Tutkijat ja yritykset hakevat ratkaisuja kuluttajapakkausten uudelleenkäyttöön

Plastic Bottles Mali Maeder Pexels.com
Lisääntyneestä kierrätyksestä huolimatta pakkausmateriaaleja päätyy edelleen luvattoman paljon luontoon. Vaasan yliopisto, VTT ja joukko yrityksiä etsivät uudessa tutkimushankkeessa ratkaisua roskaantumisongelmaan pakkausten uudelleenkäytön näkökulmasta. Tavoitteena on, että pakkaus ei missään vaiheessa elinkaartaan muutu hyödyntämättömäksi jätteeksi, vaan että sen arvo säilyy käyttökerrasta toiseen.

Hankkeessa kartoitetaan erilaisia tapoja toteuttaa pakkausten uudelleenkäyttöä sekä tuotetaan puolueetonta tutkimustietoa uudelleenkäytön mahdollisista hyödyistä ja haitoista. Tutkimusmielessä pakkausten uudelleenkäyttö on haastava teema, joka vaatii poikkitieteellisen lähestymistavan.

4everPack-hanke rakentuu yritysten kanssa yhteistyössä kehitettävien ratkaisujen ympärille. Ratkaisuja etsitään uusista liiketoimintamalleista, pakkausmateriaaleista, pakkausten seurannasta ja digitaalisista työkaluista sekä logististen mallien kehittämisestä. 

– Hankkeen tavoitteena on tuottaa sellaista tutkimustietoa, jota hyödyntäen suomalaiset yritykset voivat toimia edelläkävijöinä pakkausten uudelleenkäytön markkinassa. Tämän takia hankkeessa kartoitetaan uusia liiketoimintamalleja, ja niiden soveltuvuutta erilaisissa toimintaympäristöissä kuin myös laajasti eurooppalaisten kuluttajien näkemyksiä ja kiinnostusta pakkausten uudelleenkäyttöön, sanoo Vaasan yliopiston markkinoinnin professori Hannu Makkonen.

Makkosen mukaan hankkeen ehdoton vahvuus on poikkitieteellisyys sekä arvoketjun läpileikkaava yrityskonsortio. Business Finlandin rahoittamassa hankkeessa onkin mukana laaja joukko yrityksiä ja organisaatioita, jotka ovat kiinnostuneita ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan uudelleenkäytettävien pakkausten ratkaisuja: Berner, Borealis, Brightplus, Helsinki, HUS, Kamupak, Kesko, Kiilto, Kotipizza, Metsä Board, Nordic ID, SOK, Tomra sekä UpCode.

­– Kestävä kehitys on yksi ilmiölähtöisen ja monitieteisen tutkimuksemme painopisteistä. Vaasan yliopisto nähdään kyvykkäänä tutkimus- ja yhteistyökumppanina, joka tuo tutkimuksellista lisäarvoa uusia kestäviä liiketoiminta-avauksia kehitettäessä. Tässä hankkeessa pureudumme pakkausten uudelleenkäyttöön liittyvien uskomusten ja asenteiden lisäksi myös markkinoitujen tuotteiden valintakäyttäytymiseen ja aistinvaraiseen kokemiseen, sanoo Vaasan yliopiston kuluttajakäyttäytymisen professori Harri Luomala.

Uudelleenkäyttö tekemässä paluuta

Pakkausten uudelleenkäyttö ei ole ilmiönä uusi. Uudelleenkäyttö on kuitenkin tekemässä paluuta yhtenä mahdollisena vaihtoehtona pakkaamisen ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Voidaan jopa puhua uudelleenkäytön tuomisesta nykyaikaan. 

– Vain joitakin vuosia sitten myös Suomessa valtaosa virvoitusjuomista liikkui uudelleenkäytettävissä pulloissa. Uskomme, että erilaisten mobiiliapplikaatioiden ja pakkausten seurannan mahdollistavien yksilöintitietojen ansiosta uudelleenkäyttöä voitaisiin tehdä huomattavasti aiempaa turvallisemmin ja tehokkaammin – vähentäen neitseellisten materiaalien tarvetta, mutta myös optimoiden arvoketjun toimintaa, varastoja ja logistiikkaa, hankkeen projektipäällikkö Jussi Lahtinen VTT:ltä sanoo.

– Uudet ratkaisut pakkaamisen järjestämiseksi ovat myös osa vihreää siirtymää; niissä yhdistyy ilmastonmuutoksen hillintä vähentämällä esimerkiksi ruokahävikkiä ja ympäristön roskaantumisen vähentäminen systeemisillä ratkaisuilla. Digitaalisuus avaa täysin uusia mahdollisuuksia pakkausten kestävään kehitykseen, kertoo hankkeen johtaja, tutkimusprofessori Ali Harlin VTT:ltä.

Lisätietoa

Hannu Makkonen, Vaasan yliopisto, hannu.makkonen@uwasa.fi, +358 50 523 0744
Harri Luomala, Vaasan yliopisto, harri.luomala@uwasa.fi, +358 29 029 449 8461
Jussi Lahtinen, VTT, jussi.h.lahtinen@vtt.fi, +358 40 673 8083
Ali Harlin, VTT, ali.harlin@vtt.fi, +358 40 533 2179

 

Mitä mieltä olit jutusta?