajat (mikrotaso), yritykset (mesotaso) ja hallinto(makrotaso).

Väitöskirja

Petra Berg (2021) Power of Myths in Energy Transition: Unveiling Timeless Mythologies in Finnish Energy Agora. Acta Wasaensia 458. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.

Julkaisun pdf: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-949-5

Väitöstilaisuus

KTM Petra Bergin markkinoinnin alaan kuuluva väitöstutkimus “Power of Marketplace Myths in Energy Transition: Unveiling Timeless Mythologies in Finnish Energy Agora” tarkastetaan perjantaina 23.4.2021 klo 12.00 Vaasan yliopistossa. Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteyden kautta 

https://uwasa.zoom.us/j/66834523772?pwd=ajlBNmp6OEZSbnZGWFk4MHcvNzZvZz09
Password: 216929

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii apulaisprofessori Pia Polsa (Hanken Svenska handelshögskolan) ja kustoksena professori Pirjo Laaksonen (Vaasan yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Lisätiedot

Petra Berg, puh. 029 449 8600, sähköposti: petra.berg (@) uwasa.fi

Petra Berg on syntynyt Vaasassa vuonna 1977. Hänellä on kauppatieteiden maisterin tutkinto Vaasan yliopistosta ja matkailuhallinnon tutkinto Hanken Svenska Handelshögskolanista. Lisäksi hänellä on todistus matkailuhallinnon koulutuksesta Napierin yliopistosta Skotlannin Edinburghista. Berg on työskennellyt projektitutkijana Vaasan yliopistossa. Aiemmin urallaan hän on toiminut turismin parissa ja hotelli- ja ravintola-alalla Ranskassa, Kreikassa, Itävallassa ja Espanjassa.

Image
KTM Petra Berg väittelee Vaasan yliopistossa perjantaina 23. huhtikuuta 2021. Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteydellä.
Mitä mieltä olit jutusta?