Stipendejä vastuullisen sijoittamisen pro gradu -tutkielmille ja diplomitöille

Image
Finsif – Finland’s Sustainable Investment Forum ry jakaa stipendejä vastuullisesta sijoittamisesta kiinnostuneille opiskelijoille ja tutkijoille. Stipendien jaon tarkoituksena on vastuullisen sijoittamisen tutkimuksen kannustaminen.

Stipendejä jaetaan yhteensä enintään 8000 euroa vuoden 2023 aikana valmistuneiden tai käynnissä olevien vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisten tutkielmien rahoittamiseen. Stipendien suuruus pro gradu -tutkielmille ja diplomitöille on lähtökohtaisesti 500–1000 euroa.

Tutkielmalta edellytetään, että se yhdistää taloudelliset näkökulmat vastuulliseen sijoittamiseen tai yritysten yhteiskuntavastuuseen. Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee käydä selville hakijan suoritetut opinnot (liitteenä opintorekisteriote, mikäli nämä ovat kesken), aikataulu, mahdollinen muu rahoitus sekä arvio työn merkityksestä suomalaiselle sijoitustoiminnalle. Mukaan tulee liittää CV ja tutkimussuunnitelma tai valmis tutkielma/väliraportti mikäli sellainen on. Opinnäytteen tekijöiltä edellytetään lisäksi ohjaajan lausunto.

Stipendihakemuksia arvioi työryhmä, joka koostuu Finsif ry:n jäsenyhteisöjen edustajista sekä kolmesta ulkopuolisesta asiantuntijasta.

Stipendihakemukset tulee lähettää 15.8.2023 mennessä sähköpostitse osoitteeseen info(at)finsif.fi.

Lisätietoja:
info(at)finsif.fi

Mitä mieltä olit jutusta?