Vaasan yliopisto ja Vaasan ammattikorkeakoulu kehittävät verkkopohjaisen koulutusohjelman tekoälyn hyödyntämiseen liiketoiminnassa

Image
Tekoälyn käyttö lisääntyy nopeasti sen monipuolisten käyttömahdollisuuksien ansiosta. Vaasan ammattikorkeakoulun ja Vaasan yliopiston yhteisessä hankkeessa kehitetään verkkopohjainen koulutusohjelma, jonka avulla yritykset voivat hyödyntää tekoälyä omassa toiminnassaan. Hankkeen lähtökohtana ovat Vaasan seudun yritysten osaamistarpeet.

Tekoälyn (AI) nähdään mullistavan yritysten liiketoimintaa nopealla tahdilla. Tekoäly tarjoaa monia mahdollisuuksia, kuten automatisoi rutiinitehtäviä, tehostaa päätöksentekoa analysoimalla suuria datamääriä, parantaa asiakaskokemusta henkilökohtaisemmalla palvelulla sekä avaa ovia innovaatioille ja uusille liiketoimintamalleille. Yrityksillä onkin tarve tunnistaa tekoälyn sovelluskohteita omassa liiketoiminnassaan.

– Yritysten tarpeita kartoittavissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että yritykset kaipaavat ymmärrystä ja konkreettisia esimerkkejä tekoälyn tarjoamista mahdollisuuksista, AI2Business-hankkeen projektipäällikkö Sanna Peltonen Vaasan ammattikorkeakoulun Muotoilukeskus MUOVAsta kertoo.

Tekoälyn sovelluskohteita löytyy niin yrityksen sisäisistä prosesseista, asiakasrajapinnasta kuin vaikkapa laitteiden käytön myötä kertyneen datan hyödyntämisestä. Tekoälyn hyödyntäminen edellyttääkin ennen kaikkea pohdintaa sitä, mitä liiketoiminnan ongelmaa sillä halutaan ratkaista.

Esimerkkejä tekoälyn sovelluskohteista

AI2Business | Tekoälystä kestävää liiketoimintaa -hankkeessa kehitetään verkkopohjainen koulutusohjelma vahvistamaan tekoälyn hyödyntämisen osaamista. Kaikille avoin koulutusohjelma kehitetään vastaamaan erityisesti Pohjanmaan alueen yritysten työntekijöiden ja johtajien tarpeisiin.

– Tekoälyn kehittyminen luo kiihtyvällä tahdilla uusia mahdollisuuksia yrityksille ja muille organisaatioille. On tärkeätä löytää keinoja, joilla tekoälyn hyödyntämiseen liittyvää osaamista voidaan kehittää. Hankkeen avulla voidaan luoda pohjaa uusien tekoälysovellusten tunnistamiselle ja käyttöönotolle yritysten liiketoimintaa tukevalla tavalla. Olennaista on sovellusten kokeilu, kehittäminen ja käyttöönotto sekä näiden asioiden tekeminen siten, että kyetään luomaan uutta liiketoimintaa tekoälypohjaisten tuotteiden ja palveluiden kautta, kuvailee Marko Kohtamäki Vaasan yliopiston johtamisen yksiköstä.

Vaikka tekoälystä puhutaan nykyään paljon, saattaa teknologian soveltaminen käytäntöön tuntua vaikeasti lähestyttävältä.

– AI2Business -hankkeessa toteutettavassa koulutusmateriaalissa tekoälyä lähestytäänkin siksi yrityslähtöisten esimerkkien kautta ja pyritään palastelemaan tekoälypohjainen ratkaisukehitys ymmärrettäviin kokonaisuuksiin, toteaa Jani Boutellier Vaasan yliopiston tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksiköstä.

Yhteistyöllä kohti tulevaisuutta

Koulutusohjelman lisäksi hankkeessa kootaan monialainen tekoälyosaamisverkosto, joka tuo yhteen alueen asiantuntijat, tutkijat ja kehittäjät. Verkosto tarjoaa foorumin tekoälyyn liittyvän tiedon ja kokemusten vaihdolle. Tämä edistää toimijoiden yhteistä oppimista ja kehitystä.

– Osaamisverkostossa voidaan jakaa tietoa tekoälyn soveltamisen käytännöistä, haasteista ja mahdollisuuksista sekä koota tietoa yritysten tekoälyyn liittyvistä tarpeista. Tavoitteena on rakentaa pitkäjänteistä yhteistyötä tekoälyyn liittyvän osaamisen ympärille, mikä jatkuu myös AI2Business-hankkeen päätyttyä, Kohtamäki kertoo.

AI2Business on Euroopan Unionin osarahoittama ryhmähanke, jota toteuttavat Vaasan ammattikorkeakoulun Muotoilukeskus MUOVA ja Vaasan yliopisto.

Mitä mieltä olit jutusta?