Tutkija Jyri Paasonen selvitti vankiloiden turvallisuutta: johtamisessa ja käytänteissä on parannettavaa

Vaasan vankila, kuva Timo, Flickr.com CC
Vaasan yliopiston tutkijan, oikeustieteen tohtori Jyri Paasosen toteuttama turvallisuusselvitys Rikosseuraamuslaitokselle osoittaa, että turvallisuusjohtamisessa ja vankiloiden käytänteissä on kehitettävää ja vastuunjako on epäselvä.

Rikosseuraamuslaitoksen teettämässä turvallisuuden ja valvontatyön ulkoisessa arvioinnissa selvitettiin vankiloiden valvontatyön nykytilanne, haasteet, riskit ja toimivat käytännöt, sekä laadittiin suositukset turvallisuuden ja valvontatyön kehittämiseksi. Arviointityö toteutettiin hyvin monipuolisen aineiston ja useamman menetelmän avulla tammi-maaliskuussa 2021. Arviointityön suoritti Rikosseuraamuslaitoksen toimeksiannosta Vaasan yliopiston tutkija Jyri Paasonen, jolla on monipuolinen työkokemus turvallisuusalalta.

Arvioinnissa keskityttiin valvonnan päivittäiseen työhön osastoilla, ulkoilussa, valvomoissa, sisäisissä vankisiirroissa ja kuljetuksissa. Lisäksi selvitettiin tarkastus- ja turvallisuustoiminnan tilanne, sekä kykyä vaativien tilanteiden hoitamisessa. Lisäksi selvitettiin päätöksentekijöiden välistä tiedonkulkua vankiloissa, ja sitä miten vankeuden täytäntöönpanon tavoitteita toteutetaan valvontatyössä.

– Tämä oli erittäin mielenkiintoinen arviointityö. Olen itsekin aikoinaan ollut vankilassa töissä, ja vankilaturvallisuudesta on käyty paljon julkisuudessa keskustelua, kun erityisesti järjestäytynyt rikollisuus on ollut otsikoissa, Paasonen kuvaa arviointityön lähtökohtia.

Valvontahenkilöstö joutuu työskentelemään paljon yksin

Paasonen tuo selvityksessä esiin lukuisia epäkohtia ja kehittämissuosituksia. Arvioinnin perusteella Rikosseuraamuslaitoksen turvallisuusjohtamisjärjestelmä ei ole toimiva. Turvallisuusorganisaatio on liian hajanainen, ja vastuunjako on epäselvä. Arviointityössä huomattiin lisäksi, että valvontahenkilöstö joutuu työskentelemään paljon yksin ja ehtii olemaan liian vähän osastoilla.

Rikosseuraamuslaitos voisi parantaa vankilaturvallisuutta esimerkiksi luokittelemalla ja osastoimalla vankilat tehokkaammin. Tätä edellyttävät kansainväliset vankeinhoidon vähimmäissäännöt ja useissa muissa valtioissa on tehty sen mukaisesti. Lisäksi Rikosseuraamuslaitoksessa tulisi väkivaltatilanteiden ennalta ehkäisemiseksi tutkia paremmin sekä mahdolliset väkivaltatilanteet että niiden uhat.

Järjestäytynyt rikollisuus asettaa haasteita Rikosseuraamuslaitoksen toiminnalle rangaistusten täytäntöönpanossa ja tutkintavankeuden toimeenpanossa. Rikosseuraamuslaitoksen turvallisuustilannekuvan kehittäminen onkin Paasosen mukaan erittäin tärkeää.

– Tutkimuksellisesti aihe on myös kiinnostava, koska Suomessa tehdään rikosseuraamusalaan kohdistuvaa tutkimusta hyvin niukasti, kun verrataan esimerkiksi muihin Pohjoismaihin. Ylipäätään Suomessa on tehty vähän tutkimusta eri turvallisuusalan toimijoihin, julkiseen vallan käyttöön ja rikoksentorjuntaan liittyen. Arviointityössä nousi esille myös useita lainsäädännön kehittämistarpeita, joista tulisi käydä kriminaalipoliittista keskustelua, summaa Paasonen.

Lisätiedot

Jyri Paasonen, tutkija, Vaasan yliopisto, puh. +358 45 257 3488, sähköposti: jyri.paasonen@uwasa.fi

Paasonen, Jyri (2021) Rikosseuraamuslaitoksen turvallisuuden ja valvontatyön ulkoinen arviointi. Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 2/2021, ISSN 2342-4826.

Linkki julkaisuun: https://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/ajankohtaista/julkaisut/monisteetjaraportit.html

Rikosseuraamuslaitoksen tiedote

Mitä mieltä olit jutusta?