Suomen Kulttuurirahasto myönsi apurahoja Vaasan yliopistossa tehtäviin väitöstutkimuksiin

tohtoreita Vaasan yliopiston vuoden 2018 promootiossa
Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt lokakuun hakukierroksen perusteella apurahaa kuudelle väitöskirjaa tekevälle Vaasan yliopiston jatko-opiskelijalle. Kaikkiaan Suomen Kulttuurirahasto jakoi 25 miljoonaa euroa apurahoja tieteelle ja taiteelle.

KTM Marko Hanhimäki sai 26 000 euroa väitöskirjatyöhön, joka käsittelee tilintarkastajan päätöksentekoa, tavoitteita ja motivaation suuntautumista suomalaisessa toimintaympäristössä.

KTM Fang Fang Li sai 26 000 euroa väitöskirjatyöhön, joka käsittelee sosiaalisen median markkinointistrategioita.

KTM Johanna Jansson sai 20 000 euroa väitöskirjatyöhön, joka käsittelee henkilöstöjohtamisen prosessia, rooleja ja kompetensseja etätyön hallinnoinnissa.

KTM ja FM Kaisa Penttinen sai 13 000 euroa pörssiyhtiöiden tulosjulkistustilaisuuksia käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen.

KTM Yassine Talaoui sai 13 000 euroa liiketoimintatiedon hallinnan ja strategiatyön välisiä suhteita käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen.

DI Josephine Dufitinema sai 3000 euroa Suomen asuntomarkkinoiden rahoitusriskien ennustamista käsittelevään väitöskirjatyöhön.

Suomen Kulttuurirahasto jakoi 1023 apurahaa tieteeseen ja taiteeseen, kertoo rahasto tiedotteessaan. Taiteessa hakijoista joka kymmenes sai apurahan, tieteessä joka kahdeksas. Tieteen osuus jaetuista apurahoista on viime vuoden tavoin 52 prosenttia ja taiteen 47 prosenttia. Tieteen hakijamäärä pysyi ennallaan, taiteen kasvoi kymmenellä prosentilla. Suomen Kulttuurirahaston maakuntarahastojen apurahat jaetaan myöhemmin keväällä tammikuun hakukierroksen perusteella.

 

Mitä mieltä olit jutusta?