Tekoäly ja automaatio haastavat: "Virkamiehen henkilökohtaisen virkavastuun lisäksi kehitettävä julkisyhteisön vastuuta"

Niina Mäntylä - kuva Sami Pulkkinen
Suomessa tarvitaan edelleen virkavastuuta, joka kohdentuu henkilökohtaisesti virkamiehiin. Henkilökohtaisen virkavastuun rinnalla tulee kuitenkin yhä aktiivisemmin kehittää julkisyhteisön vastuuta, käy ilmi Vaasan yliopiston tekemästä ja Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VNTEAS) rahoittamasta uudesta tutkimuksesta.

Onko yksittäinen virkamies vastuussa, jos vaikkapa algoritmi tekee virheellisen päätöksen?

Virkamiehen tulisi olla vastuussa vain niistä virheistä ja lainvastaisuuksista, joihin hän pystyy vaikuttamaan. Tulevaisuuden muutokset voivat kuitenkin haastaa tämän. Julkishallinnon toimintaympäristö on muuttumassa älykkään automaation, yksityistämisen ja ulkoistamisen sekä kansainvälistymisen myötä. Lisäksi resurssien niukkuus on pysyvä julkishallinnon haaste.

– Modernissa julkishallinnossa täytyy aktiivisemmin lähteä kehittämään julkisyhteisön vastuuta myös virkamiehen henkilökohtaisen virkavastuun rinnalla. Muuten hallinnon asiakkaan näkökulmasta voi jäädä "vastuuaukkoja", tilanteita, joissa kukaan ei vastaa julkishallinnossa tapahtuneista virheistä tai lainvastaisuuksista. Esimerkiksi älykäs automaatio voi aiheuttaa tällaisia tilanteita, sanoo tutkimushanketta johtanut Vaasan yliopiston julkisoikeuden apulaisprofessori Niina Mäntylä.

Julkisyhteisön vastuun tehostamisessa on kyse esimerkiksi yhteisösakon soveltamisalan laajentamisesta tai julkisyhteisölle kohdennettujen hallinnollisten seuraamusten kehittämisestä.

Virkavastuu lisää kansalaisten luottamusta - lainvastaisella toiminnalla pitää olla seuraamuksia

Virkavastuu vahvistaa kansalaisten luottamusta julkishallintoon, julkisen vallan käyttöön ja hallinnon lainalaisuuteen. Tästä syystä vastuun tehokkuus ja vastuullisen tahon osoittaminen on tärkeää, jos julkishallinnossa toimitaan lainvastaisesti tai tehdään virheitä.

–Virkamiesten henkilökohtaistakin virkavastuuta tarvitaan edelleen. Mediassakin on ollut esillä useita merkittäviä virkarikostuomioita viime vuosilta. Koska julkishallinnossa käytetään julkista valtaa, kansalaisten ja hallinnon asiakkaiden näkökulmasta on erityisen tärkeää, että lainvastaisella toiminnalla on seuraamuksia, muistuttaa Mäntylä.

Tutkimuksen mukaan virkamiehiin henkilökohtaisesti kohdentuvan virkavastuun osalta moderni julkishallinto näyttäisi edellyttävän täsmällisempiä ja siten ennakoitavampia toimintavelvoitteita. Tämä mahdollistaa esimerkiksi vastuun kohdentamisen automaatiossa.

– Myös virkamiehen toimintaympäristöön olisi hyvä kiinnittää erityistä huomiota, sillä esimerkiksi resurssit, riittävä koulutus ja organisaatiokulttuuri, eli kuinka organisaatiossa suhtaudutaan esimerkiksi salassapitoasioihin, vaikuttavat virheiden ja lainvastaisuuksien esiintyvyyteen.

Huomioimalla nämä molemmat vastuun ulottuvuudet, eli virkamiesten henkilökohtainen virkavastuu ja kehittyvä julkisyhteisön vastuu, voidaan tutkijoiden mukaan toteuttaa järjestelmä, joka on oikeudenmukainen virkamiesten näkökulmasta, mutta joka samalla huomioi myös asiakasnäkökulman viranomaistoiminnassa.

Apulaisprofessori Mäntylä toivoo, että nyt tehdystä tutkimuksesta ja raportista seuraisi se, että eri virkavastuun muotoja ja niiden tehokkuutta aletaan selvittämään vielä syvällisemmin.

– Kun virkarikostuomioita näkyy tilastoissa niin vähän, olisi tärkeää selvittää, kuinka paljon virheitä ja lainvastaisuuksia käsitellään hallinnollisessa menettelyssä  – eli esimerkiksi virkamiehen saadessa varoituksen. Tuleeko virheestä siis käytännössä seuraamuksia ja tapahtuuko se oikeudenmukaisesti ja johdonmukaisesti, Mäntylä peräänkuuluttaa.

Raportti: Virkavastuu julkishallinnon muuttuvassa toimintaympäristössä

Mäntylä, Niina; Karjalainen, Ville; Korhonen, Nora; Siikavirta, Kristian; Wenander, Henrik & Annola, Vesa (2022) Virkavastuu julkishallinnon muuttuvassa toimintaympäristössä. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022:14.

Policy Brief: Modernissa julkishallinnossa on kehitettävä virkavastuun ohella julkisyhteisön vastuuta

Lisätiedot

Apulaisprofessori Niina Mäntylä, Vaasan yliopisto, p.029 449 8391, niina.mantyla(at)uwasa.fi

Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi.

Kuva: Sami Pulkkinen

Tietolaatikko

Raportti: Virkavastuu julkishallinnon muuttuvassa toimintaympäristössä

Mäntylä, Niina; Karjalainen, Ville; Korhonen, Nora; Siikavirta, Kristian; Wenander, Henrik & Annola, Vesa (2022) Virkavastuu julkishallinnon muuttuvassa toimintaympäristössä. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022:14.

Policy Brief: Modernissa julkishallinnossa on kehitettävä virkavastuun ohella julkisyhteisön vastuuta

Mitä mieltä olit jutusta?