Pk-yritysten digitalisoitumisen hyödyt syntyvät monen tekijän yhteisvaikutuksesta

Image
Digitalisoitumisen hyödyistä yrityksille on puhuttu pitkään, mutta kaivattuja hyötyjä ei aina saavuteta. Tuire Hautala-Kankaanpään Vaasan yliopistossa tehty väitöstutkimus osoittaakin, että pelkkä digitalisoituminen yksinään ei suoraan paranna pienten ja keskisuurten yrityksen operatiivista suoriutumista, vaan se vaatii monen eri tekijän yhteisvaikutusta.  

Digitalisoitumisesta haetaan ratkaisuja pienten ja keskisuurten yritysten moniin eri haasteisiin. Lisäksi sen avulla pyritään esimerkiksi parempaan tehokkuuteen, ennakoitavuuteen, läpinäkyvyyteen ja uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Tuire Hautala-Kankaanpää onkin johtamisen alan väitöskirjassaan selvittänyt, missä tilanteessa ja miten digitalisoituminen hyödyttää pk-yritysten toimintaa.

– Väitöstutkimukseni tulosten mukaan digitalisoituminen voi esimerkiksi vahvistaa toimitusketjukyvykkyyttä eli pk-yrityksen kykyä toimia kumppaneiden kanssa. Digitalisoituminen vaikuttaa tätä kautta positiivisesti yrityksen operatiiviseen suoriutumiseen, sanoo Hautala-Kankaanpää.

Samaten digitalisoitumisesta voi saada hyötyä, jos pk-yrityksen sisäinen kulttuuri ja ulkoinen toimintaympäristö tukevat digitalisoitumista.

– Ne yritykset, joissa digitaalinen kulttuuri eli avoimuus digitalisaatiota kohtaan on korkealla tasolla, hyötyvät digitalisaatiosta enemmän kuin ne, joissa se on matala. On todennäköisempää, että digitaalisen teknologian käyttö jää vähäisemmälle ja on tehottomampaa, jos sen käyttöön suhtaudutaan negatiivisesti yrityksessä.

Digitaalinen strategia tukee digitalisoitumisen hyötyjä

Hautala-Kankaanpään mukaan myös ne yritykset, jotka ovat kartoittaneet, suunnitelleet ja toteuttaneet digitalisoitumistoimia, suoriutuvat paremmin kuin sellaiset yritykset, joissa näitä toimia ei ole tehty.

– Digitalisoitumisen suunnitelmallisuus eli digitaalinen strategia tukee digitalisoitumisen kautta parantunutta suorituskykyä.

Näiden lisäksi myös yrityksen toimintaympäristö vaikuttaa digitalisoitumisesta syntyvään hyötyyn. Yrityksen toiminnan olisi sovittava sen toimintaympäristöön.

– Tulosten mukaan erityisesti kilpailun ollessa kovaa digitalisoituminen parantaa tutkittujen yritysten suoriutumista.

Hautala-Kankaanpää on käyttänyt väitöskirjansa aineistona kahta eri kyselytutkimusta, joihin suomalaiset pk-yritykset valmistavasta teollisuudesta ovat osallistuneet. Ensimmäinen kysely kerättiin vuoden 2019 lopussa ja vuoden 2020 alussa ja toinen kysely keväällä ja kesällä 2021. Kysely tehtiin samoille yrityksille, joten yhdessä ne muodostavat pitkittäisen aineiston.

– Pk-yritysten on tärkeä huomata, että ei ole olemassa yhtä ainoaa parasta ratkaisua, joka takaisi niiden hyötyvän digitalisaatiosta. On kuitenkin olemassa useita mahdollisuuksia kerryttää digitalisaation myönteisiä vaikutuksia, muistuttaa Hautala-Kankaanpää.

Väitöskirja

Hautala-Kankaanpää Tuire (2023) Essays on digitalization among small and medium-sized firms: Complementary and contingent approaches. Acta Wasaensia 513. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.

Julkaisun pdf

Väitöstilaisuus

KTM Tuire Hautala-Kankaanpään väitöstutkimus “Essays on digitalization among small and medium-sized firms: Complementary and contingent approaches” tarkastetaan perjantaina 8.9.2023 klo 14 Vaasan yliopistossa (Seinäjoen yliopistokeskus). 

Väitöstilaisuuden seuraaminen on mahdollista myös etäyhteyden kautta: (Zoom, salasana: 227647)

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Henri Hakala (LUT-yliopisto) ja kustoksena professori (emeritus) Jukka Vesalainen.

Tietolaatikko

Lisätiedot

Tuire Hautala-Kankaanpää, puh. 029 449 8495, sähköposti: tuire.hautalakankaanpaa@uwasa.fi

Tuire Hautala-Kankaanpää on kotoisin Alahärmästä. Hän valmistunut filosofian maisteriksi viestintätieteistä Vaasan yliopistosta vuonna 2011 ja kauppatieteiden maisteriksi Vaasan yliopistosta vuonna 2018. Aiemmalla työurallaan Hautala-Kankaanpää on toiminut tiedottajana eri hankkeissa ja yrityksissä. Nykyään Hautala-Kankaanpää asuu Seinäjoella. Hän työskentelee Vaasan yliopiston Seinäjoen toimipisteessä projektitutkijana ja apurahatutkijana.

Mitä mieltä olit jutusta?