Väitös: Liiketoimintatieto voi toimia strategian esiasteena

Yassine Talaoui
Liiketoimintatiedon hallinnalla (Business Intelligence, BI) ja analytiikalla on keskeinen rooli strategiatyössä. Liiketoimintatieto ei kuitenkaan ole vain strategian rekvisiittaa tai sitä täydentävää tietomassaa, vaan se voi yhdessä uusien algoritmien ja laskennallisten mallien tuottamien ennusteiden kanssa toimia jopa strategian liikkeellepanevana voimana tai "priimusmoottorina", käy ilmi Yassine Talaouin Vaasan yliopistossa tekemästä väitöskirjasta.

Liiketoimintatiedon keräämistä, hallintaa ja analysointia tarvitaan, jotta yritykset voivat pysyä kilpailukykyisinä ja ymmärtää työntekijöidensä käyttäytymistä.

Isoista tietomääristä ei ole yrityksille juuri mitään hyötyä, ellei teratavuja dataa yhdistetä ja analysoida pidemmällä aikavälillä. Datasta paljastuvia kehityssuuntia voidaan verrata ja suhteuttaa toisiinsa digitaalisten jalanjälkien luomiseksi. Tämä puolestaan edellyttää matemaattisten mallien ja esitysten luomista niin organisaation sisäisestä kuin kilpailijoitakin koskevasta liiketoimintatiedosta, sanoo Vaasan yliopistossa 11. toukokuuta väittelevä Yassine Talaoui.

Talaouin strategista johtamisen alaan kuuluva väitöskirja tarkastelee kriittisesti liiketoimintatiedon hallinnan ja strategian välistä suhdetta. Tutkimuksen mukaan tieteellisten tekstien oletukset, tarkastelut ja tarinat eivät riittävästi huomioi liiketoimintatiedon hallinnan luonnetta ja merkitystä strategiatyössä.

Väitöstutkimus auttaa johtajia ymmärtämään liiketoimintatiedon hallinnan luonnetta ja kehittyneiden teknologioiden roolia strategioiden syntymisessä.

Tulokset osoittavat, että yritykset, jotka investoivat liiketoimintatiedon hallintaan ja analytiikkaan, voivat kehittää tehokkaita palautekehiä organisaation eri yksiköiden välillä tiedon siirtoa ja hyödyntämistä varten. Yritykset voivat myös luoda tietopankkia organisaation verkostoista, toimintamalleista, rutiineista ja kyvykkyyksistä. Ne voivat luottaa siihen, että strategia alkaa emergentisti kehkeytyä, eli ikään kuin vain ilmaantua strategiaa toteutettaessa.

Tällaiset yritykset kykenevät arvioimaan tiettyjä toimintamalleja koskevia olettamuksiaan ja tekemään rationaalisia ennusteita ja strategisia päätöksiä tulevaisuudesta, Talaoui sanoo.

Tutkimuksen mukaan johtajien tulisi pohtia, miten ennusteet voidaan sisällyttää päätöksentekoon ja organisaation strategiseen toimintaan.

Toinen kysymys, jota johtajien on tämän jälkeen tarkasteltava, on se, miten he julkistavat ennusteet organisaationsa yksiköille. Tämä voi olla haastavaa, erityisesti käyttäytymistä ja rutiineja koskevien ennusteiden ja niihin liittyvien valintojen vaikutusten osalta.

Väitöstilaisuus

KTM Yassine Talaouin väitöstutkimus “Business Intelligence (BI) as Simulacra—A radical reflexive look at the BI & analytics sustenance of strategy work” tarkastetaan keskiviikkona 11.5.2022 klo 17 Vaasan yliopistossa (T306).

Väitöstilaisuuden seuraaminen on mahdollista myös etäyhteyden kautta: https://uwasa.zoom.us/j/61859579962?pwd=K0IvaTVkY1dXRmFlTVlobTU4N2RhUT09Password: 166225

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori David Boje (Aalborg University) ja kustoksena professori Marko Kohtamäki.

Väitöskirja

Talaoui, Yassine (2022) Business Intelligence (BI) as Simulacra – A radical reflexive look at the BI & analytics sustenance of strategy work. Acta Wasaensia 486. Doctoral dissertation. University of Vaasa.

Julkaisun pdf: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-395-022-1

Lisätiedot

Yassine Talaoui, puh. +358 29 449 8696, Yassine.talaoui (@) uwasa.fi

Yassine Talaoui työskentelee strategisen johtamisen tutkijana Vaasan yliopistossa. Hänen tutkimuskohteensa keskittyvät aineellisuuden, teknologian ja strategiatutkimuksen sekä johtamis- ja organisaatiotutkimuksen välisten suhteiden hahmottamiseen.  Ennen akateemista uraansa Yassine on työskennellyt viisi vuotta strategiakonsulttina yksityisellä ja julkisella sektorilla Yhdysvalloissa ja Marokossa. Hänellä on kauppatieteiden maisterin tutkinto Vaasan yliopistosta, MBA-tutkinto Devos Graduate School of Managementista (MI, USA) ja BBA-tutkinto Paris School of Businessista (Ranska).

Image
Yassine Talaoui. Kuva: Riikka Kalmi / Vaasan yliopisto

Mitä mieltä olit jutusta?