Professori Liisa Mäkelä ja LEADIS-tiimi palkittiin Vaasan yliopiston Vuoden tiedeviestijöinä

LEADIS-tiimi
Vaasan yliopisto on nimennyt yliopiston Vuoden tiedeviestijäksi henkilöstöjohtamisen professori Liisa Mäkelän ja LEADIS-tiimin. Palkinto myönnettiin kiitoksena tieteen yleistajuistamisesta ja osallistumisesta yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tämän lisäksi Vaasan yliopisto jakoi yhden kunniamaininnan onnistuneesta tiedeviestinnästä. Kunniamaininnan sai rahoituksen tutkijatohtori Klaus Grobys.

Kuluva vuosi 2021 on tutkitun tiedon teemavuosi. Vaasan yliopisto haluaa nostaa esiin tieteen ja yhteiskunnan välistä yhteyttä ja luottamusta sekä kansalaisten oikeutta tieteelliseen tietoon.

– Palkinnolla kannustamme tutkijoita viestimään tutkimuksesta. Näin voidaan lisätä vuorovaikutusta kansalaisten, päättäjien ja median kanssa. Vaasan yliopistossa painotetaan tutkimuksen vaikuttavuutta, avointa tiedettä ja tutkimuksen monipuolista arviointia DORA-julistuksen hengessä. Aktiivinen tiedeviestintä, osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksenteon tukeminen auttavat näiden tavoitteiden saavuttamisessa, sanoo Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto

Palkintoraadin puheenjohtajan, professori Merja Koskelan mukaan on tärkeää, että yliopistoyhteisö arvostaa paitsi tieteellistä julkaisutoimintaa myös sitä, että tutkimuksesta kerrotaan laajemmalle yleisölle.

– Raadin tehtävä oli vaikea, koska niin monet tutkijamme tekevät vaikuttavaa tiedeviestintää. Valintakriteereistä raati halusi tänä vuonna nostaa esiin sen, että tutkimuksesta viestitään sen eri vaiheissa. Toinen ajankohtainen näkökulma palkitsemiseen oli sosiaalisen median monipuolinen käyttö, sanoo Koskela.

Raati haluaakin kannustaa yliopiston kaikkia tutkijoita kehittymään viestijöinä: nyt palkitut tutkijat ovat esimerkkejä siitä, että vaikuttavalla tiedeviestinnällä on merkitystä tieteen ymmärrykseen ja myös tulosten käyttöön yhteiskunnassa.

Image
Henkilöstöjohtamisen professori Liisa Mäkelä.

Etätyötutkimus esiin kiinnostavasti

Vaasan yliopiston Vuoden tiedeviestijänä palkitut Liisa Mäkelä ja hänen johtamansa LEADIS-tiimi ovat kuluneen vuoden aikana onnistuneet toteuttamaan erittäin ansiokkaasti vuorovaikutteista tiede- ja tutkimusviestintää etätyöstä niin blogin, verkkosivuston, tutkimusjulkaisujen, sosiaalisen median eri kanavien, perinteisen median kuin vuorovaikutteisten verkkoluentojen ja -tapahtumien kautta.

– Heti etätyötutkimuksemme alusta asti tiedostimme sen, että keräämämme tietoa tarvitaan työelämässä välittömästi. Ryhdyimme hyvin nopealla aikataululla tuottamaan tietoiskuja aineistoomme pohjautuen ja julkaisemaan niitä blogiteksteinä ja erilaisina raportteina, kertoo professori Mäkelä.

Mäkelä kertoo, että tiimi pyrkii levittämään tietoa mahdollisimman laajan yleisön hyödynnettäväksi käyttämällä sosiaalista mediaa. Blogin muodossa alkanut tiedeviestintä laajeni puolestaan nopeasti etätyön tietopankki Etätyökompassiksi.

Etätyökompassi kokoaa yhteen tärkeää tietoa etätyön tuloksellisesta johtamisesta. Sivustolla on muun muassa vinkkejä työntekijälle ja työnantajalle jakava etätyötietopankki, tiedeblogi tutkimus-, asiantuntija- ja vieraskynineen, tutkimusraportteja ja tiedeartikkeleja.

– Arvostamme saamamme palkintoa kovasti. On todella hienoa, että tiimin tekemä iso ponnistus ajankohtaisesta teemasta viestinnän parissa tuli huomioiduksi yliopistossamme, Mäkelä sanoo.

Rahoituksen tubettaja päätyi myös New York Timesiin

Yliopisto jakoi kunniamaininnan tiedeviestinnästä rahoituksen tutkijatohtori Klaus Grobysille, joka on muun muassa perustanut YouTubeen oman Finance Channel -nimisen kanavan, johon hän tuottaa luentoja ja asiantuntijakeskusteluja opiskelijoille ja kaikille rahoituksen aiheista kiinnostuneille.

Image
Rahoituksen tutkijatohtori Klaus Grobys.

Grobys on viime aikoina tutkinut erityisesti kryptovaluuttoja. Hän on tuonut tutkimustuloksiaan aktiivisesti esiin eri foorumeilla, eli kirjoittanut aiheesta kansainvälisille blogi- ja verkkosivustoille, jakanut tietoa sosiaaliseen mediaan sekä antanut teemasta myös mediahaastatteluja. Vastikään viime viikolla New York Times -lehti noteerasi Grobysin tutkimusartikkelin kyberhyökkäysten vaikutuksista Bitcoin-markkinoille yhtenä viikon kiinnostavimmista akateemisista tutkimuksista.

– Tutkimuksesta viestiminen laajemmalle yleisölle on tärkeä osa tutkijan ammattia. Tulevaisuudessa tieteenteko on muuttumassa entistä avoimemmaksi ja läpinäkyvämmäksi. Tämä on mielestäni hyvä kehityssuunta, sanoo Grobys.

Hän kertoo innostuksen omaan YouTube-kanavaan lähteneen Toronton yliopiston psykologian professori Jordan Petersonilta, joka oli jakanut luentojaan netissä.

– Pidin tästä ideasta. Annan kaikille mahdollisuuden ilmaiseen oppimiseen ja lisäksi autan muualla asuvia, työssäkäyviä maisteriopiskelijoitani. Haluan tehdä oman osuuteni yhteiskunnan hyväksi.

Katso myös

LEADIS-tiimin Etätyökompassi: https://sites.uwasa.fi/etatyokompassi/

Klaus Grobysin Finance Channel YouTubessa: https://bit.ly/3kiFolf

Lisätiedot

Professori Liisa Mäkelä, puh. 029 449 8447  liisa.makela@uwasa.fi
Tutkijatohtori Klaus Grobys, puh. 029 449 8524 klaus.grobys@uwasa.fi

Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto, puh. 029 449 8291
Palkintoraadin puheenjohtaja, professori Merja Koskela, puh. 029 449 8353

Mitä mieltä olit jutusta?