Tekoälyä hyödynnetään ilmastonmuutoksen haasteissa Etelä-Pohjanmaalla – vastaa kyselyyn ja auta tekoälyä oppimaan

Image
Vaasan yliopiston PERIL-hankkeessa kehitetään tekoälypohjaisia työkaluja, jotka tukevat Etelä-Pohjanmaan yrityksiä ja kuntalaisia ilmastonmuutoksen riskien kohtaamisessa. Tulevana kesänä avattava verkkosivusto tarjoaa alueellista ilmastoriskitietoa ja sisältää käyttäjiä sparraavan tekoälypohjaisen chatbotin.

Chatbot oppii käymistään keskusteluista ja vastaa käyttäjien ilmastoaiheisiin kysymyksiin, jotka voivat liittyä esimerkiksi elinkeinon harjoittamiseen muuttuvissa olosuhteissa, yritystoimintaan tai kuntalaisten ilmastoahdistukseen Etelä-Pohjanmaalla. 

Aktiivista tiedonkeruuta tekoälyn opettamiseksi

Tekoälyn kehitystä varten suoritettava tiedonkeruu aloitetaan toukokuussa Etelä-Pohjanmaan yrityksille ja elinkeinoille suunnatun tekstiviestikyselyn avulla. Kyselyn tavoitteena on kartoittaa maakunnassa näkemyksiä äärimmäisten sääilmiöiden riskeistä ja valmiuksista niiden kohtaamiseen, mutta myös tarjota mahdollisuus vaikuttaa suoraan ilmastoriskien hallintaan. Tekoäly koulutetaan alueellisella tiedolla.

- Kyselyn avulla haluamme varmistaa, että kehitettävät toimenpiteet vastaavat täsmällisesti maakunnan yritysten tarpeita ja tukevat kestävää kehitystä alueella, kertoo PERIL-hankkeen projektipäällikkö Juha Arrasvuori. Toivomme, että tekstiviesteillä vastaamalla kynnys osallistua on matala.

Yrityksille suunnatun tekstiviestikyselyn lisäksi tietoa kerätään myös tavallisilta kansalaisilta verkkokyselyn avulla. Verkkokysely on avoin kaikille ja vastauksia toivotaan laajasti koko Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueelta sekä myös laajemminkin. Osallistua voi verkossa osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/DD070F7F31935617

Työkalut osana maakunnan ilmasto-osaamista

PERIL-hankkeessa kesällä 2024 julkaistavat työkalut, kuten ilmastoaiheinen verkkosivusto sekä chatbot, tulevat olemaan keskeisiä osia maakunnan ilmastoriskiosaamisessa. Nämä työkalut tukevat yrityksiä ja kuntalaisia ilmastoriskien tunnistamisessa sekä hallinnassa. Ne myös tarjoavat näille kohderyhmille ajantasaista tietoa ja neuvontaa.  Kerättävien näkemysten sekä käyttäjäpalautteen pohjalta jatketaan työkalujen kehittämistä ja parantamista.

PERIL-hanke kutsuu kaikki mukaan kehittämään ratkaisuja, jotka auttavat Etelä-Pohjanmaan aluetta sopeutumaan ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin. PERIL-hanke toteutetaan vuosina 2023–2025 ja sen rahoittaja on Euroopan aluekehitysrahasto.

Lisätietoja:

Yliopistotutkija Juha Arrasvuori
Vaasan yliopisto, Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, SC-Research
050 486 7978
etunimi.sukunimi@uwasa.fi

Tietolaatikko

PERIL – Teknologiademonstraatioita ilmastonmuutoksen riskien hallintaan

Lue lisää hankkeesta osoitteesta: https://sites.uwasa.fi/peril/. 

Mitä mieltä olit jutusta?