Tutkimuksessa havaittiin arpapelityyppistä toimintaa kryptovaluuttamarkkinoilla

Kryptovaluutta kuva Pexels Alesia Kozik
Vaasan yliopiston ja Jyväskylän yliopiston tuore tutkimus osoittaa, että spekulaatio ja arpapelityyppinen käyttäytyminen ovat perustavia tekijöitä kryptovaluuttojen hinnoittelussa. Spekulaatio voi selittää valtavan kasvun kryptovaluuttojen markkina-arvoissa.

Tällä hetkellä lanseerattuja kryptovaluuttoja on yli 8 000. Toisin kuin osakkeiden kaltaisten perinteisten sijoituskohteiden yhteydessä, tutkimukset ovat osoittaneet, että kryptovaluuttoihin kohdistuviin sijoituksiin liittyy huomattavasti lisääntynyt epävarmuus. Kryptovaluutta Bitcoinin hinta nousi 7 200 Yhdysvaltain dollarista 29 374 Yhdysvaltain dollariin ajanjaksolla 1.1.2020–1.1.2021. Se vastaa yli 300 prosentin tuottoa vuodessa.

On mielenkiintoista, että kryptovaluuttojen raju hinnannousu ilmenee aikana, jolloin perinteisten valuuttamarkkinoiden epävarmuus on lisääntynyt eri maiden hallitusten käyttäessä valtavia rahasummia romahdusvaarassa olevien talouksien tukemiseen maailmanlaajuisen koronakriisin vuoksi. Herää kysymys kryptovaluuttojen hinnoittelun taustalla olevista tekijöistä.

Tutkijatohtori Klaus Grobys Vaasan yliopistosta ja professori Juha Junttila Jyväskylän yliopistosta ovat hiljattain julkaisseet tunnetussa Journal of International Financial Markets, Institutions and Money -lehdessä tutkimusartikkelin, jossa tarkastellaan tätä ajankohtaista aihetta.

Grobys ja Junttila tutkivat spekulatiivisen käyttäytymisen roolia kryptovaluuttamarkkinoilla eli arpapelien tapaista (lottery-like) kysyntää. Tutkimuksessa tehtiin 20 kryptovaluutan osalta analyysi niin kutsutusta MAX-vaikutuksesta, jossa edeltävän ajanjakson äärimmäisen suuret tuotot kuvaavat arpapelituloksen tapaista voittomahdollisuutta myös lähitulevaisuudessa. Kyseisillä kryptovaluutoilla oli suurimmat markkina-arvot. Tarkasteluajanjakso oli tammikuusta 2016 joulukuuhun 2019.

Tutkimuksen tuloksista ilmenee, että niiden kryptovaluuttojen salkku, joilla oli alin päivittäinen tuotto salkun kokoamista edeltävällä viikolla, tuottaa keskimäärin huomattavasti enemmän tuottoja kuin niiden kryptovaluuttojen salkku, joilla oli korkein päivittäinen tuotto salkun kokoamista edeltävällä viikolla, eli ns. MAX-vaikutus on negatiivinen. On kuitenkin tärkeää huomata, että tämä aikaisemmin osakemarkkinoiltakin löydetty tulos perustuu portfolioanalyysin periaatteisiin.

Tekijät ehdottavat uutta tilastollista menetelmää tuottojakauman riskin laskentaa varten. Siinä oikaistaan tuotot Blocks bootstraps -menetelmän pohjalta käyttämällä eri lohkopituuksia. Tutkijat osoittavat, että heidän uudella tilastollisella menetelmällään on etuja. Menetelmä varmistaa, että tuottojakauman ensimmäisen tai toisen momentin sisältämä havaitsematon informaatio saadaan talteen ja hyödynnettyä, ja että tuottojakauman kaikki relevantti informaatio on käytössä allokaatiopäätöstä tehtäessä. 

Lisäksi tekijät tutkivat mallin perusteella laskettavia siirtymätodennäköisyyksiä, joilla määritetään, miten todennäköisesti yksittäinen kryptovaluutta tuottaisi äärimmäisen tuoton myös salkun kokoamista seuraavalla ajanjaksolla. Löydökset osoittavat, että aikaisemmin äärimmäisen positiivisia tai negatiivisia tuottoja tuottaneet kryptovaluutat tuottavat aivan lähitulevaisuudessa todennäköisesti myös äärimmäisen positiivisia tai negatiivisia tuottoja. Tämä puolestaan viittaa siihen, että sijoittajien odotukset ovat ilmeisesti rationaalisia, eli perustuvat aikaisempaan informaatioon tuotoista hyvin lyhyellä aikavälillä.

"Arpapelityyppinen käyttäytyminen voi selittää osan rakettimaisesta hinnannoususta"

Krobysin ja Junttilan mukaan heidän löydöksensä ovat kiinnostavia myös teoreettiselta kannalta, koska niiden perusteella sijoittajien käyttäytymismekanismit, joita havaitaan osakemarkkinoilla, esiityvät myös digitaalisilla rahoitusmarkkinoilla.

– Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että lyhytaikaisten tuottojen keskiarvoon palautuminen ja palautumisen nopeus hinnoitellaan myös kryptovaluuttojen poikkileikkausaineistossa. Toinen tuore tutkimussuunta on osoittanut, että 50 prosenttia Bitcoin-liikevaihdosta liittyy rikolliseen toimintaan. Tutkimuksemme osoittaa ensimmäisenä, että arpapelikäyttäytyminen on myös tärkeä tekijä kryptovaluuttojen hinnoittelussa, sanoo tutkijatohtori Klaus Grobys.

– Arpapelityyppinen käyttäytyminen voi itse asiassa selittää osan rakettimaisesta arvonnoususta kryptovaluuttamarkkinoiden joillakin segmenteillä, toteaa professori Juha Junttila.

Junttilan mukaan hyvä esimerkki tällaisesta käyttäytymisestä on Wallstreetbets-foorumi, joka on sosiaalisen median Reddit-sivuston kanava. Siellä yksittäisiin osakkeisiin sijoittavien piensijoittajien määrä ja sijoitusten äkillinen nousu on aiheuttanut näiden osakkeiden valtavan arvonnousun, ja hinnoittelun perustekijät – kuten kyseessä olevan yrityksen odotettavissa oleva tulos ja voitonjakokyky – ovat menettäneet roolinsa hinnoittelukäyttäytymisessä ainakin lyhyellä aikavälillä.

– Kryptovaluuttamarkkinoilla tällaista käyttäytymistä on todella havaittu, joten MAX-käyttäytyminen kryptovaluuttamarkkinoilla voi myös heijastaa tällaista toimintaa mikrosijoittajatasolla. On selvää, että saamamme tulokset vaativat paljon enemmän tarkastelua lähitulevaisuudessa, korostaa Junttila.

Lisätiedot

Klaus Grobys, Vaasan yliopisto, kgrobys(@)uwasa.fi, puh. +358 40 631 7042
Juha Junttila, Jyväskylän yliopisto, juha-pekka.j-p.junttila (@) jyu.fi

Tutkimusartikkeli

Grobys, K., J.-P. Junttila. Speculation and Lottery-Like Demand in Cryptocurrency Markets (Spekulaatio ja arpapelityyppinen kysyntä kryptovaluuttamarkkinoilla), Journal of International Financial Markets, Institutions and Money. (tulossa)

DOI: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1042443121000081

Lue myös

Vaasan yliopisto 11.2.2021: Tutkimus osoittaa, miten kyberhyökkäykset vaikuttavat Bitcoin-markkinoiden epävarmuuteen

Mitä mieltä olit jutusta?